Statusne promene i procene

Statusne promene uobičajeno tangiraju dve organizacije. Pri tom mogu biti slučajevi:

  • Dve ili više organizacija se ujedinjuju u jednu – spajanje s pripajanjem
  • Dve ili više organizacije nastaju iz jedne – podela ili odvajanje

U svakom slučaju, potrebno je imati procenu vrednosti. – Kod spajanja s pripajanjem nastaje novi entitet koji je kombinacija kapitala prethodno dveju organizacija koje su odvojeno egzistirale. Iza svake od prethodno egzistirajućih organizacija stoje vlasnici koji imaju različite proporcije učešća. Potrebno je procenom utvrditi koliko kapitala iz date organizacije se fuzioniše sa kapitalom druge ili drugih organizacija. – Kod razdvajanja kapitala valja odmeriti šta u koju od novoformiranih organizacija odlazi i koliki su kapitali novoformiranih organizacija.

Preuzmite: Upitnik za procenu kapitala