Finansijski konsalting

Finansijski efekti – neprikosnoveni arbitar uspešnosti! Ako ne planirate finansijski – planirate finansijsku propast. A finansijski proračuni su refleksija svega onoga što podrazumeva dati poduhvat. Tu smo da Vam pomognemo: u planiranju, u kontrolama tokom izvođenja projekata, u konačnim finansijskim obračunima.

Finansijski rezoni, finansijske analize i dijagnoze, finansijska merenja ugrađeni su u skoro svaku uslugu iz našeg programa. Oblasti naših angažmana, i našeg veoma bogatog iskustva, koje se mogu označiti kao markantno finansijski čine:

  • Finansijski due diligene (Finansijski dijagnostički izveštaji)
  • Projektno finansiranje (Kontrola složenih projekata)
  • Finansijska veštačenja (Sudski i vanparnični postupci)