Časopis REVIZOR

Revizor 68Upravo je izašao novi broj časopisa REVIZOR, sa novim prilozima za decembar 2014.

Novi prilozi i nove informacije od značaja za one koji se bave finansijama; eksternom i internom revizijom; internim kontrolama; računovodstvom; finansijama i finansijskim izveštavanjem u celini.

Sadržaj broja 68/2014:

REČ UREDNIKA

„KAPITAL“ PREMA MEĐUNARODNIM RAČUNOVODSTVENIM STANDARDIMA
Dragutin Dragojević

PREVARE ODRŽAVAJU SVOJ PORAZNI UČINAK
Miloje Obradović

 

OGROMNI NELEGALNI FINANSIJSKI ODLIVI ZEMALJA U RAZVOJU
Zvonko Gobeljić

NAPREDNE TEHNIKE TESTIRANJA U REVIZIJI
Mile Stanišić

MSFI ZA MSP – KROZ PITANJA I ODGOVORE
Miroslav M. Milojević

TEORIJSKO-METODOLOŠKI ASPEKTI KVANTITATIVNOG PRISTUPA ZA PROCENU RIZIKA REVIZIJE
Stanislav Mitrović

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE I NJEGOVA ANALITIČKA MOĆ
Nebojša Stojanović

REVIZIJA U SFR JUGOSLAVIJI I U SRBIJI – POČETAK I PRVI KORACI
Mirjana Blagojević

ISKRIVLJENI BILANSI
Miroslav M. Milojević

PRIKAZ: FINANSIJSKA FORENZIKA – JELENA SLOVIĆ
Svetlana Cerović

FINANSIJSKI AFORIZMI
Miloje A. Milenković

POJMOVNIK RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE
Marko Petrović

Uputstva autorima

Bitna obeležja časopisa

REVIZOR je časopis sa sledećim bitnim obeležjima:

CILJNA OBELEŽJA ČASOPISA

 • Svrha: delovanje radi unapređenja kulture finansijskog izveštavanja
 • Ciljevi: širiti znanje o kompleksu finansijskog izveštavanja
 • Ciljne grupe: generalni menadžeri, finansijski menadžeri, računovodstveni menadžeri

KARAKTER PRILOGA U ČASOPISU

 • Aktuelne teme u oblasti finansijskog izveštavanja
 • Fundamentalna pitanja finansijskog izveđtavanja
 • Vesti i događaji u svetu finansijskog izveštavanja
 • Teme od interesa za ciljnu grupu

STATUS ČASOPISA

 • Kategorizacija: Matični odbor za društvene nauke je ovaj časopis kategorisao kao naučni, u grupi M51

Naručite odmah

ANALITIČKI KONTNI PLAN

Kontima zahvatamo ceo svet stanja i promena kod ekonomskih jedinki. Umetnost izgradnje analitičkog kontnog plana je umetnost sagledavanja i obuhvatanja svega onoga što čini život ekonomske jedinke.

Vrednosti ovog Analitičkog kontnog plana su: prvo njegova kompozicija – omogućava paralelno praćenje odredba propisa o sadržini konta uz njihovo analitičko raščlanjavanje; drugo – veoma promišljeno raščlanjavanje konta. Ova knjiga je za vredne računovođe koji hoće pomoć u produbljivanju misli o tome kako napraviti dobar analitički kontni plan za konkretne prilike.

Predgovor| Bajka o nastanku kontnog okvira |Cena: 1700,00 | Naručite odmah

INTERNA REVIZIJA

Uspeh prvog otvorio je vrata za drugo izdanje. – Knjiga je materijal za pripremu polaganja ispita za zvanja ovlašćenog internog revizora. Ona daje fundamentalna znanja o internoj reviziji i pejzažu u kom radi. Ona britko i kvalitetno odgovara na pitanja: kakva je to pojava interna revizija? ko upravlja njome? kako operiše? koje rezultate daje? kako se kontroliše? koje koristi sve daje? Znanje interne revizije deo je neophodnog znanja i razumevanja menadžera, uslov njihove dobre poslovne orijentacije i faktor uspeha. – Pisci knjige su profesori i visoki stručnjaci interne revizije. Namenjena je stručnjacima i ljudima menadžerskih aspiracija.
Sadržaj| Predgovor| Prikaz knjige | Cena: 2.950,00 | Naručite odmah

