Investicioni konsalting

Investicije su motor razvoja. Da bi taj motor imao jaku vučnu snagu valja ga odgovarajuće dizajnirati, kako bi zaista povukao razvoj. Investicije angažuju ogromne mase finansijskih sredstava i time pozivaju na najvišu pozornost. Minimiziranje rizika investiranja postiže se valjanim strategijskim analizama i minucioznim proračunima.

Naše usluge u ovoj oblasti obuhvataju angažmane na:

  • Prifisibiliti studijama
  • Fisibiliti studijama
  • Biznis planovima