Hipoteke i procene

Sve veći broj fizičkih i pravnih lica je pod pritiskom nelikvidnosti. To znači da su u potrazi za dodatnim finansijskim sredstvima kako bi pokrili neke svoje tekuće ili dugoročne potrebe. Rast tražnje za finansijskim sredstvima podrazumeva:

  • više aktivizma bankara, jer su pred zahtevima zajmotražioca, a njega treba analizirati i doneti odluke kojima se minimizira rizik kreditiranja;
  • više aktivizma zajmotražioca, jer mora da pripremi i dostavi informacije koje bi bile ubedljive i na osnovu kojih bankar veruje zajmotražiocu.

Vi od bankara tražite kredit, a bankar od vas traži dokumentovanje sposobnosti otplate traženog kredita. Bankar voli sigurnost i zato ne gleda samo kolika je vaša zarađivačka sposobnost, nego i šta imate od nekretnina koje stoje kao poslednja i sigurna brana za slučaj da iz tekućeg dohotka niste u stanju da otplaćujete kredit. On dakle traži dokaze o:

  • posedu nekretnina – svojinska dokumentacija;
  • vrednosti nekretnina – procena vrednosti.

Nekretnine idu u hipoteku radi obezbeđenja zajmodavca u slučaju nesposobnosti dužnika da vraća dug. Ako se pripremate za zaduženje morate pripremiti i izveštaj procenitelja o vrednosti nekretnina koje dajete pod hipoteku.

Banke imaju svoje spiskove verifikovanih procenitelja, tzv. liste procenitelja kojima se treba obratiti i sa kojima valja sklopiti ugovor radi usluge procene.

INSTITUT ZA EKONOMIKU I FINANSIJE je procenitelj nekretnina, na listi je prvih najznačajnijih banaka u Srbiji.

Preuzmite: Upitnik za procenu nekretnina

Procena opreme

U mnogim slučajevima možete dati pod hipoteku svoja postrojenja i opremu. Bankar i to prima. U tom slučaju uz dokaze o svojini nad postrojenjima i opremom treba dostaviti i procenu od strane procenitelja kojeg banka priznaje.

Preuzmite: Upitnik za procenu postrojenja i opreme

Upoznajte svog procenitelja: INSTITUT ZA EKONOMIKU I FINANSIJE – procenitelj

Kako da započnete komunikaciju s nama radi procene?

Dve su mogućnosti:

  • Pozovite nas radi prethodnih usmenih konsultacija;
  • Jednostavno ispunite priloženi upitnik, mi ćemo odgovoriti sa ponudom.