PROCENE ZA FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE

Ciklus seminara za procenitelje, finansiste i računovođe

Ciklus se sastoji iz niza seminara koji se defnišu za godinu. Teme su usklađene s potrebama kontinualnog obrazovanja procenitelja u sklasu sa Zakonom o proceniteljima. Učešće na seminarima donosi odgovarajući broj poena za dokazivanje o kontinuiranom obrazovanju prcenitelja. Namenjen je proceniteljima, finansistima, revizorima i računovođama.

Procena pod lupom revizora

Kada: 30. marta

Teme:

 • Procene u okruženju finansijskog izveštavanja
 • IFRS standardi i procene
 • ISA standardi i procene
 • Rizici procene u finansijskim izveštajima
 • Primeri i pouke iz prakse u procenama

Procene nekretnina za finansijske izveštaje

Kada: 16. maja

Teme:

 • IFRS standardi finansijskog izveštavanja vezani za procene nekretnina
 • Praksa procenjivanja - glavne dileme i problemi vezani za procene nekretnina
 • ISA – standardi revizije vezani za procene nekretnina
 • Praksa procenjivanja – primeri revizorove ocene procena nekretnina

Procena nematerijalne imovine za finansijske izveštaje

Kada: 19. oktobra

Teme:

 • Prirada i kompozicija Nematerijalne imovine (NI)
 • IFRS standardi i procene NI
 • ISA standardi i procene NI
 • Rizici procene NI u finansijskim izveštajima
 • Primeri i pouke iz prakse u procenama NI

Procena zaliha za finansijske izveštaje

Kada: 16. novembra

Teme:

 • Priroda i ekonomske specifičnosti
 • IFRS standardi i procene zaliha
 • ISA standardi i procene zaliha
 • Rizici procene zaliha u finansijskim izveštajima
 • Primeri i pouke iz prakse procene zaliha

Specijalni popusti u ceni – vidi u pozivu za seminar

Certifikat za procenitelje u skladu sa Zakonom o proceniteljima

Info: 011 205 3 550

Stanje u finansijskom izveštavanju u Srbiji

Ciklus seminara za procenitelje, finansiste i računovođe

Ciklus se sastoji iz niza seminara koji se defnišu za godinu. Teme su usklađene s potrebama kontinualnog obrazovanja procenitelja u sklasu sa Zakonom o proceniteljima. Učešće na seminarima donosi odgovarajući broj poena za dokazivanje o kontinuiranom obrazovanju prcenitelja. Namenjen je proceniteljima, finansistima, revizorima i računovođama.

Procena pod lupom revizora

Kada: 30. marta

Teme:

 • Procene u okruženju finansijskog izveštavanja
 • IFRS standardi i procene
 • ISA standardi i procene
 • Rizici procene u finansijskim izveštajima
 • Primeri i pouke iz prakse u procenama

Procene nekretnina za finansijske izveštaje

Kada: 16. maja

Teme:

 • IFRS standardi finansijskog izveštavanja vezani za procene nekretnina
 • Praksa procenjivanja - glavne dileme i problemi vezani za procene nekretnina
 • ISA – standardi revizije vezani za procene nekretnina
 • Praksa procenjivanja – primeri revizorove ocene procena nekretnina

Procena nematerijalne imovine za finansijske izveštaje

Kada: 19. oktobra

Teme:

 • Prirada i kompozicija Nematerijalne imovine (NI)
 • IFRS standardi i procene NI
 • ISA standardi i procene NI
 • Rizici procene NI u finansijskim izveštajima
 • Primeri i pouke iz prakse u procenama NI

Procena zaliha za finansijske izveštaje

Kada: 16. novembra

Teme:

 • Priroda i ekonomske specifičnosti
 • IFRS standardi i procene zaliha
 • ISA standardi i procene zaliha
 • Rizici procene zaliha u finansijskim izveštajima
 • Primeri i pouke iz prakse procene zaliha

Specijalni popusti u ceni – vidi u pozivu za seminar

Certifikat za procenitelje u skladu sa Zakonom o proceniteljima

Info: 011 205 3 550

Put unapređenja finansijskog izveštavanja u Srbiji

Ciklus seminara za procenitelje, finansiste i računovođe

Ciklus se sastoji iz niza seminara koji se defnišu za godinu. Teme su usklađene s potrebama kontinualnog obrazovanja procenitelja u sklasu sa Zakonom o proceniteljima. Učešće na seminarima donosi odgovarajući broj poena za dokazivanje o kontinuiranom obrazovanju prcenitelja. Namenjen je proceniteljima, finansistima, revizorima i računovođama.

