Prinudni otkup akcija

Zakon o privrednim društvima, Deo osmi: prinudni otkup akcija i pravo na prodaju akcija čini osnov za pravo „akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitalta društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije (otkupilac)“ (čl. 515) na prinudni otkup svih preostalih akcija društva. Uslovi za to su: 1. Preostale akcije u proporciji u kapitalu do najviše 10%; 2. Volja većinskog akcionara i odluka skupštine društva; 3. Isplatna cena.

Cena akcija koje su predmet prinudnog otkupa utvrđuje se na dan koji nije stariji od tri meseca u odnosu na dan kada se donosi odluka skupštine o prinudnom otkupu.

Cena po kojoj se vrši prinudni otkup akcija određuje se procenom koja se izvodi primenljivim metodama procene kapitala.

Zakonodavac je većinskom vlasniku ovim otvorio vrata za:

  • Centralizaciju vlasništva u ruke jednog ili malog broja akcionara
  • Pojednostavljenje upravljanja otklanjanjem svih otpora većinskom akcionaru

Zašto smo Vaš dobar izvor procenitelja?

Mnogo je razloga za to, a najvažniji su:

  • Veliko iskustvo u procenama za najraznovrsnije ciljeve
  • Izglačane proceniteljske procedure
  • Vrlo verzirani procenitelji
  • Šire poznavanje okolnosti procenjivanja
  • Veoma dobri komunikatori u poslu s klijentima

Kako da nas angažujete za procene radi prinudnog otkupa akcija

Jednostavno nas pozovite, ili pošaljite upitnik

Upitnik za procenu akcija za prinudni otkup