Godišnji popis – rokovi za sprovođenje popisa

R1. Novoosnovana pravna lica i preduzetnici dužni su da na početku poslovanja izvrše popis imovine i obaveza, sa naznakom pojedinačnih vrednosti u količinama i novčanom iznosu, sa stanjem na dan upisa u registar kod Agencije, odnosno kod drugog nadležnog organa.

R2. Godišnji popis imovine i obaveza se vrši na kraju godine sa stanjem na dan 31. decembra tekuće godine za koju se sastavlja finansijski izveštaj.

R3. Izveštaj o izvršenom popisu se dostavlja nadležnom organu najkasnije 30 dana pre dana sastavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja, odnosno najkasnije 30 dana po izvršenom popisu u toku godine.

R4. Organ upravljanja najkasnije 30 dana pre dana sastavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja, odnosno najkasnije 30 dana po izvršenom popisu u toku godine, donosi odluku o usvajanju izveštaja o izvršenom popisu.