Procena pod lupom revizora

Kada: 30. marta

Teme:

 • Procene u okruženju finansijskog izveštavanja
 • IFRS standardi i procene
 • ISA standardi i procene
 • Rizici procene u finansijskim izveštajima
 • Primeri i pouke iz prakse u procenama

Procene nekretnina za finansijske izveštaje

Kada: 16. maja

Teme:

 • IFRS standardi finansijskog izveštavanja vezani za procene nekretnina
 • Praksa procenjivanja - glavne dileme i problemi vezani za procene nekretnina
 • ISA – standardi revizije vezani za procene nekretnina
 • Praksa procenjivanja – primeri revizorove ocene procena nekretnina

Procena nematerijalne imovine za finansijske izveštaje

Kada: 19. oktobra

Teme:

 • Prirada i kompozicija Nematerijalne imovine (NI)
 • IFRS standardi i procene NI
 • ISA standardi i procene NI
 • Rizici procene NI u finansijskim izveštajima
 • Primeri i pouke iz prakse u procenama NI

Procena zaliha za finansijske izveštaje

Kada: 16. novembra

Teme:

 • Priroda i ekonomske specifičnosti
 • IFRS standardi i procene zaliha
 • ISA standardi i procene zaliha
 • Rizici procene zaliha u finansijskim izveštajima
 • Primeri i pouke iz prakse procene zaliha

Specijalni popusti u ceni – vidi u pozivu za seminar

Certifikat za procenitelje u skladu sa Zakonom o proceniteljima

Info: 011 205 3 550

Koje promene dolaze u finansijskom izveštavanju u Srbiji?

Ciklus seminara za procenitelje, finansiste i računovođe

Ciklus se sastoji iz niza seminara koji se defnišu za godinu. Teme su usklađene s potrebama kontinualnog obrazovanja procenitelja u sklasu sa Zakonom o proceniteljima. Učešće na seminarima donosi odgovarajući broj poena za dokazivanje o kontinuiranom obrazovanju prcenitelja. Namenjen je proceniteljima, finansistima, revizorima i računovođama.

Procena pod lupom revizora

Kada: 30. marta

Teme:

 • Procene u okruženju finansijskog izveštavanja
 • IFRS standardi i procene
 • ISA standardi i procene
 • Rizici procene u finansijskim izveštajima
 • Primeri i pouke iz prakse u procenama

Procene nekretnina za finansijske izveštaje

Kada: 16. maja

Teme:

 • IFRS standardi finansijskog izveštavanja vezani za procene nekretnina
 • Praksa procenjivanja - glavne dileme i problemi vezani za procene nekretnina
 • ISA – standardi revizije vezani za procene nekretnina
 • Praksa procenjivanja – primeri revizorove ocene procena nekretnina

Procena nematerijalne imovine za finansijske izveštaje

Kada: 19. oktobra

Teme:

 • Prirada i kompozicija Nematerijalne imovine (NI)
 • IFRS standardi i procene NI
 • ISA standardi i procene NI
 • Rizici procene NI u finansijskim izveštajima
 • Primeri i pouke iz prakse u procenama NI

Procena zaliha za finansijske izveštaje

Kada: 16. novembra

Teme:

 • Priroda i ekonomske specifičnosti
 • IFRS standardi i procene zaliha
 • ISA standardi i procene zaliha
 • Rizici procene zaliha u finansijskim izveštajima
 • Primeri i pouke iz prakse procene zaliha

Specijalni popusti u ceni – vidi u pozivu za seminar

Certifikat za procenitelje u skladu sa Zakonom o proceniteljima

Info: 011 205 3 550

Časopis REVIZOR

Ciklus seminara za procenitelje, finansiste i računovođe

Ciklus se sastoji iz niza seminara koji se defnišu za godinu. Teme su usklađene s potrebama kontinualnog obrazovanja procenitelja u sklasu sa Zakonom o proceniteljima. Učešće na seminarima donosi odgovarajući broj poena za dokazivanje o kontinuiranom obrazovanju prcenitelja. Namenjen je proceniteljima, finansistima, revizorima i računovođama.

