Engleski za profesionalce

Školu Engleski za profesionalce čini serija kurseva kojima se unapređuje i aktivira znanje engleskog jezika za profesionalce u oblasti finansija, računovodstva, poreza, bankarstva i biznisa. Generalni cilj je da oni jačaju svoje komunikacione kapacitete sa spoljnim svetom koji nadire na naše prostore. Globalizacija u engleskom jeziku ima silno sredstvo svoje promocije, a mi se tome moramo odazvati.

Ciljne grupe

Profesije koje pokrivamo su: finansisti, računovođe, poreski savetnici, revizori, bankari, analitičari, advokati, brokeri. Dakle, specifična grupa vezana za napred navedene i slične delatnosti.

Ciljevi kurseva

  • Savladavanje vokabulara primerenog profesiji
  • Težište na stručnom jeziku
  • Aktivno učešće polaznika kurseva i aktiviranje njihovog znanja u radu u malim grupama
  • Konverzacija i aktiviranje jezika

Program

Realizacija programa

  • Na oglas i po prijavi interesenata za kurseve
  • In house – po dogovoru za firme i grupe kojima su kursevi neophodni

Aktuelne informacije

  • Bilten interne revizije

Informacije o Školi

Anka Krivčević e-mail: a.krivcevic@ief.rs tel.: 011 311 32 15 fax:011 2140 046

Prijavite se odmah!