Finansijski izveštaji za 2017.

Seminar pripreme za godišnji izveštaj

Ovo je naš redovni godišnji seminar namenjen odgonetanju pitanja: Kako se dobro pripremiti za izradu godišnjeg računa?

Ciljevi seminara

 • Markirati orijentire za izradu godišnjih finansijskih izveštaja
 • Pretresti ranija iskustva i izvući najbolje pouke
 • Sagledati nove zakonske i druge zahteve u izveštavanju
 • Na vreme sve saznati i proučiti – da se organizujemo za uspešno izveštavanje za 2017.

Kome služi ovaj seminar?

 • Menadžerima da razumeju finansijske okvire svojeg biznisa
 • Finansijskim menadžerima da se strategijski postave i orijentišu
 • Računovođama da upoznaju tančine aktuelnih odredbi za sastavljanje finansijskih izveštaja

Šta su glavne teme seminara?

 • Šta su novine u izveštaju revizora i kako se postaviti prema njima?
 • Šta su tajne valjanog vrednovanja i kako organizovati vrednovanje?
 • Šta su postizveštajni događaji i kako ih pravilno tretirati?
 • Šta su novine u primeni IFRS zа SМЕ и kako ih primeniti?
 • Šta su uslovi priznavanja i ukidanja rezervisanja?
 • Šta sve prati događaj prodaje stečajnog dužnika?
 • Šta treba znati za sastavljanje Izveštaja o novčanim tokovima?
 • Šta su novine u porezu na dobitak i kako se orijentisati?
 • Šta su zamke u sastavljanju poreskih izveštaja i kako ih izbeći?
 • Šta knjigovodstveno i poreski prati otuđenje sredstava?
 • Šta su sve novine u porezu na dobitak?
 • Šta su zahtevi pravilnog obračuna poreza na dohotak građana?
 • Šta je novo u saradnji s revizorom?

Ko su predavači na seminaru?

 • Revizori i računovodstveni eksperti
 • Poznavaoci propisa i prakse finansijskog izveštavanja

Kada?
Novembar, 23-24.

Gde?
Beograd

Lokacija?
JUBMES banka, Bulevar Zorana Đinđića 121

Kontakt
tel. 011 205 3 550
e-mail: office@rsm.rs

 

Info o finansijskom izveštavanju u Srbiji

Stanje u finansijskom izveštavanju u Srbiji

Seminar pripreme za godišnji izveštaj

Ovo je naš redovni godišnji seminar namenjen odgonetanju pitanja: Kako se dobro pripremiti za izradu godišnjeg računa?

Ciljevi seminara

 • Markirati orijentire za izradu godišnjih finansijskih izveštaja
 • Pretresti ranija iskustva i izvući najbolje pouke
 • Sagledati nove zakonske i druge zahteve u izveštavanju
 • Na vreme sve saznati i proučiti – da se organizujemo za uspešno izveštavanje za 2017.

Kome služi ovaj seminar?

 • Menadžerima da razumeju finansijske okvire svojeg biznisa
 • Finansijskim menadžerima da se strategijski postave i orijentišu
 • Računovođama da upoznaju tančine aktuelnih odredbi za sastavljanje finansijskih izveštaja

Šta su glavne teme seminara?

 • Šta su novine u izveštaju revizora i kako se postaviti prema njima?
 • Šta su tajne valjanog vrednovanja i kako organizovati vrednovanje?
 • Šta su postizveštajni događaji i kako ih pravilno tretirati?
 • Šta su novine u primeni IFRS zа SМЕ и kako ih primeniti?
 • Šta su uslovi priznavanja i ukidanja rezervisanja?
 • Šta sve prati događaj prodaje stečajnog dužnika?
 • Šta treba znati za sastavljanje Izveštaja o novčanim tokovima?
 • Šta su novine u porezu na dobitak i kako se orijentisati?
 • Šta su zamke u sastavljanju poreskih izveštaja i kako ih izbeći?
 • Šta knjigovodstveno i poreski prati otuđenje sredstava?
 • Šta su sve novine u porezu na dobitak?
 • Šta su zahtevi pravilnog obračuna poreza na dohotak građana?
 • Šta je novo u saradnji s revizorom?

