Časopis REVIZOR

Upravo je izašao novi broj časopisa REVIZOR, sa novim prilozima za septembar 2014.

Novi prilozi i nove informacije od značaja za one koji se bave finansijama; eksternom i internom revizijom; internim kontrolama; računovodstvom; finansijama i finansijskim izveštavanjem u celini.

Sadržaj broja 67/2014:

REČ UREDNIKA

OSNOVI MSFI ZA MSP
Miroslav M. Milojević

DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI PRIZNAVANJE, VREDNOVANJE I PREZENTACIJA
Stanimirka Svičević

PROCENA VREDNOSTI U NOVIM OKOLNOSTIMA
Branislav Radulović

PREZENTACIJA I VREDNOVANJA PRIHODA I RASHODA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA PRIVREDNIH DRUŠTAVA ZA 2014.  GODINU
Branislav Manojlović

PREZENTACIJA I VREDNOVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA KOD PRIVREDNIH DRUŠTAVA U SVETLU NOVIH RAČUNOVODSTVENIH PROPISA
Snežana Švedić

NOVINE U IZVEŠTAVANJU ZA BROKERSKO-DILERSKA DRUŠTVA I BERZE
Jelena Stojanović

PREZENTACIJA I VREDNOVANJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME, BIOLOŠKIH SREDSTAVA I ZALIHA KOD PRIVREDNIH DRUŠTAVA, ZADRUGA I PREDUZETNIKA
Jugoslav Bursać

PREZENTACIJA I VREDNOVANJE IMOVINE, OBAVEZA, PRIHODA I RASHODA KOD MIKRO I DRUGIH PRAVNIH LICA U SVETLU NOVIH RAČUNOVODSTVENIH PROPISA
Danica Jeknić

FINANSIJSKI AFORIZMI
Miloje A. Milenković

POJMOVNIK RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE
Marko Petrović

Uputstva autorima

Bitna obeležja časopisa

REVIZOR je časopis sa sledećim bitnim obeležjima:

CILJNA OBELEŽJA ČASOPISA

 • Svrha: delovanje radi unapređenja kulture finansijskog izveštavanja
 • Ciljevi: širiti znanje o kompleksu finansijskog izveštavanja
 • Ciljne grupe: generalni menadžeri, finansijski menadžeri, računovodstveni menadžeri

KARAKTER PRILOGA U ČASOPISU

 • Aktuelne teme u oblasti finansijskog izveštavanja
 • Fundamentalna pitanja finansijskog izveđtavanja
 • Vesti i događaji u svetu finansijskog izveštavanja
 • Teme od interesa za ciljnu grupu

STATUS ČASOPISA

 • Kategorizacija: Matični odbor za društvene nauke je ovaj časopis kategorisao kao naučni, u grupi M51

Naručite odmah

Novine u finansijskim izveštajima za 2014. Seminar 27-28. 11. u Beogradu

Masa je novina u finansijskom izveštavanju koje su ove godine planski zadesile Srbiju. Usaglašavanje sa globalnom regulativom i standardima EU uzrok su bitnim izmenama u izveštajnoj sceni, kao i u standardima i drugim propisima. Uloga regulatora, revizora i onih koji su obveznici finansijskog izveštavanja se vrlo značajno promenila.

Centralni događaj u ovim promenama je uvođenje Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja preduzeća (MSFI za MSP), kao i niza propisa kojima se vrše adaptacije za izmene. Svaka izmena je izazov za sve učesnike, a ovogodišnje izmene zaista menjaju vrlo bitne odrednice izveštavanja, uloge pojedinih aktera, rokove i forme izveštavanja. Potrebno je preseliti se na nove osnove finansijskog izveštavanja, što je veoma složen zahvat koji traži individualne napore, jaku koordinaciju i kontrolu. Naš ovogodišnji seminar posvećen je ovoj kompleksnoj promeni.

Seminar za pretresanja MSFI za MSP

Ovo je naš godišnji seminar koji u kontinuitetu držimo već po 14. put, na kojem razmatramo izabrana kritično važna pitanja za kvalitet godišnjih finansijskih izveštaja. Kritična pitanja su:

 • Koji su to novi kvalitativni zahtevi MSFI za MSP?
 • Šta sve podrazumeva adekvatna primena MSFI za MSP?
 • Ko mora, ko može, a ko ne sme da primenjuje MSFI za MSP?
 • Kakve su promene u Pravilniku o Kontnom panu…?
 • Šta sve zahteva prva primena MSFI za MSP?
 • Kako se orijentisati i organizovati za sačinjavanje prvih MSFI za MSP?
 • Kako do boljih izveštaja u tešnjoj saradnji sa revizorom?

Uz ova razmotrićemo niz operativnih pitanja, diskutovati ih i usmeravati se da sa što manje napora i na potrebni način sastavimo prve izveštaje prema MSFI za MSP.

Program rada seminara je komponovan od izlaganja i diskutovanja gore navedenih kritičnih pitanja.

Zakonske osnove izveštavanja u novim okolnostima

Niz je novih zakonskih propisa koje valja temeljito upoznati, razumeti njihove zahteve i primeni ih u skladu sa svojim specifičnostima.

Operativna pitanja sastavljanja godišnjeg izveštaja i saradnje s revizorom

Naravno, seminar je komunikacija koja treba da kulminira sa dobrim upućivanjem na praktično izvođenje radnji sačinjavanja i prezentiranja finansijskih izveštaja za ovu godinu. Priprema smela – pola je dela! Ovo je seminar pripreme za uspešno obavljanje uloge svih u sastavljanju i prezentaciji finansijskih izveštaja za prvu godinu primene MSFI za MSP.

Seminar se održava 27-28. novembra 2014. godine u amfiteatru JUBMES banke na Novom Beogradu, Bulevar Zorana Đinđića 121.

Rado Vas čekamo.

Poslednji poziv i program

Mnogo promena u finansijskom izveštavanju

 

Spisak propisa u računovodstvu koji se od ove godine primenjuju

 

Prijavite se za učešće na seminaru