ZLOUPOTREBE U KNJIGOVODSTVU

zloupotrebeČovečanstvo se menja, sve se usavršava. Tako je i sa zloupotrebama u knjigovodstvu. Od kad je upotrebe, ima i zloupotrebe. Ljudi žive od zdravog prisvajanja, ali i nezdravog. Odbrana zdravog počinje od prepoznavanja nezdravog. Početak odbrane je, dakle, saznanje o pretnjama nezdravog. To važi za sve oblasti ljudskog delovanja, svakako i za knjigovodstvenu delatnost.
Knjiga „Zloupotrebe u knjigovodstvu“ je pisana skoro pre sto godina. Njena vrednost nije opala, jer se knjigovodstvene zloupotrebe neprekidno obnavljaju. Pouke iz zloupotreba su neophodno sredstvo u rukama svih onih koji se bave kontrolama i koji stoje na upravljačkim pozicijama.
U knjizi je dato 209 primera zloupotreba. Svaki primer iz života, i svaki vredan vremena koje traži da se upozna. Puna pouka i efektnih komentara, knjiga je vredan izvor informisanja svih onih koji rade na finansijskom izveštavanju.

Prikaz knjige| Cena: 950,00 | Naručite odmah

Knjige

Bogatstvo knjiga je bogatstvo njihovog sadržaja i poruka. Nudimo Vam širok raspon izdavačkih područja i tema, od sočnih književnih dela do najsuvljih stručnih knjiga. Život se razapinje između lepog i korisnog, između onog čemu emocije vuku i onog čemu nas racio privodi. Takva je i naša ponuda.

Procene / Vrednovanja

Vrednovanje: sve učestalije

proceneVrednovanje je danas opšta pojava. Razlog: vrednost se uvek iskazuje u nekom odnosu. A odnosi su sve gušći, mreža ljudskih odnosa je sve zamršenija, te svaka imovina iskazuje različite potencijale doprinosa u različitim okolnostima, što znači u različitom spletu veza. Za svaku novu postavku odmeravaju se vrednosti.

Vrednovati imovinu, ili bilo koju pojavu, znači staviti je u odnose u kojima deluje i tražiti njen doprinos i nagradu. Oduvek je važilo da je vrednost stvari u donosu. A što ne donosi ništa – ne vredi ništa. Proračunati vrednost je uvek vrlo složen posao, koji barata sa mnogo pretpostavki. S promenom pretpostavki – menjaju se vrednosti.

Ubrzanje promena znači menjanje svega. Nove vrednosti – za nove okolnosti! Promene su, dakle, uzrok neprekidnog vrednovanja svega.

Šta se sve predstavlja kao vrednost?

Sve materijalne i nematerijalne stvari koje su u igri ekonomskog stvaranja predstavljaju se kao vrednosti. Dakle, sve oko nas su vrednosti. Kakve su to vrednosti? Kolike su to vrednosti? Kako im povećati vrednosti? Kako obezbediti da zaista budu vrednosti? To su pitanja koja neprekidno muče ekonomske aktere.

Predmet vrednovanja

Uobičajeni predmeti vrednovanja su:

 • Imovina (materijalna i nematerijalna) i obaveze
 • Kapital

Bezbrojni su pojavni oblici imovine (ono što u budućnosti donosi ekonomske koristi) i obaveza (ono što u budućnosti znači odliv ekonomskih koristi). Svaka stavka ovih ima svoju posebnu funkciju, upotrebljava se u različitim kontekstima i kombinacijama, usled čega ima i specifičnu vrednost.

Kapital je poseban fenomen, veoma kompleksan kako time kojim poduhvatima služi, preko toga iz čega se sve sastoji i u kojim kombinacijama deluje, do toga kakva mu je interesna matrica. Odgonetnuti njegovu vrednost je posebna veština.