Ko su predavači na seminaru?

 • Revizori i računovodstveni eksperti
 • Poznavaoci propisa i prakse finansijskog izveštavanja

Kada?
Novembar, 23-24.

Gde?
Beograd

Lokacija?
JUBMES banka, Bulevar Zorana Đinđića 121

Kontakt
tel. 011 205 3 550
e-mail: office@rsm.rs

 

Info o finansijskom izveštavanju u Srbiji

Put unapređenja finansijskog izveštavanja u Srbiji

Seminar pripreme za godišnji izveštaj

Ovo je naš redovni godišnji seminar namenjen odgonetanju pitanja: Kako se dobro pripremiti za izradu godišnjeg računa?

Ciljevi seminara

 • Markirati orijentire za izradu godišnjih finansijskih izveštaja
 • Pretresti ranija iskustva i izvući najbolje pouke
 • Sagledati nove zakonske i druge zahteve u izveštavanju
 • Na vreme sve saznati i proučiti – da se organizujemo za uspešno izveštavanje za 2017.

Kome služi ovaj seminar?

 • Menadžerima da razumeju finansijske okvire svojeg biznisa
 • Finansijskim menadžerima da se strategijski postave i orijentišu
 • Računovođama da upoznaju tančine aktuelnih odredbi za sastavljanje finansijskih izveštaja

Šta su glavne teme seminara?

 • Šta su novine u izveštaju revizora i kako se postaviti prema njima?
 • Šta su tajne valjanog vrednovanja i kako organizovati vrednovanje?
 • Šta su postizveštajni događaji i kako ih pravilno tretirati?
 • Šta su novine u primeni IFRS zа SМЕ и kako ih primeniti?
 • Šta su uslovi priznavanja i ukidanja rezervisanja?
 • Šta sve prati događaj prodaje stečajnog dužnika?
 • Šta treba znati za sastavljanje Izveštaja o novčanim tokovima?
 • Šta su novine u porezu na dobitak i kako se orijentisati?
 • Šta su zamke u sastavljanju poreskih izveštaja i kako ih izbeći?
 • Šta knjigovodstveno i poreski prati otuđenje sredstava?
 • Šta su sve novine u porezu na dobitak?
 • Šta su zahtevi pravilnog obračuna poreza na dohotak građana?
 • Šta je novo u saradnji s revizorom?

Ko su predavači na seminaru?

 • Revizori i računovodstveni eksperti
 • Poznavaoci propisa i prakse finansijskog izveštavanja

Kada?
Novembar, 23-24.

Gde?
Beograd

Lokacija?
JUBMES banka, Bulevar Zorana Đinđića 121

Kontakt
tel. 011 205 3 550
e-mail: office@rsm.rs

 

Info o finansijskom izveštavanju u Srbiji

Koje promene dolaze u finansijskom izveštavanju u Srbiji?

Seminar pripreme za godišnji izveštaj

Ovo je naš redovni godišnji seminar namenjen odgonetanju pitanja: Kako se dobro pripremiti za izradu godišnjeg računa?

Ciljevi seminara

 • Markirati orijentire za izradu godišnjih finansijskih izveštaja
 • Pretresti ranija iskustva i izvući najbolje pouke
 • Sagledati nove zakonske i druge zahteve u izveštavanju
 • Na vreme sve saznati i proučiti – da se organizujemo za uspešno izveštavanje za 2017.

Kome služi ovaj seminar?

 • Menadžerima da razumeju finansijske okvire svojeg biznisa
 • Finansijskim menadžerima da se strategijski postave i orijentišu
 • Računovođama da upoznaju tančine aktuelnih odredbi za sastavljanje finansijskih izveštaja

Šta su glavne teme seminara?

