PRAKTIKUM za primenu Zakona o izmenama i dopunama

R. Busarac – M. M. Milojević

2,900.00 дин.

Kategorija:

Opis

Zakona o privrednim društvima

Knjiga je pisana za one koji su zaduženi da izvedu promene u svojim internim aktima u skladu sa Zakonom o izmenam i dopunama Zakona o privrednim društvima.

Usmerava na to gde su izmene u Zakonu i gde treba da se izvedu u internim aktima.