Održan godišnji seminar

U organizaciji IEF-a, u Beogradu je 15. i 16. oktobra 2015. godine, uz prisustvo preko 160 učesnika, održan je seminar posvećen pitanju: KAKO DO KVALITETNIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA? Bio je to 15. u seriji godišnjih seminara koji IEF drži krajem godine, i koji uvek postavlja i diskutuje pitanja od bitne važnosti za sačinjavanje i prezentaciju godišnjih finansijskih izveštaja.

Nakon prethodne godine, kad su računovođe bili bukvalno zatrpani novinama, nastupila je godina stabilizacije i godina u kojoj treba kapitalizovati na iskustvu prethodne godine. Ovogodišnji seminar je bio upravo tome posvećen. Na dnevnom redu su bile greške koje su činjene i kako sačiniti bolje izveštaje.

Naglasak seminara je bio:

 • Razmatranje iskustava iz prve godine primene novih propisa
 • Osvetljavanje greški koje valja izbeći
 • Upućivanje na efikasne metode upravljanja pripremom i izradom godišnjih finansijskih izveštaja
 • Instrukcije o novinama u načinu komuniciranja sa revizorom kao faktorom kvalitetnog finansijskog izveštavanja.

Uz ovo kao aktuelne teme na seminaru su razmotreni:

 • Računovodstvena i poreska pitanja statusnih promena
 • Računovodstvena i poreska pitanja povezanosti pravnih lica
 • Računovodstveni i poreski aspekti obezbeđenja
 • Računovodstveni i poreski aspekti grešaka u finansijskim izveštajima
 • Procena, procenitelji i izveštaj procenitelja
 • Rastući značaj obelodanjivanja u Napomenama
 • Problemi s računovodstvenom i poreskom obradom prihoda

Revizori su na seminaru prezentirali svoje radove koji su objavljeni u časopisu REVIZOR 71/2015, uz prezentacije u power pointu, i uz to dali niz konkretnih sugestija kako poboljšati iskaze u finansijskim izveštajima u svakom njegovom delu i u celini.

Opšti je zaključak da u drugu godinu primene novih propisa ulazimo ojačani sa učvršćenim saznanjima i iznaliziranim iskustivima. To je osnov za očekivanja da će, uz neophodnu pažnju, u ovoj godini biti više kvaliteta u finansijskim izveštajima.

Prezentacije sa skupa:

 

Pogledajte:

Istinito i jasno! Dva ključna kvaliteta finansijskih izveštaja.