 • Šta su novine u izveštaju revizora i kako se postaviti prema njima?
 • Šta su tajne valjanog vrednovanja i kako organizovati vrednovanje?
 • Šta su postizveštajni događaji i kako ih pravilno tretirati?
 • Šta su novine u primeni IFRS zа SМЕ и kako ih primeniti?
 • Šta su uslovi priznavanja i ukidanja rezervisanja?
 • Šta sve prati događaj prodaje stečajnog dužnika?
 • Šta treba znati za sastavljanje Izveštaja o novčanim tokovima?
 • Šta su novine u porezu na dobitak i kako se orijentisati?
 • Šta su zamke u sastavljanju poreskih izveštaja i kako ih izbeći?
 • Šta knjigovodstveno i poreski prati otuđenje sredstava?
 • Šta su sve novine u porezu na dobitak?
 • Šta su zahtevi pravilnog obračuna poreza na dohotak građana?
 • Šta je novo u saradnji s revizorom?

Ko su predavači na seminaru?

 • Revizori i računovodstveni eksperti
 • Poznavaoci propisa i prakse finansijskog izveštavanja

Kada?
Novembar, 23-24.

Gde?
Beograd

Lokacija?
JUBMES banka, Bulevar Zorana Đinđića 121

Kontakt
tel. 011 205 3 550
e-mail: office@rsm.rs

 

Info o finansijskom izveštavanju u Srbiji

Časopis REVIZOR

Seminar pripreme za godišnji izveštaj

Ovo je naš redovni godišnji seminar namenjen odgonetanju pitanja: Kako se dobro pripremiti za izradu godišnjeg računa?

Ciljevi seminara

 • Markirati orijentire za izradu godišnjih finansijskih izveštaja
 • Pretresti ranija iskustva i izvući najbolje pouke
 • Sagledati nove zakonske i druge zahteve u izveštavanju
 • Na vreme sve saznati i proučiti – da se organizujemo za uspešno izveštavanje za 2017.

Kome služi ovaj seminar?

 • Menadžerima da razumeju finansijske okvire svojeg biznisa
 • Finansijskim menadžerima da se strategijski postave i orijentišu
 • Računovođama da upoznaju tančine aktuelnih odredbi za sastavljanje finansijskih izveštaja

Šta su glavne teme seminara?

 • Šta su novine u izveštaju revizora i kako se postaviti prema njima?
 • Šta su tajne valjanog vrednovanja i kako organizovati vrednovanje?
 • Šta su postizveštajni događaji i kako ih pravilno tretirati?
 • Šta su novine u primeni IFRS zа SМЕ и kako ih primeniti?
 • Šta su uslovi priznavanja i ukidanja rezervisanja?
 • Šta sve prati događaj prodaje stečajnog dužnika?
 • Šta treba znati za sastavljanje Izveštaja o novčanim tokovima?
 • Šta su novine u porezu na dobitak i kako se orijentisati?
 • Šta su zamke u sastavljanju poreskih izveštaja i kako ih izbeći?
 • Šta knjigovodstveno i poreski prati otuđenje sredstava?
 • Šta su sve novine u porezu na dobitak?
 • Šta su zahtevi pravilnog obračuna poreza na dohotak građana?
 • Šta je novo u saradnji s revizorom?

Ko su predavači na seminaru?

 • Revizori i računovodstveni eksperti
 • Poznavaoci propisa i prakse finansijskog izveštavanja

Kada?
Novembar, 23-24.

Gde?
Beograd

Lokacija?
JUBMES banka, Bulevar Zorana Đinđića 121

Kontakt
tel. 011 205 3 550
e-mail: office@rsm.rs

 

Info o finansijskom izveštavanju u Srbiji

Časopis REVIZOR

Seminar pripreme za godišnji izveštaj

Ovo je naš redovni godišnji seminar namenjen odgonetanju pitanja: Kako se dobro pripremiti za izradu godišnjeg računa?

