European Business Awards 2015/2016: Poziv za učešće firmama iz Srbije i Crne Gore

Šta je European Business Awards?

European Business Awards je jedna od najprestižnijih poslovnih nagrada Pan-Evropskog tipa. To je samofinansirajuća organizacija, koja samostalno pronalazi sredstva i ostvaruje saradnju sa sponzorima. Glavni sponzor je RSM (šesta najveća globalna mreža revizora, poreskih savetnika i poslovnih konsultanata), uz dodatna sponzorstva koja obezbeđuju BP (British Petroleum), Infosys, UK Trade & Investment i Millicom (Digital Lifestyle).

Šta su glavni principi European Business Awards?

  • Uspeh – prikazivanje poslovnog uspeha na relevantnom tržištu ili u određenom sektoru
  • Inovacije – težnja za poboljšanjem poslovnog nastupa i poslovnog razvoja, od proizvoda do procesa, i
  • Etika – prikazivanje uzornog vladanja i onog opšteg ponašanja koje podstiče i pokazuje poštovanje zakona, poslovnog ambijenta i prava svih zainteresovanih strana.

Ko procenjuje i sudi?

Sudije i procenjivači su, pored ostalih: José María Aznar, bivši Premijer Španije, Wim Kok, bivši Premijer Holandije; Yves Leterme, bivši Premijer Belgije, Karel De Gucht, Evropski Komesar za trgovinu; Gilbert Ghostine, Direktor, Diageo Continental Europe; Profesor Gilbert Lenssen, Predsednik, European Academy for Business in Society i Malcolm Scott, Generalni Konzul Velike Britanije u Diseldorfu.

Ko je iz Srbije učestvovao u 2014/2015?

Prethodne godine učestvovalo je više firmi iz Srbije. Još uvek 3 kompanije – u svojstvu obznanjenih Nacionalnih šampiona (Saga Beograd, Progetti Vladimirci/Beograd i European Consulting Group Beograd) idu napred ka vrhovnom cilju.

Šta su uslovi učešća u ovoj godini?

U ovo nadmetanje se ulazi besplatno. Jezik komunikacije – engleski. Datum za prijavu – kraj juna 2015. Prijave se podnose on-line, bez troškova.

Šta firme iz Srbije i Crne Gore dobijaju učešćem?

Učešćem u European Business Awards na šire evropskom nivou obznanjuje se pouzdanje i ponos dostignuća svake učesnice. Kompanije učesnice tako „nose poslovne barjake“ svoje zemlje. Primaoci Ruben d’Honneur pridružuju se elitnoj grupi poslovnih kompanija Evrope za ovu priželjkivanu nagradu. Ulaskom u takmičenje omogućava se kompanijama učesnicama povezivanje i svrstavanje u grupu odabranih kompanija Evrope. Priznanje i uspeh u takmičenju donosi visok nivo isticanja i priznanja za poslovnu organizaciju. Uspeh u čitavom takmičenju i nagrade pružaju najšire umrežavanje, dejstvovanje i uticaj, uz prijem i razmenu iskustava i znanja sa najuspešnijim biznisima Evrope.

Više informacija:http://www.businessawardseurope.com
Kontakt: marko.milojevic@ief.rs