Godišnji popis – kaznene odredbe

Pravna lica i preduzetnici

Zakon o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013)

Član 46.

Novčanom kaznom od 100.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice, ako:

8 ) ne otvori poslovne knjige u skladu sa ovim zakonom (član 12.);

10) ne popiše imovinu i obaveze u skladu sa ovim zakonom (član 16.);

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za privredni prestup i odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom od 20.000 do 150.000 dinara.

Član 47.

Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik za radnje iz člana 46. tač. 2)-16), i tač. 19)-21) ovog zakona.

Korisnici budžetskih sredstava, organizacije obaveznog socijalnog osiguranja i korisnici sredstava Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje

Uredba o budžetskom računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 125/2003 i 12/2006) – Član 20:

„Novčanom kaznom od 500 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u finansijskoj službi korisnika budžetskih sredstava, ako:…7) ne izvrši usklađivanje poslovnih knjiga, popis imovine i obaveza i usaglašavanje imovine i obaveza u propisanim rokovima (član 18)“;

„Za radnje iz ovog člana novčanom kaznom od 10.000 do 1.000.000 dinara kazniće se organizacije obaveznog socijalnog osiguranja.“