Ciljevi seminara

 • Markirati orijentire za izradu godišnjih finansijskih izveštaja
 • Pretresti ranija iskustva i izvući najbolje pouke
 • Sagledati nove zakonske i druge zahteve u izveštavanju
 • Na vreme sve saznati i proučiti – da se organizujemo za uspešno izveštavanje za 2017.

Kome služi ovaj seminar?

 • Menadžerima da razumeju finansijske okvire svojeg biznisa
 • Finansijskim menadžerima da se strategijski postave i orijentišu
 • Računovođama da upoznaju tančine aktuelnih odredbi za sastavljanje finansijskih izveštaja

Šta su glavne teme seminara?

 • Šta su novine u izveštaju revizora i kako se postaviti prema njima?
 • Šta su tajne valjanog vrednovanja i kako organizovati vrednovanje?
 • Šta su postizveštajni događaji i kako ih pravilno tretirati?
 • Šta su novine u primeni IFRS zа SМЕ и kako ih primeniti?
 • Šta su uslovi priznavanja i ukidanja rezervisanja?
 • Šta sve prati događaj prodaje stečajnog dužnika?
 • Šta treba znati za sastavljanje Izveštaja o novčanim tokovima?
 • Šta su novine u porezu na dobitak i kako se orijentisati?
 • Šta su zamke u sastavljanju poreskih izveštaja i kako ih izbeći?
 • Šta knjigovodstveno i poreski prati otuđenje sredstava?
 • Šta su sve novine u porezu na dobitak?
 • Šta su zahtevi pravilnog obračuna poreza na dohotak građana?
 • Šta je novo u saradnji s revizorom?

Ko su predavači na seminaru?

 • Revizori i računovodstveni eksperti
 • Poznavaoci propisa i prakse finansijskog izveštavanja

Kada?
Novembar, 23-24.

Gde?
Beograd

Lokacija?
JUBMES banka, Bulevar Zorana Đinđića 121

Kontakt
tel. 011 205 3 550
e-mail: office@rsm.rs

 

Info o finansijskom izveštavanju u Srbiji

Časopis REVIZOR

Seminar pripreme za godišnji izveštaj

Ovo je naš redovni godišnji seminar namenjen odgonetanju pitanja: Kako se dobro pripremiti za izradu godišnjeg računa?

Ciljevi seminara

 • Markirati orijentire za izradu godišnjih finansijskih izveštaja
 • Pretresti ranija iskustva i izvući najbolje pouke
 • Sagledati nove zakonske i druge zahteve u izveštavanju
 • Na vreme sve saznati i proučiti – da se organizujemo za uspešno izveštavanje za 2017.

Kome služi ovaj seminar?

 • Menadžerima da razumeju finansijske okvire svojeg biznisa
 • Finansijskim menadžerima da se strategijski postave i orijentišu
 • Računovođama da upoznaju tančine aktuelnih odredbi za sastavljanje finansijskih izveštaja

Šta su glavne teme seminara?

 • Šta su novine u izveštaju revizora i kako se postaviti prema njima?
 • Šta su tajne valjanog vrednovanja i kako organizovati vrednovanje?
 • Šta su postizveštajni događaji i kako ih pravilno tretirati?
 • Šta su novine u primeni IFRS zа SМЕ и kako ih primeniti?
 • Šta su uslovi priznavanja i ukidanja rezervisanja?
 • Šta sve prati događaj prodaje stečajnog dužnika?
 • Šta treba znati za sastavljanje Izveštaja o novčanim tokovima?
 • Šta su novine u porezu na dobitak i kako se orijentisati?
 • Šta su zamke u sastavljanju poreskih izveštaja i kako ih izbeći?
 • Šta knjigovodstveno i poreski prati otuđenje sredstava?
 • Šta su sve novine u porezu na dobitak?
 • Šta su zahtevi pravilnog obračuna poreza na dohotak građana?
 • Šta je novo u saradnji s revizorom?

Ko su predavači na seminaru?

 • Revizori i računovodstveni eksperti
 • Poznavaoci propisa i prakse finansijskog izveštavanja

Kada?
Novembar, 23-24.

