Karijera u RSM-u

Naš rast i naše potrebe

Mi smo dinamična firma mladih ljudi. U neprekidnom smo usponu. Širi se aranžman naših usluga, raste baza klijenata, jačamo standarde našeg profesionalnog ponašanja, podižemo kvalitet naših usluga. Otvaramo nove prostore za rast koji postavlja nove zahteve. Tako smo u neprekidnim pretragama za novim rešenjima i poboljšanjima kvaliteta. Ljudi su prvi faktor kvaliteta i oni su u centru naših misli o kvalitetu.

Trebamo profesionalce

Firma smo sa kompleksnim uslugama i stalno širećim programima. Otuda su nam potrebni raznovrsni profili profesionalaca. Ko uđe na naša vrata, taj je profesionalac, svejedno je li taj neko sa dugim profesionalnim iskustvom ili samo sa namerom da započne profesionalni život.

Vaša prilika

Naš razvoj – Vaša prilika! A prilika je da se pridružite onima koji se razvijaju, koji imaju uzajamno poverenje, stvaralačku klimu profesionalnog ponašanja i neprekidnog uzajamnog podsticanja. U našoj sredini dobijate priliku da se profesionalno razvijate, sarađujete na značajnim projektima i dajete doprinos rešavanju zahteva značajnih klijenata u značajnim poslovima.

Kandidat ste za nas ako imate ove osobine

Završene univerzitetske studije, profesionalno usmerenje, stalnu težnju za usavršavanjem, potencijal doprinosa razvoju pozitivnih odnosa.

Kako da postanete član našeg tima?

Javite se na svoju inicijatuvu: u svako doba pošaljite podatke o sebi na: : office@rsm. rs
Javite se na naš poziv: Onda kad raspišemo javni poziv (konkurs)