Engleski za poreske savetnike

36,900.00 дин.

Kada: po formiranju grupe Gde: Beograd, Bul. Mihajla Pupina 10 b/I
Za koga: za poreske savetnike

Kategorija:

Opis

Engleski za poreske savetnike je potreba poreskih savetnika, jer: prvo, poreska regulativa je u bujanju, poreske obaveze se umnožavaju i komplikuju, pa je ova profesija sve traženija; drugo, naša ekonomija se ubrzano globalizuje, mnoge strane firme su ovde našle pogodno tlo za svoje aktivnosti, a mnogo njih će tek doći. Njihovi menadžeri nisu familijarni sa našim inače komplikovanim sistemom oporezivanja i izveštavanja. Neophodni su im savetnici, a na ceni su oni koji znaju engleski.

Engleski je globalni komunikacijski jezik. Ko ne zna engleski – van je komunikacije koja je postala globalna. Biti poreski savetnik i gajiti aspiraciju za više mesto podrazumeva znati engleski.

Ciljevi kursa

Izvrsni poreski savetnik je izvrsni komunikator. Taj ne samo da odlično poznaje strategije i tehnikalije poreske materije i efektno ih tumači, više od toga, on mora biti interpretator, kombinator i sturkturalista poreskih rešenja, kojima optimira koristi za svojeg korisnika. Uz sve to, on mora sve više da čita tekstove na engleskom jeziku, ali i da na engleskom podnosi izveštaje.

Ovaj kurs je prava pomoć poreskim savetnicima da ojačaju svoje komunikacije na engleskom i unaprede šanse za svoju promociju.

Kurs omogućuje polaznicima da sa sigurnošću i precizno koristite širok spektar poreskog vokabulara, razumeju i vežbaju englesku poresku komunikaciju i unaprede svoj nivo profesionalnog dejstva.

Karakter i organizacija kursa

Kurs se izvodi kroz 36 časova, u koje je uključena i revizija (forma utvrđivanja i potvrđivanja usvojenog znanja) i test na kraju kursa.

Aktiviranje jezičkih sposobnosti – glavni naglasak. Nastava se organizuje u malim grupama u kojima je obezbeđena mogućnost aktivnog učešća i govornog vežbanja. Sve se organizuje da se stvore uslovi da se znanje aktivira i iskazuje u komunikaciji tokom nastave.

Grupe. Broj polaznika u grupi je ograničen i rad se organizuje tako da se maksimiziraju znanja i aktiviraju komunikacijske veštine.

Certifikat

Na okončanju kursa organizuje se završni ispit, pa nakon što se ovaj položi izdaje se certifikat.

Organizovanje in-house kurseva

Za zainteresovane institucije organizujemo In-house kurseve, o čemu sačinjavamo poseban dogovor.

Cena

Po Nivou kursa je 300 € bez PDV-a. Cena uključuje nastavu, operativni nastavni materijal i certifikat.

Informacije

Kontakt:

Anka Krivčević e-mail: a.krivcevic@ief.rs tel.: 011 311 32 15 fax:011 2140 046