Gde?
Beograd

Lokacija?
JUBMES banka, Bulevar Zorana Đinđića 121

Kontakt
tel. 011 205 3 550
e-mail: office@rsm.rs

 

Info o finansijskom izveštavanju u Srbiji

Izašao je novo izdanje časopisa REVIZOR

Seminar pripreme za godišnji izveštaj

Ovo je naš redovni godišnji seminar namenjen odgonetanju pitanja: Kako se dobro pripremiti za izradu godišnjeg računa?

Ciljevi seminara

 • Markirati orijentire za izradu godišnjih finansijskih izveštaja
 • Pretresti ranija iskustva i izvući najbolje pouke
 • Sagledati nove zakonske i druge zahteve u izveštavanju
 • Na vreme sve saznati i proučiti – da se organizujemo za uspešno izveštavanje za 2017.

Kome služi ovaj seminar?

 • Menadžerima da razumeju finansijske okvire svojeg biznisa
 • Finansijskim menadžerima da se strategijski postave i orijentišu
 • Računovođama da upoznaju tančine aktuelnih odredbi za sastavljanje finansijskih izveštaja

Šta su glavne teme seminara?

 • Šta su novine u izveštaju revizora i kako se postaviti prema njima?
 • Šta su tajne valjanog vrednovanja i kako organizovati vrednovanje?
 • Šta su postizveštajni događaji i kako ih pravilno tretirati?
 • Šta su novine u primeni IFRS zа SМЕ и kako ih primeniti?
 • Šta su uslovi priznavanja i ukidanja rezervisanja?
 • Šta sve prati događaj prodaje stečajnog dužnika?
 • Šta treba znati za sastavljanje Izveštaja o novčanim tokovima?
 • Šta su novine u porezu na dobitak i kako se orijentisati?
 • Šta su zamke u sastavljanju poreskih izveštaja i kako ih izbeći?
 • Šta knjigovodstveno i poreski prati otuđenje sredstava?
 • Šta su sve novine u porezu na dobitak?
 • Šta su zahtevi pravilnog obračuna poreza na dohotak građana?
 • Šta je novo u saradnji s revizorom?

Ko su predavači na seminaru?

 • Revizori i računovodstveni eksperti
 • Poznavaoci propisa i prakse finansijskog izveštavanja

Kada?
Novembar, 23-24.

Gde?
Beograd

Lokacija?
JUBMES banka, Bulevar Zorana Đinđića 121

Kontakt
tel. 011 205 3 550
e-mail: office@rsm.rs

 

Info o finansijskom izveštavanju u Srbiji

Poziv Ministarstva privrede za preduzetnike da se prijave za bespovratna sredstva

Seminar pripreme za godišnji izveštaj

Ovo je naš redovni godišnji seminar namenjen odgonetanju pitanja: Kako se dobro pripremiti za izradu godišnjeg računa?

Ciljevi seminara

 • Markirati orijentire za izradu godišnjih finansijskih izveštaja
 • Pretresti ranija iskustva i izvući najbolje pouke
 • Sagledati nove zakonske i druge zahteve u izveštavanju
 • Na vreme sve saznati i proučiti – da se organizujemo za uspešno izveštavanje za 2017.

Kome služi ovaj seminar?

 • Menadžerima da razumeju finansijske okvire svojeg biznisa
 • Finansijskim menadžerima da se strategijski postave i orijentišu
 • Računovođama da upoznaju tančine aktuelnih odredbi za sastavljanje finansijskih izveštaja

Šta su glavne teme seminara?

