Stresna izveštajna 2014. godina

33050758-angry-vintage-businessman-shouting-out-loud-at-phone-surrounded-by-adding-machine-tapeFinansijski izveštaji za 2014. godinu su sastavljeni na značajno izmenjenim osnovama. Izmena regulative je izvedena u procesu usaglašavanja sa zahtevima koji važe za EU. U tim izmenama značajno su doterane uloge regulatora, revizora i obveznika finansijskog izveštavanja.

Prilagođavanja standarda diferenciranim zahtevima
U izradi finansijskih izveštaja za 2014. godinu izvršeno je dodatno diversifikovanje standarda i propisa koji čine osnovu za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja. Pored Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (IFRS), od prethodne godine u primeni su Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja za mala i srednja preduzeća (IFRS for SMS). Uz ovo, tu su i propisi koji pokrivaju potrebe mikro i drugih pravnih lica. Sve je ovo značilo da je izvršeno prilagođavanje potrebama obveznika finansijskih izveštaja. Primena novih propisa je od obveznika finansijskog izveštavanja zahtevala dodatne napore.

Jačanja regulativne funkcije
Nakon izmena Računovodstvene direktive 213/34/EU i Revizorske direktive, što je učinjeno u 2013. godini, kod nas su došle promene u vidu Zakona o računovodstvu i Zakona o reviziji u 2013. godini, ojačana je regulativa. Formirani su novi organi nadgledanja i ojačane su kompetencije različitih organa u kontroli nad finansijskim izveštavanjem. Sve je to ciljano na višu disciplinu u finansijskom izveštavanju i viši kvalitet finansijskih izveštaja.

Novi kontni plan i izveštajni obrasci
Promenjeni kontni plan i izveštajni obrasci značajno su uticali na napore prilagođavanja onih koji su sastavljali i prezentirali finansijske izveštaje. Trebalo je mnogo podrobnih sagledavanja radi preknjižavanja sa starih na nova konta, kao i savladavanje zahteva novih izveštajnih formi.

Novi izveštajni termini
Finansijski izveštaji zajedno sa izveštajem revizora su dobili nove termine. Po prvi put su ove godine do kraja februara predati finansijski izveštaji za statističke potrebe, do kraja juna finansijski izveštaji zajedno sa izveštajem revizora, a do kraja jula konsolidovani finansijski izveštaji. Umesto da interesenti izveštaje dobiju dva meseca nakon okončanja godine, dobijaju ih početkom septembra. Uz to, ostaje kao marka za ovu godinu nemogućnost APR-a da prihvati izveštaje do kraja meseca, pa je bilo puno kašnjenja. U svakom slučaju finansijski izveštaji dolaze pred lice javnosti šest mesece kasnije nego što smo to navikli.

Do izveštaja dođosmo uz uvećane napore svih
Svi činioci finansijskog izveštavanja u ovoj godini su bili pod uvećanim naporima. Menadžment je morao da se posveti studiranju i izvoru mnogih rešenja; računovođe su imale velike napore prilagođavanja novinama, ljudi u regulatornim organima su prilagođavani novim zahtevima, a revizori su istrpeli veoma značajne udare uvećanog napora ne samo u savladavanju novina nego i u komuniciranju s klijentima koji su imali mnoge dileme.

Vreme je za analize i izvlačenje pouka
Pamet za napred iz iskustva unazad! Iza nas su mnoga lutanja, česti promašaji, nepotrebno izgubljeno vreme, neracionalno usmereni napori. Predstoji nam analiza i odgovori na pitanja: gde smo grešili i kako da se organizujemo da ne ponovimo greške. Greške ne ponoviti a iznaći nove efikasnije pristupe i bolja rešenja. Ako se tu dobro koncentrišemo, u ovoj godini možemo očekivati mnogo manje individualnih patnji i kolektivnih frustracija.