Ciljevi vrednovanja

Cilj vrednovanja je naći odgovor na pitanje: šta je prava vrednost predmeta vrednovanja. Ovde navodimo uobičajene ciljeve vrednovanja:

 • Ispravno finansijsko izveštavanje
 • Stvaranje osnova za transakcije kupoprodaje kapitala
 • Stvaranje osnova za spajanje ili razdvajanje kapitala
 • Procena imovine u celini ili u delovima radi prodaje
 • Procena radi deljenja interesa, ili radi obeštećenja
 • Procena radi uspostavljanja hipoteke.

Kako da dobijete procenitelja?

Procenitelj je osoba ili institucija koja Vas savetuje o objektivno datim odrednicama vrednosti onog što procenjujete. On kombinuje sve faktore od uticaja na tu vrednost i procenjuje vrednost koja se može realizovati na tržištu. Vrednost procenitelja je u njegovim kvalitetima: objektivnosti, nepristrasnosti i metodičnosti proračuna vrednosti.

Ne treba Vam procenitelj koji je na Vašoj strani, da podrži Vašu pristrasnost. Treba Vam procenitelj koji je na strani objektivnosti, što je prava pomoć.

Iskusni procenitelj – INSTITUT ZA EKONOMIKU I FINANSIJE

U procenama smo od svog nastanka. Procenjivali smo za različite potrebe i u različitim delatnostima, od vrednosti pojedinačnih stavki imovine do kompleksnih procena složenih interesa.

Naše prednosti kao procenitelja ogledaju se u:

 • Odličnom konceptualnom znanju
 • Metodološkoj veštini
 • Ogromnom praktičnom iskustvu
 • Sposobnosti da klijentu ukažemo prave smernice u vrednovanju.

Kako da angažujete procenitelja?

Procenitelji smo u svim oblastima privrede, za sve potrebe kojima procena služi. Da biste sa nama započeli komunikaciju jednostavno nam se obratite na naše adrese. Ili, ispunite upitnik i pošaljite ga na našu adresu. Mi ćemo Vam se, potom, obratiti.

Preuzmite naš UPITNIK za procenu nekretnina, opreme i postrojenja

Preuzmite naš UPITNIK za procenu nekretnina, opreme i postrojenja radi hipoteke

Preuzmite naš UPITNIK za procenu nekretnina radi uspostavljanja hipoteke

Preuzmite naš UPITNIK za procenu opreme radi uspostavljanja hipoteke

MRS 16 – Obaveza fer vrednovanja nekretnina, postrojenja i opreme

Priprema za izradu i prezentaciju godišnjeg računa podrazumeva mnoga vrednovanja. Vrednovanje nekretnina, postrojenja i opreme (NPO) je deo tog posla. Ove stavke se od drugih razlikuju po visokim vrednostima, a time po uticaju na strukturu bilansa stanja.

Vrednovanje NPO uslovljava ne samo iskazivanje u bilansu stanja, a time iskaza finansijskog stanja, nego i bilansa uspeha. Ako je NPO vrednovana više nego što je to realno biće nerealno visoko iskazani troškovi, a time i niži dobitak. Uz to, viša je i osnovica za osiguranje imovine, pa će doći novi nameti u vidu troškova osiguranja. Drugačije posledice nastaju u slučaju vrednovanja ispod realnog.

Zato, NPO valja vrednovati po fer vrednosti, upravo da bi u bilansima bilo ravnotežno iskazivanje imovine i rezultata poslovanja. MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema zahteva fer vrednovanje ovih stavki. O fer vrednosti valja uvek misliti, krajem godine intenzitet pažnje prema ovim stavkama je naročito potenciran. Razlog: sačinjavanje i prezentacija godišnjih izveštaja.

Kako postupiti u vrednovanju NPO?

MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema definiše uslove kada treba pristupiti ispitivanju da li su nastali uslovi da se pristupi novoj proceni ovih stavki. Reč je o dugoročnoj imovini koja podleže različitim uticajima koji mogu dovesti do pojave razilaženja u knjigama iskazanih vrednosti ove imovine i vrednosti koja je označena kao fer. Kada to nastane, uprava preduzima korake da preispita stepen saglasnosti knjigovodstvene vrednosti sa fer vrednošću. Ukoliko je to slučaj, koraci koje valja preduzeti su sledeći:

 • Angažovanje procenitelja. Za dobijanje fer vrednosti stavki NPO treba visoke ekspertnosti, jer treba znati sve faktore koji utiču na vrednosti i vrednovanje izvršiti primenom odgovarajućih metoda. Vrlo često primena različitih metoda daje različite rezultate procene, pa valja znati učiniti najrealističniji izbor. Izbor procenitelja je, takođe važna odluka. Procenitelj mora imati široka znanja o vrednosti, i naročito znanja o računovodstvu. Nije stvar u tome da se neka vrednost postavi, nego i svest o posledicama koje uknjižene vrednosti proizvode.
 • Usvajanje procene. Procenu koju procenitelj dostavlja rukovodstvu treba posebno razmotri, naročito obzirom na efekte koje njeno usvajanje proizvodi. Propust je prihvatiti procenu bez odmeravanja posledica njenog knjiženja.
 • Knjiženje usvojene procene. Usvojena procena je nalog knjigovodstvu da ih unese u knjige.
 • Obračuni po osnovu procene. Ukoliko se procena odnosi na početak godine za koju se podnose izveštaji, onda njeno dejstvo proizvodi ne samo promenu startnih vrednosti nabavne, otpisane i sadašnje vrednosti, nego i promenu obračuna amortizacije. Promenjena osnova obračuna vodi ka promenjenim iznosima amortizacije.

Tri kritično važna faktora u procenama

 

Procene su pojava koja je mnogo ozbiljnija nego što to izgleda na prvi pogled. Tri su aspekta od kritične važnosti u procenama:

 • Vrednosti koje stoje u bilansima, a koje su proizvod mnogih pretpostavki i prosuđivanja.
 • Dejstvo vrednosti na bilans stanja i na bilans uspeha. Vrednosti utiču na prikaz finansijske pozicije, ali i na prikaz uspeha. Pri svakoj proceni treba odmeriti posledice promena vrednosti u bilansima i odgovoriti na pitanja kao što su: Koliko promena u vrednosti? Koliko promena u amortizaciji? Koliko promena troškova osiguranja? Kakve poreske posledice? Koliko promena u razultatu?
 • Gledišta menadžmenta na vrednosti, a koja su uslovljena znanjima i motivacijom da se vrednovanja, koja su sve učestalija pojava, izvode na način koji proizvodi najbolje rezultate.

Zašto Vam možemo biti vredni kao procenitelji?

Kroz dve decenije angažmana na procenama izveli smo skoro hiljadu i petsto procena za različite potrebe. U tom poslu akumulirali smo ogromno iskustvo i formirali svoje postupke i procedure koje obezbeđuju najbolje rezultate. Mi znamo da:

 • Procene čine mnogo više nego samo određivanje cena po kojima će se stavke voditi u knjigama;
 • Procene zahtevaju široko znanje i adekvatne procedure koje integrišu veliku raznovrsnost faktora vrednosti i ocena o budućim koristima koje predmet procene donosi;
 • Procene čine odraz svih okolnosti u kojima se stavka procenjuje, odnosno da se tek u određenju tih okolnosti može utvrđivati fer vrednost.

Naš program usluga u procenama je razvijen tako da pružamo kompletnu uslugu, od momenta postavljanja i vrednovanja ciljeva procene, preko savetovanja menadžmenta o alternativama u procenjivanju, pa sve do uvođenja promena u poslovne knjige.

Kako da započnete komunikaciju s nama radi procene NPO?

Dve su mogućnosti:

 • Pozovite nas radi predhodnih usmenih konsultacija
 • Jednostavno ispunite priloženi upitnik, mi ćemo odgovoriti sa ponudom

Preuzmite naš UPITNIK za procenu nekretnina, postrojenja i opreme.

Procena kapitala

Kakav je posao procena kapitala?

Procena kapitala je veoma kompleksan posao, koji podrazumeva pretresanje svih temelja na kojima stoji vrednost celine kapitala i pojedinačnih komponenti.