 • Šta su novine u izveštaju revizora i kako se postaviti prema njima?
 • Šta su tajne valjanog vrednovanja i kako organizovati vrednovanje?
 • Šta su postizveštajni događaji i kako ih pravilno tretirati?
 • Šta su novine u primeni IFRS zа SМЕ и kako ih primeniti?
 • Šta su uslovi priznavanja i ukidanja rezervisanja?
 • Šta sve prati događaj prodaje stečajnog dužnika?
 • Šta treba znati za sastavljanje Izveštaja o novčanim tokovima?
 • Šta su novine u porezu na dobitak i kako se orijentisati?
 • Šta su zamke u sastavljanju poreskih izveštaja i kako ih izbeći?
 • Šta knjigovodstveno i poreski prati otuđenje sredstava?
 • Šta su sve novine u porezu na dobitak?
 • Šta su zahtevi pravilnog obračuna poreza na dohotak građana?
 • Šta je novo u saradnji s revizorom?

Ko su predavači na seminaru?

 • Revizori i računovodstveni eksperti
 • Poznavaoci propisa i prakse finansijskog izveštavanja

Kada?
Novembar, 23-24.

Gde?
Beograd

Lokacija?
JUBMES banka, Bulevar Zorana Đinđića 121

Kontakt
tel. 011 205 3 550
e-mail: office@rsm.rs

 

Info o finansijskom izveštavanju u Srbiji

Porez na imovinu u Beogradu veći za 2% – Rok za plaćanje prve rate ipak 14. februar

Seminar pripreme za godišnji izveštaj

Ovo je naš redovni godišnji seminar namenjen odgonetanju pitanja: Kako se dobro pripremiti za izradu godišnjeg računa?

Ciljevi seminara

 • Markirati orijentire za izradu godišnjih finansijskih izveštaja
 • Pretresti ranija iskustva i izvući najbolje pouke
 • Sagledati nove zakonske i druge zahteve u izveštavanju
 • Na vreme sve saznati i proučiti – da se organizujemo za uspešno izveštavanje za 2017.

Kome služi ovaj seminar?

 • Menadžerima da razumeju finansijske okvire svojeg biznisa
 • Finansijskim menadžerima da se strategijski postave i orijentišu
 • Računovođama da upoznaju tančine aktuelnih odredbi za sastavljanje finansijskih izveštaja

Šta su glavne teme seminara?

 • Šta su novine u izveštaju revizora i kako se postaviti prema njima?
 • Šta su tajne valjanog vrednovanja i kako organizovati vrednovanje?
 • Šta su postizveštajni događaji i kako ih pravilno tretirati?
 • Šta su novine u primeni IFRS zа SМЕ и kako ih primeniti?
 • Šta su uslovi priznavanja i ukidanja rezervisanja?
 • Šta sve prati događaj prodaje stečajnog dužnika?
 • Šta treba znati za sastavljanje Izveštaja o novčanim tokovima?
 • Šta su novine u porezu na dobitak i kako se orijentisati?
 • Šta su zamke u sastavljanju poreskih izveštaja i kako ih izbeći?
 • Šta knjigovodstveno i poreski prati otuđenje sredstava?
 • Šta su sve novine u porezu na dobitak?
 • Šta su zahtevi pravilnog obračuna poreza na dohotak građana?
 • Šta je novo u saradnji s revizorom?

Ko su predavači na seminaru?

 • Revizori i računovodstveni eksperti
 • Poznavaoci propisa i prakse finansijskog izveštavanja

Kada?
Novembar, 23-24.

Gde?
Beograd

Lokacija?
JUBMES banka, Bulevar Zorana Đinđića 121

Kontakt
tel. 011 205 3 550
e-mail: office@rsm.rs

 

Info o finansijskom izveštavanju u Srbiji

Kako da budete dobro raspoloženi na poslu

Seminar pripreme za godišnji izveštaj

Ovo je naš redovni godišnji seminar namenjen odgonetanju pitanja: Kako se dobro pripremiti za izradu godišnjeg računa?

Ciljevi seminara

 • Markirati orijentire za izradu godišnjih finansijskih izveštaja
 • Pretresti ranija iskustva i izvući najbolje pouke
 • Sagledati nove zakonske i druge zahteve u izveštavanju
 • Na vreme sve saznati i proučiti – da se organizujemo za uspešno izveštavanje za 2017.

Kome služi ovaj seminar?

