KoricaUpravo je izašao novi broj 69 časopisa REVIZOR, sa novim prilozima.

ZAKASNELO IZVEŠTAJNO PROLEĆE
reč urednika

IMPLEMENTACIJA HETEROGENIH RIZIKA U RADU INTERNE REVIZIJE
Slobodan Popović

MAGLE NAD OBAVEZAMA
Miroslav M. Milojević

ZNAČAJ SISTEMSKE KONTROLE OBRAČUNA CENE KOŠTANJA I PROFITABILNOSTI POSLOVANJA
Aleksandar Vasiljević, Mile Stanišić

ZASTUPLJENOST PREDMETA IZ OBLASTI REVIZIJE NA PROGRAMIMA AKADEMSKIH STUDIJA U SRBIJI
Jozefina Beke-Trivunac, Milica Đorđević

KONCEPT SISTEMA ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU U OKVIRU INTEGRISANIH INFORMACIONIH SISTEMA ZA UPRAVLJANJE LOKALNIM JAVNIM FINANSIJAMA
Biljana Tešić

KOMPARATIVNA ANALIZA BERZI U OKRUŽENJU – BEOGRADSKA, ZAGREBAČKA I LJUBLJANSKA BERZA
Nenad Ravić, Đorđe Ilić, Nićko Boričić

ISKRIVLJENI BILANSI
Miroslav M. Milojević

FINANSIJSKI AFORIZMI
Miloje A. Milenković

POJMOVNIK RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE
Marko Petrović