Kada Vam treba procenitelj?

Treba Vam procena za poslove kao što su:

 • Prodaja – prodavac hoće da odmeri vrednost svog kapitala
 • Kupovina – kupac angažuje procenitelja radi procene
 • Privatizacija društvenog kapitala – procenitelja angažuje ili Agencija za privatizaciju ili menadžment preduzeća čiji se kapital prodaje
 • Statusne promene – spajanja i razdvajanja
 • Rešavanje vlasničkih odnosa u kapitalu – radi određivanja odnosa suvlasnika
 • Reorganizacija – radi drugačijeg načina delovanja
 • Restrukturisanja – za preduzeća koja su u procesu sređivanja radi unapređenja ili prodaje

Pri proceni kapitala Vam trebaju i konsultacije u vezi s transakcijom?

Redak je slučaj da se procena radi u cilju jednostavnog uređenja knjiga. Uglavnom su u pitanju složene transakcije, koje podrazumevaju bazično menjanje pozicije onog ko je vezan za kapital. Procena je samo jedna strana transfera kapitala, dok su odmeravanja stavova za pregovore i pregovori sami mnogo značajniji posao. Svakako da Vam treba konsultant.

Preuzmite: Upitnik za procenu kapitala

Hipoteke i procene

Sve veći broj fizičkih i pravnih lica je pod pritiskom nelikvidnosti. To znači da su u potrazi za dodatnim finansijskim sredstvima kako bi pokrili neke svoje tekuće ili dugoročne potrebe. Rast tražnje za finansijskim sredstvima podrazumeva:

 • više aktivizma bankara, jer su pred zahtevima zajmotražioca, a njega treba analizirati i doneti odluke kojima se minimizira rizik kreditiranja;
 • više aktivizma zajmotražioca, jer mora da pripremi i dostavi informacije koje bi bile ubedljive i na osnovu kojih bankar veruje zajmotražiocu.

Vi od bankara tražite kredit, a bankar od vas traži dokumentovanje sposobnosti otplate traženog kredita. Bankar voli sigurnost i zato ne gleda samo kolika je vaša zarađivačka sposobnost, nego i šta imate od nekretnina koje stoje kao poslednja i sigurna brana za slučaj da iz tekućeg dohotka niste u stanju da otplaćujete kredit. On dakle traži dokaze o:

 • posedu nekretnina – svojinska dokumentacija;
 • vrednosti nekretnina – procena vrednosti.

Nekretnine idu u hipoteku radi obezbeđenja zajmodavca u slučaju nesposobnosti dužnika da vraća dug. Ako se pripremate za zaduženje morate pripremiti i izveštaj procenitelja o vrednosti nekretnina koje dajete pod hipoteku.

Banke imaju svoje spiskove verifikovanih procenitelja, tzv. liste procenitelja kojima se treba obratiti i sa kojima valja sklopiti ugovor radi usluge procene.

INSTITUT ZA EKONOMIKU I FINANSIJE je procenitelj nekretnina, na listi je prvih najznačajnijih banaka u Srbiji.

Preuzmite: Upitnik za procenu nekretnina

Procena opreme

U mnogim slučajevima možete dati pod hipoteku svoja postrojenja i opremu. Bankar i to prima. U tom slučaju uz dokaze o svojini nad postrojenjima i opremom treba dostaviti i procenu od strane procenitelja kojeg banka priznaje.

 

Preuzmite: Upitnik za procenu postrojenja i opreme

Upoznajte svog procenitelja: INSTITUT ZA EKONOMIKU I FINANSIJE – procenitelj

Kako da započnete komunikaciju s nama radi procene?

Dve su mogućnosti:

 • Pozovite nas radi prethodnih usmenih konsultacija;
 • Jednostavno ispunite priloženi upitnik, mi ćemo odgovoriti sa ponudom.

