RSM Serbia – Ko je RSM?

Članovi smo RSM

Od 4. jula 2017. godine, IEF je postao punopravni član RSM. Nakon dugogodišnje saradnje sa ekspertima ove globalne mreže i nakon svih provera naših kvalitata, prihvaćeni smo u članstvo ove globalne mreže.

Naše prihvatanje u punopravno članstvo je veliko priznanje za sve naše napore dugogodišnjeg usavršavanja u profesiji kojoj smo posvećeni. Ponosni smo na svoje dostignuće i prihvatanje od 6-te po snazi globalne sile u oblasti revizije, poreza i konsultantstva.

Ovim dobijamo jaču podršku za realizaciju naše delikatne misije. Radeći za naše internacionalne klijente i domaće firme i doprinoseći njihovoj efektnijoj realizaciji ciljeva, dajemo podršku najboljoj praksi i ekonomskom razvoju.

Šta je RSM?

RSM je globalna mreža eksperata u reviziji, porezima, konsaltingu. Reč je o skupini od preko 40.000 eksperata koji deluju kao jedinistven tim, koji razvijaju i razmenjuju znanje, veštine, poglede i resurse usmerene na najviše razumevanje potreba klijenata i njihovog biznisa i pružanje najefektnijih rešenja za njih. To je sila razumevanja koja našim klijentima stoji na raspolaganju.

Činjenice o RSM

  • Po snazi 6-to mesto u svetu na listi revizorskih, poreskih i konsalting mreža
  • Ima firme u 120 država i u svakom od 40 globno najvećih poslovnih centara
  • Ima preko 41.400 profesionalaca u preko 800 kancelarija na globusu

Fokus

Za naše klijente nastojimo da ostvarimo: Više razumevanja. Više ekspertize. Više poverenja.

Saradnja: gobalno i lokalno. - Nastojimo da služimo naše klijente sa uslugama koje idu iznad njihovih očekivanja. To podrazumeva da ih podržavamo na lokalnom nivou sa vrednim internacionalnim saznanjima i savetima globalnih profesionalaca. Dualna perspektiva omogućuje našim klijentima snažno pouzdanje u poduhvatima.

Visoka ekspertiza, ideje i uvidi. -  Svaki naš klijent zaslužuje pristup najvrednijim znanjima i mudrostima najviših svetskih eksperata. Svaki naš klijent se može pouzdati u najnovija znanja naših najvećih globalnih eksperata. S ponosom brzo i agilno prenosimo njihova znanja na vas, kako biste bili u stanju da se uhvatite u koštac sa svakim izazovom.

Razumevanje klijenata. Uzajamno razumevanje i poštovanje su osnov naših odnosa. Duboko prodiremo u vaše poglede na posao i u vaše ciljeve i motive. Pomno analiziramo vaše tržište, zakone i običaje što nam omogućuje da identifikujemo šanse i rizike za svaki poduhvat. Punim razumevanjem ciljeva i načina merenja uspeha u njihovom ostvarenju postajemo snažna potpora na svakom koraku realizacije vaših potencijala.

Moto naše mreže, a to znači i naš, je SILA RAZUMEVANJA. Svim snagama radićemo u interesu naših klijenata doprinoseći da budemo potporna snaga njihovih ciljnih težnji.