SAVRŠENA BIOGRAFIJA

Max Eggert

299.00 дин.

Kategorija:

Opis

Svako vaše obraćanje radi zaposlenja ili bilo kakvog poslovnog angažmana zahteva kratko pisano predstavljanje. Curriculum vitae( CV) je forma takvog predstavljanja i obraćanja. U njoj se na jezgrovit način prezentira ličnost sa ključnim sposobnostima. Znati sačiniti CV (biografiju) na efektan način uslov je efektnog pridobijanja pažnje. Naravno da vi niste CV, obrnuto je – CV kaže ko ste. Zato ovladajte tehnikom CV, tehnikom prezentiranja vaših sposobnosti.
Publikacija vas na lagan način uvodi u tajne efektnog sačinjavanja CV – biografije. Time vas osoposobljava da se u pravom svetlu pojavite na pozornici na kojoj se odlučuje o onome što tražite.