Statusne promene i procene

Statusne promene uobičajeno tangiraju dve organizacije. Pri tom mogu biti slučajevi:

 • Dve ili više organizacija se ujedinjuju u jednu – spajanje s pripajanjem
 • Dve ili više organizacije nastaju iz jedne – podela ili odvajanje

U svakom slučaju, potrebno je imati procenu vrednosti. – Kod spajanja s pripajanjem nastaje novi entitet koji je kombinacija kapitala prethodno dveju organizacija koje su odvojeno egzistirale. Iza svake od prethodno egzistirajućih organizacija stoje vlasnici koji imaju različite proporcije učešća. Potrebno je procenom utvrditi koliko kapitala iz date organizacije se fuzioniše sa kapitalom druge ili drugih organizacija. – Kod razdvajanja kapitala valja odmeriti šta u koju od novoformiranih organizacija odlazi i koliki su kapitali novoformiranih organizacija.

Preuzmite: Upitnik za procenu kapitala

Prinudni otkup akcija

Zakon o privrednim društvima, Deo osmi: prinudni otkup akcija i pravo na prodaju akcija čini osnov za pravo „akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitalta društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije (otkupilac)“ (čl. 515) na prinudni otkup svih preostalih akcija društva. Uslovi za to su: 1. Preostale akcije u proporciji u kapitalu do najviše 10%; 2. Volja većinskog akcionara i odluka skupštine društva; 3. Isplatna cena.

 

Cena akcija koje su predmet prinudnog otkupa utvrđuje se na dan koji nije stariji od tri meseca u odnosu na dan kada se donosi odluka skupštine o prinudnom otkupu.

Cena po kojoj se vrši prinudni otkup akcija određuje se procenom koja se izvodi primenljivim metodama procene kapitala.

Zakonodavac je većinskom vlasniku ovim otvorio vrata za:

 • Centralizaciju vlasništva u ruke jednog ili malog broja akcionara
 • Pojednostavljenje upravljanja otklanjanjem svih otpora većinskom akcionaru

Zašto smo Vaš dobar izvor procenitelja?

Mnogo je razloga za to, a najvažniji su:

 • Veliko iskustvo u procenama za najraznovrsnije ciljeve
 • Izglačane proceniteljske procedure
 • Vrlo verzirani procenitelji
 • Šire poznavanje okolnosti procenjivanja
 • Veoma dobri komunikatori u poslu s klijentima

Kako da nas angažujete za procene radi prinudnog otkupa akcija

Jednostavno nas pozovite, ili pošaljite upitnik

Upitnik za procenu akcija za prinudni otkup

Mi – Revizori

Naši izveštaji

Kao revizorsko društvo mi smo organ javnog interesa za ispravnim finansijskim informacijama plasiranim u zvanično prihvaćenim formama u kojima se komuniciraju. Naša prva zapovest je delovati tako da opravdamo očekivanja koja se prema nama gaje. Tom se cilju podvrgavamo u svim aspektima svojeg postojanja: u svojoj strukturi, organizaciji, duhu i ponašanju.

Kakvi smo? To kažemo u svojim izveštajima javnosti.

Izveštaji o transparentnosti

Na listi smo revizorskih društava koja mogu obavljati reviziju finansijskih izveštaja javnih društava.

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala redovno godišnje podnosimo i objavljujemo Izveštaj o transparentnosti, iz kojeg se mogu sagledati sve naše odlike.


Podaci o nama na javnim servisima

Kao organizacija od javnog interesa pod budnim smo okom javnosti. Zato se o nama nalaze informacije na različitim javnim servisima. Tako smo sa svojim podacima na sajtovima:

Ministarstva finansija. Ovo je institucija koja izdaje dozvole za rad revizorskih društava.

Komisije za hartije od vrednosti. Ovo je regulator u finansijskom izveštavanja za javna društva.

Komore ovlašćenih revizora. Ovo je organizacija obaveznog učlanjenja revizorskih društava.

Agencija za privredne registre.Tu smo u registru privrednih društava sa svojim podacima koji se tamo standardno objavljuju.

Svi koji su zainteresovani o nama mogu naći podatke na gornjim adresama.

Ugovor o pripajanju
Objavljujemo ugovor o pripajanju IEF Invest-a Institutu za ekonomiku i finansije, u skladu sa zakonom.