 • Menadžerima da razumeju finansijske okvire svojeg biznisa
 • Finansijskim menadžerima da se strategijski postave i orijentišu
 • Računovođama da upoznaju tančine aktuelnih odredbi za sastavljanje finansijskih izveštaja

Šta su glavne teme seminara?

 • Šta su novine u izveštaju revizora i kako se postaviti prema njima?
 • Šta su tajne valjanog vrednovanja i kako organizovati vrednovanje?
 • Šta su postizveštajni događaji i kako ih pravilno tretirati?
 • Šta su novine u primeni IFRS zа SМЕ и kako ih primeniti?
 • Šta su uslovi priznavanja i ukidanja rezervisanja?
 • Šta sve prati događaj prodaje stečajnog dužnika?
 • Šta treba znati za sastavljanje Izveštaja o novčanim tokovima?
 • Šta su novine u porezu na dobitak i kako se orijentisati?
 • Šta su zamke u sastavljanju poreskih izveštaja i kako ih izbeći?
 • Šta knjigovodstveno i poreski prati otuđenje sredstava?
 • Šta su sve novine u porezu na dobitak?
 • Šta su zahtevi pravilnog obračuna poreza na dohotak građana?
 • Šta je novo u saradnji s revizorom?

Ko su predavači na seminaru?

 • Revizori i računovodstveni eksperti
 • Poznavaoci propisa i prakse finansijskog izveštavanja

Kada?
Novembar, 23-24.

Gde?
Beograd

Lokacija?
JUBMES banka, Bulevar Zorana Đinđića 121

Kontakt
tel. 011 205 3 550
e-mail: office@rsm.rs

 

Info o finansijskom izveštavanju u Srbiji

Časopis REVIZOR

Seminar pripreme za godišnji izveštaj

Ovo je naš redovni godišnji seminar namenjen odgonetanju pitanja: Kako se dobro pripremiti za izradu godišnjeg računa?

Ciljevi seminara

 • Markirati orijentire za izradu godišnjih finansijskih izveštaja
 • Pretresti ranija iskustva i izvući najbolje pouke
 • Sagledati nove zakonske i druge zahteve u izveštavanju
 • Na vreme sve saznati i proučiti – da se organizujemo za uspešno izveštavanje za 2017.

Kome služi ovaj seminar?

 • Menadžerima da razumeju finansijske okvire svojeg biznisa
 • Finansijskim menadžerima da se strategijski postave i orijentišu
 • Računovođama da upoznaju tančine aktuelnih odredbi za sastavljanje finansijskih izveštaja

Šta su glavne teme seminara?

 • Šta su novine u izveštaju revizora i kako se postaviti prema njima?
 • Šta su tajne valjanog vrednovanja i kako organizovati vrednovanje?
 • Šta su postizveštajni događaji i kako ih pravilno tretirati?
 • Šta su novine u primeni IFRS zа SМЕ и kako ih primeniti?
 • Šta su uslovi priznavanja i ukidanja rezervisanja?
 • Šta sve prati događaj prodaje stečajnog dužnika?
 • Šta treba znati za sastavljanje Izveštaja o novčanim tokovima?
 • Šta su novine u porezu na dobitak i kako se orijentisati?
 • Šta su zamke u sastavljanju poreskih izveštaja i kako ih izbeći?
 • Šta knjigovodstveno i poreski prati otuđenje sredstava?
 • Šta su sve novine u porezu na dobitak?
 • Šta su zahtevi pravilnog obračuna poreza na dohotak građana?
 • Šta je novo u saradnji s revizorom?

Ko su predavači na seminaru?

 • Revizori i računovodstveni eksperti
 • Poznavaoci propisa i prakse finansijskog izveštavanja

Kada?
Novembar, 23-24.

Gde?
Beograd

Lokacija?
JUBMES banka, Bulevar Zorana Đinđića 121

Kontakt
tel. 011 205 3 550
e-mail: office@rsm.rs

 

Info o finansijskom izveštavanju u Srbiji