Škola interne revizije

Škola interne revizije je organizovana aktivnost Instituta za ekonomiku i finansije u oblasti interne revizije usmerena na posebne ciljne grupe i posebne efekte.

Ciljevi Škole interne revizije su:

  • Okupljanje i programsko organizovanje internih revizora radi unapređenja funkcije interne revizije
  • Okupljanje najboljeg kadra u oblasti revizije radi organizovanog delovanja na unapređenju finansijskog izveštavanja i kontrola
  • Priprema za polaganje ispita za sticanje profesionalnih zvanja

Program Škole interne revizije

  • Priprema za polaganje ispita – kursevi pripreme za polaganja ispita za zvanje ovlašćenog internog revizora i CIA
  • Kontinuirano obrazovanje – kursevi i seminari razvijanja znanja o korporativnom upravljanju, internoj reviziji,  upravljanju rizicima, internim kontrolama organizacija
  • Javno o kontrolama – forma delovanja prema javnosti, u cilju jačanja kontrola
  • Engleski za interne revizore – Poseban kurs radi efektnije komunikacije internih revizora

Realizacija programa

  • Na oglas i po prijavi interesenata za kurseve
  • Inhouse – po dogovoru za firme i grupe kojima su kursevi neophodni

Aktuelne informacije

  • Bilten interne revizije

Informacije o Školi

Sekretar škole: Nevena Kalacanović

tel.: 011 205 3 550

e-mail: n.kalacanovic@ief.rs

fax: 011 205 3 591

Prijavite se odmah!