Časopisi

Revizor


REVIZOR – časopis za one koji finansijsko izveštavanja posmatraju šire a pojave u ekonomskom entititetu sagledavaju na daljim horizontima.

REVIZOR – časopis za one koji žele da saznaju dublje tajne finansijskog izveštavanja, koji žele da otvore oko za ono što je iza i ispod izveštaja. Jer, finansijski izveštaji su samo refleksija neke suštine. Kakva je to refleksija? Koliko je refleksije u finansijskim izveštajima? Gde su moguće distorzije? To su bitne informacije koje daje Revizor.

REVIZOR – časopis gde govore oni koji imaju šta da kažu o finansijskim izveštajima, čija ispravnost je imperativ u savremenom poslovnom svetu.

REVIZOR – časopis koji okuplja snage reda u finansijskom izveštavanju i informiše one koji žele zdrave orijentacije u finansijskom izveštavanju.

REVIZOR

Ekonomika transformacije

EKONOMIKA TRANSFORMACIJE – časopis za promene!
Transformacija je kompleksna pojava. Ona je zahtev da se menjamo. I to u svim dimenzijama. Ona menja i privredu i vanprivredu, i državu i pojedince u njoj, i makroekonomiju i svaku individualnu ekonomiju koja u njoj deluje.

Transformacija je kompleksna pojava, pa zahteva kompleksno adaptiranje svesti, načina organizovanja i ponašanja svih subjekata zahvaćenih promenama. Ona upravljače stavlja u posebnu poziciju, poziciju odgovornosti. A svako se mora osetiti pozvanim da rešava svoju sudbinu u okviru opštih okolnosti. I niko ne može očekivati da za njega drugi rešava probleme. Svako mora imati aktivnu ulogu i traženja najbolje pozicije za sebe i uspostavljanja najboljih modaliteta delovanja.

EKONOMIKA TRANSFORMACIJE – časopis podrška novome!
Naš časopis EKONOMIKA TRANSFORMACIJE od 1997. prati transformaciju našeg društva. Njegov sadržaj ispisali su realni događaji iz pera autora koji su bili aktivni učesnici događaja, ali i aktivni istraživači novih mogućnosti. Kroz EKONOMIKU TRANSFORMACIJE nastojimo da budemo ne samo ukazivači na neminovnosti menjanja, nego i efektni savetodavci akterima na terenu o tome kako ići u susret novome.

Delujući ovako menjali smo, i dalje nastojimo da menjamo, svest aktera, i to onih najznačajnijih – menadžera u preduzećima i drugim institucijama sistema. To su ljudi koji stoje na najodgovornijim mestima, čija težina u uticaju na promene je odlučna, a čija svest je dominirajuća.
Naručite odmah.