Među poslednjima, ali tu smo

Poodavno su podignuti glasovi protiv neregulisanog statusa procenitelja u Srbiji, jer su nedostaci u regulaciji povezani sa lošim vrednovanjima, što dovodi do značajnih rizika u ekonomiji. Sve zemlje u okruženju regulisale su status procenitelja odgovarajućim zakonima i institucijama, pa je Srbija definitivno učinila i taj korak, za koji se veruje da će doneti više sigurnosti u finansijskom izveštavanju i odlučivanjima baziranim na vrednovanju.

Tek je prošlo godinu dana od donošenja Zakona o proceniteljima. Zakon je kasnio u odnosu na potrebe regulisanja, odnosno institucionalizovanja profesije. Ali, ako je regulativa kasnila, praksa nije. Ona se spontano razvijala pod uticajem zahteva privrede. Srbija je prošla više talasa privatizacije u kojima su bile obavezne procene kapitala. I uvek je organizovala procenjivanje i procesuiranja izveštaja o procenama. I uvek je nalazila rešenja za to ko da radi procene i ko i kako da ih kontroliše i odobrava za upotrebu.

Sve je dobro krenulo

Pre godinu dana je donesen Zakon o proceniteljima koji je dobro pripremljen, koji čini osnovu za institucionalno usmeravanje i praktično organizovanje i delovanje profesije procenitelja. U poređenju s tempom razrade celog institucionalnog aranžmana, proceniteljska profesija je vrlo brzo normirana. Do ovog momenta:

 • uspostavljen je organ za praćenje procenitelja;
 • podzakonski akti za praktično institucionalno dejstvo su u celini doneseni;
 • uspostavljen je registar udruženja procenitelja;
 • uspostavljen je registar organizacija koje daju usluge kontinuiranog obrazovanja i pripreme za ispite;
 • transparentnost je visoka – veb-sajt za praćenje dešavanja u oblasti procenjivanja;
 • procenitelji su hitro reagovali da se usaglase se zahtevima;
 • licenciranje je usmereno novim tokom i svi se vrlo ubrzano prestrojavaju.

Sve ovo može se shvatiti i kao kapitalizovanje na iskustvima u institucionalizacijama u drugim područjima. Jednom kad su postavljeni orijentiri, nije bilo konfuzije niti nepotrebnog gubljenja vremena. Faktori u ovom procesu su dobro postavljeni i dobro usmereni, ali i faktički dobro igraju zakonom definisane uloge.

Perspektiva – jačanje stabilnosti u ekonomiji

Sve ekonomske pojave su u trendu globalizacije, deo toga je profesija procenitelja. Oni su pod sve jačom standardizacijom i regulativom. Srbija se u to uključuje vrlo kasno, ali ne i nepripremljena. Ono što se očekuje od daljeg razvoja toka događanja u području procenjivanja, višestruko je značajno.

 • Značajno smanjenje rizika od procena. Sa profesijom koja je kontrolisana sigurno će biti mnogo manje promašaja u procenama, otuda mnogi manje rizika u bilansima.
 • Mnogo više stabilnosti u čitavom finansijskom sistemu. Svet je na slabosti procena reagovao zaoštrenom regulativom u procenama, a jačanje odgovarajućih institucija Srbija se tom trendu pridružuje.

Vidljivi naglasci

Proceniteljska profesija praktično još nije krenula, mnogo toga je u formiranju. Ipak, iz pogleda na rešenja koja su ozakonjena mogu se sagledati neki tonovi koji karakterišu ovu profesiju u Srbiji u ovom momentu.

 • Neuigrane institucije. Ovo je proces i potrebno je dosta vremena da se ustali, stoji vera da ćemo kapitalizovati na iskustvima drugih, ne treba zanemariti ni naša domaća dobra iskustva.
 • Preteran naglasak na nekretninama. Cela konstrukcija sistema koji pokriva procenjivanje u Srbiji bazirana je prvenstveno na nekretninama, što se jasno vidi i u nazivu zakona koji ovu materiju reguliše.
 • Slab spoj s finansijskim izveštavanjem, što je druga strana prethodnog naglaska. Nekretnine, iako u nekim slučajevima mogu biti dominantna stavka imovine, čine mali broj stavki u odnosu na ogromu masu stavki vrednosti koje se prezentiraju u finansijskim izveštajima.

Dug je put koji smo prešli do formiranja institucionalnih osnova procenjivanja u Srbiji. Sreća je da je i dosad razvijana praksa procenjivanja, što znači da već sada imamo solidnu bazu procenitelja, udruženja i proceniteljskih kuća. Očekuje se dalje jačanje i ubiranje plodova od organizovanog pristupa procenjivanju.