Procena pod lupom revizora

Kada: 30. marta

Teme:

 • Procene u okruženju finansijskog izveštavanja
 • IFRS standardi i procene
 • ISA standardi i procene
 • Rizici procene u finansijskim izveštajima
 • Primeri i pouke iz prakse u procenama

Procene nekretnina za finansijske izveštaje

Kada: 16. maja

Teme:

 • IFRS standardi finansijskog izveštavanja vezani za procene nekretnina
 • Praksa procenjivanja - glavne dileme i problemi vezani za procene nekretnina
 • ISA – standardi revizije vezani za procene nekretnina
 • Praksa procenjivanja – primeri revizorove ocene procena nekretnina

Procena nematerijalne imovine za finansijske izveštaje

Kada: 19. oktobra

Teme:

 • Prirada i kompozicija Nematerijalne imovine (NI)
 • IFRS standardi i procene NI
 • ISA standardi i procene NI
 • Rizici procene NI u finansijskim izveštajima
 • Primeri i pouke iz prakse u procenama NI

Procena zaliha za finansijske izveštaje

Kada: 16. novembra

Teme:

 • Priroda i ekonomske specifičnosti
 • IFRS standardi i procene zaliha
 • ISA standardi i procene zaliha
 • Rizici procene zaliha u finansijskim izveštajima
 • Primeri i pouke iz prakse procene zaliha

Specijalni popusti u ceni – vidi u pozivu za seminar

Certifikat za procenitelje u skladu sa Zakonom o proceniteljima

Info: 011 205 3 550

Časopis REVIZOR

Ciklus seminara za procenitelje, finansiste i računovođe

Ciklus se sastoji iz niza seminara koji se defnišu za godinu. Teme su usklađene s potrebama kontinualnog obrazovanja procenitelja u sklasu sa Zakonom o proceniteljima. Učešće na seminarima donosi odgovarajući broj poena za dokazivanje o kontinuiranom obrazovanju prcenitelja. Namenjen je proceniteljima, finansistima, revizorima i računovođama.

Procena pod lupom revizora

Kada: 30. marta

Teme:

 • Procene u okruženju finansijskog izveštavanja
 • IFRS standardi i procene
 • ISA standardi i procene
 • Rizici procene u finansijskim izveštajima
 • Primeri i pouke iz prakse u procenama

Procene nekretnina za finansijske izveštaje

Kada: 16. maja

Teme:

 • IFRS standardi finansijskog izveštavanja vezani za procene nekretnina
 • Praksa procenjivanja - glavne dileme i problemi vezani za procene nekretnina
 • ISA – standardi revizije vezani za procene nekretnina
 • Praksa procenjivanja – primeri revizorove ocene procena nekretnina

Procena nematerijalne imovine za finansijske izveštaje

Kada: 19. oktobra

Teme:

 • Prirada i kompozicija Nematerijalne imovine (NI)
 • IFRS standardi i procene NI
 • ISA standardi i procene NI
 • Rizici procene NI u finansijskim izveštajima
 • Primeri i pouke iz prakse u procenama NI

Procena zaliha za finansijske izveštaje

Kada: 16. novembra

Teme:

 • Priroda i ekonomske specifičnosti
 • IFRS standardi i procene zaliha
 • ISA standardi i procene zaliha
 • Rizici procene zaliha u finansijskim izveštajima
 • Primeri i pouke iz prakse procene zaliha

Specijalni popusti u ceni – vidi u pozivu za seminar

Certifikat za procenitelje u skladu sa Zakonom o proceniteljima

Info: 011 205 3 550