Revizija godišnjih izveštaja

Godišnja revizija je popularno ime za reviziju finansijskih izveštaja koji se jednom godišnje obavezno sastavljaju. Ovo je najuobičajenija vrsta revizije, najduže praktikovana i za nju su najrazvijenije procedure. Niz je pitanja od interesa za obveznika revizije, na koje ovaj mora imati odgovore i saznanje koji su uslov za uspešnu saradnju sa revizorom i javnošću povodom komuniciranja finansijskih izveštaja.

Informacije od koristi za Vaše upoznavanje revizije i komunikaciju sa nama: