Poresko knjigovodstvo

20,000.00 дин.

Kada: po formiranju grupe – Gde: Beograd, Bul. Mihajla Pupina 10

Kategorija:

Opis


Poresko knjigovodstvo je za izgrađene računovođe. Znanje o porezima je specifično i za uspešno vođenje poreskih knjiga neophodno je dobro poznavanje zakonskih poreza, načina obračunavanja istih, pravila knjigovodstvene obrade promena nastalih po osnovu poreskih obaveza, kao i poresko izveštavanje.

Šta su teme?

 • Osnove poreskog sistema
 • Poreski zakoni
 • Poreske obaveze i obračuni poreza
 • Knjiženja poreskih promena
 • Sastavljanje poreskih izveštaja

Šta ćete postići?

 • Razumećete poreski sistem i njegovu logiku funkcionisanja
 • Savladaćete osnove poreskih zakona i njihove zahteve
 • Osposobićete se da registrujete poreske obaveze
 • Naučićete kako periodično obračunavati poreske obaveze
 • Naučićete knjiženje poreskih obaveza i poreskih uplata
 • Naučićete kako da sastavite poreske izveštaje

Certifikat

 • Dokaz da su polaznici savladali program i pripremili se za samostalno vođenje knjiga
 • Dodeljuje se nakon položenog ispita

Napomena vezana za organizaciju ovog kursa

 • Za zainteresovane institucije organizujemo Inhouse kurseve, o čemu sačinjavamo poseban dogovor

Cena kursa je 20.000,00 dinara (uračunat PDV). Cena uključuje nastavu, nastavni materijal i izradu certifikata.

Informacije:

 • Program Poreskog knjigovodstva

Kontakt:

Anka Krivčević e-mail: a.krivcevic@ief.rs tel.: 011 311 32 15 fax:011 2140 046