Upravljanje rizicima u javnom sektoru

Koncept i praktični rad

16,680.00 дин.

Kada: 25. septembar 2018. – Gde: Beograd, Bul. Mihajla Pupina 10 b/I
Za koga: za odgovorne u sistemu finansijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru

Kategorija:

Opis

Seminar je namenjen zaposlenim u javnim i javno komunalnim preduzećima, lokalnim samoupravama, školama i ostalim javnim institucijama, a koji nose odgovornost za uspostavljanje i funkcionisanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole.
Seminare i radionice koje organizujemo 25 i 26.09.2018 predstavljaju jedinstven program obuke koji se organizuje za rukovodioca finansijskog upravljanja i kontrole i članove radne grupe za uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava.

Teme
RIZICI – DEFINICIJA KOMPLEKSA - 9.30 do 12.30
• Koncept rizika
• Identifikacija i tretman rizika
• Izveštavanje o rizicima

Pauza za zajednički ručak 12.30 – 13.30

RADIONICA - PRAKTIČNI RAD - 13.30 – 16.30
• Rad sa dokumentima upravljanja rizicima
• Predavač aktivno usmerava razmišljanja i rešenja učesnika

Očekivani rezultat
Učesnik postaje sposoban da samostalno identifikuje, procenjuje, obrađuje rizike i na osnovu toga izradi Registar rizika i Strategiju za upravljanje rizicima.

Cena
• 13.900 RSD + PDV

Popusti
• Za svakog narednog iz iste organizacije – popust dodatnih 10%
• Ako dolazite i na drugi seminar cena za oba predavanja iznosi 23.900 + PDV

Paket usluga u ceni
• Izlaganje na temu, diskusija i odgovori na pitanja
• Materijal koji pokriva teme
• Power Point prezentacija
• Osveženje u pauzama
• Zajednički ručak
• Certifikat o seminaru
• Lista učesnika sa kontakt podacima radi održanja uspostavljene saradnje
 

Predavač
Zoran Vukolić, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru

In-house seminari
Po dogovoru za grupu od najmanje 15 kandidata

Informacije
Program seminara
Prijava

OSTALI AKTIVNI KURSEVI/SEMINARI

• Upravljanje rizicima u javnom sektoru
• Korporativno upravljanje
• Procene prinosnom metodom I
• Procene prinosnom metodom II
• Finansijsko knjigovodstvo
• Budžetsko knjigovodstvo

Kontakt:

Anka Krivčević e-mail: a.krivcevic@rsm.rs tel.: 011 311 32 15 fax:011 2140 046