Godišnji popis – izuzeće imovine od popisa

I1. Internim opštim aktom može se predvideti i duži period za popis knjiga, filmova, fotosa, arhivske građe i slično, s tim što ti periodi ne mogu biti duži od pet godina.

I2. Ukoliko se vodi stalna količinska i vrednosna evidencija, za pojedine delove imovine kao stanje po popisu na dan 31. decembra može se upisati knjigovodstveno stanje na taj dan, pod uslovom da je u toku godine izvršen popis imovine i da je  usklađivanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem koje je utvrđeno popisom izvršeno na osnovu odluke nadležnog organa.