Priprema za ispit za službenika JN

19,200.00 дин.

Kada: po formiranju grupe – Gde: Beograd,Bul. Mihajla Pupina 10
Za koga: za zaposlene u javnim nabavkama

Kategorija:

Opis


Pripremna nastava za polaganje ispita za službenika javne nabavke je kurs koji je potpuno prilagođen potrebama onih koji žele titulu ovlašćenih službenika javne nabavke.

Institut za ekonomiku i finansije prvi je na listi ovlašćenih da drže pripremne kurseve za ispit za službenika za javne nabavke.

Do sada je našim seminarima sa temom javnih nabavki prisustvovalo više od 3000 ljudi.

Odlike naše organizacije pripreme za ispit su:

  • Program – potpuno prilagođen ispitu
  • Fond časova – 15 školskih časova (dva radna dana, od 9:00-17:00 časova)
  • Težište – efektna priprema za uspešno polaganje ispita – usmena predavanja i pismene provera znanja od strane ovlašćenih predavača
  • Kompozicija – usmena izlaganja 50% fonda časova; 50% čini praktičan rad sa naglaskom na proveri znanja putem testova sličnim onima koje će polagati i upućivanjima kako svoje znanje da što bolje fundiraju i na ispitu efektno upotrebe.

Naši predavači su ovlašćeni predavači po rešenju Ministarstva za finansije RS:

  • Miodrag Trikajla i Dejan Dramlić

Certifikat

  • Dokaz da je kursista odslušao pripremnu nastavu za službenike JN

Obuka van Beograda:

  • Po dogovoru za grupu od najmanje 25 kandidata

Informacije:

Kontakt:

Nikola Pavlov e-mail: n.pavlov@ief.rs tel.: 011 3114 311 fax:011 2140 046