Masovno se procenjujemo kraj godine

ValuationSve se okonča sa obračunima. A obračuni podrazumevaju vrednovanja. Kraj godine je vreme da intenzivnije mislimo o tome šta su naše vrednosti i kako smo ih vrednovali. Pitate se: Kako su nam u bilansima postavljene vrednosti? Da li su te tako postavljene vrednosti pravilno odmerene? Da li je nešto bilansirano kao vrednost a da nije to? Da li su nam vrednosti možda van bilansa? Da li tako postavljene vrednosti izazivaju neke prekomerne odlive? Da tako postavljenim vrednostima nismo favorizovali poreski organ?…..

Zaista se danas sve vrti oko vrednosti. I pravi je izazov o vrednosti pravilno misliti, posmatrati je iz svih uglova. Drugim rečima potrebno je stalno merkati vrednosti kojima raspolažemo. I, obratite pažnju, mnogi traže da se vrednosno izjasnimo, a mi sami treba u tome da vidimo svoj interes. Jer ako ne znamo šta su nam vrednosti, kako ćemo dati pravilne odgovore. A ako hoćemo pravilne odgovore moramo znati mnoge uglove posmatranja i praviti balans različitih pogleda. Konačno, nismo spremni da odgovorimo mnogim vrednovanjima, pa nam je potreban procenitelj.

Za šta vam sve trebaju procene:

Procene po MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema

Procene za uspostavljanje hipoteke

Procene akcija radi isplata malih akcionara

Procene pri statusnim promenama

Procene kapitala

Ako Vam treba procenitelj?

U procenama smo treću deceniju. U tom poslu akumulirali smo ogromno iskustvo i formirali svoje postupke i procedure koje obezbeđuju najbolje rezultate.

Naš program je razvijen tako da pružamo kompletnu uslugu, od momenta postavljanja i vrednovanja ciljeva procene, preko savetovanja o alternativama u procenama do uvođenja promena u poslovne knjige.

Kako da započnete komunikaciju s nama radi procene?

1. Odlučite se za procenu
2. Preuzmite odgovarajući

3. Pošaljite upitnik na našu adresu, i mi ćemo odmah reagovati. Nazovite nas.

Računovođe spremne za nove propise – Održan godišnji seminar

U organizaciji INSTITUTA ZA EKONOMIKU I FINANSIJE, u Beogradu je 27. i 28. novembra 2014. godine, uz prisustvo oko 150 učesnika, održan seminar posvećen SAČINJAVANJU GODIŠNJIH IZVEŠTAJA ZA 2014. PRIMENOM NOVIH PROPISA. Bio je to 14. u seriji godišnjih seminara koje, krajem godine, održava INSTITUT ZA EKONOMIKU I FINANSIJE i koji uvek postavlja i diskutuje pitanja od bitne važnosti za sačinjavanje i prezentaciju godišnjih finansijskih izveštaja.

Cilj seminara je bio priprema za izradu godišnjih finansijskih izveštaja, s naglaskom na izazovima primene novih propisa iniciranih usaglašavanjem domaće regulative sa svetom, sa centralnom tačkom primene Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja preduzeća (MSFI za MSP). Novine izazivaju potrebu za jakom pripremom, čemu smo ovim seminarom doprineli.

Temama su pokrivena pitanja:

 • MSFI za MSP i propisi o računovodstvu
 • Vrednovanje u novim okolnostima
 • Imovina i obaveze (merenje, priznavanje, prikazivanje) prema novim propisima
 • Prihodi i rashodi prema novim propisima
 • Finansijski instrumenti: merenje, priznavanje, obelodanjivanje
 • Dugoročna imovina (merenje, priznavanje, prikazivanje) prema novim propisima
 • Finansijski izveštaji za mikro i ostala pravna lica
 • Finansijski izveštaji za berzu i brokersko-dilerske organizacije
 • Objavljivanje utvrđenih odstupanja i ispravka otkrivenih neregularnosti u prezentiranim finansijskim izveštajima

Materijali sa skupa objavljeni su u časopisu REVIZOR 67/2014.

Skup je bio razmena mišljenja i razmotrena su mnoga bitna pitanja. Bitni zaključci koji se nameću iz izlaganja i diskusija po temama mogu se ovako sumirati:

 • Veliki je izazov sastaviti finansijske izveštaje u skladu s novom osnovom za izveštavanje. Potrebno je čitati, tumačiti, razumeti i pravilno primeniti nove odredbe. Ovo je izazov za sve: računovođe, uprave u organizacijama, regulatora.
 • Postoje mnoge dileme za primenu novih propisa. Dobar deo tih dilema je u nedorečenosti, nepreciznosti i nejasnoćama zakonodavca, odnosno zakonskih tekstova. Na skupu je imenovan niz nedostataka i na potezu su zakonodavci.
 • Potrebno je uložiti dopunski konstruktivno napor da se uočene dilemo razjasne i nađu rešenja koja doprinose jačanju kvaliteta finansijskog izveštavanja.
 • Rezultati uspeha u poduhvatu primene novih propisa će se tek videti. Svi su pred značajnim izazovom, pa je potrebno mnogo individualnih napora, ali i koordinacije kako bi uspeh bio što bliže očekivanjima.
 • Kritično važna je uloga računovođa, onih koji su na aktivnoj liniji sačinjavanja i prezentiranja finansijskih izveštaja. Oni već intenzivno rade na primeni novih propisa u svojim organizacijama. Uz mnoge opšte dileme potrebno je za svoje organizacije iznaći optimalna rešenja.

Na skupu su razmotrena bitna konkretna pitanja računovođa u njihovim organizacijama, stvoren je osnov za razumevanje zadataka nastalih usled promena propisa. Dat je niz ukazivanja za postupanja koja se po prvi put uvode novim propisima.

Prezentacije sa skupa:

Dajemo linkove gde možete naći korisna obaveštenja o temama:

Godišnji popis