Upravo je izašao novi broj časopisa REVIZOR, sa novim prilozima za jun 2014.

Novi prilozi i nove informacije od značaja za one koji se bave finansijama; eksternom i internom revizijom; internim kontrolama; računovodstvom; finansijama i finansijskim izveštavanjem u celini.

Sadržaj broja 66/2014:

ZAKONODAVNO PROLEĆE I FAKTIČKA ZIMA

ULOGE ENTITETA I REVIZORA U FER VREDNOVANJU
Miroslav M. Milojević

SMERNICE INTERNE REVIZIJE ZA JAVNI SEKTOR
Jozefina Beke-Trivunac, Olga Antić

ODRŽIVA DOBIT KAO POKAZATELJ USPEŠNOSTI KONTINUITETA POSLOVANJA
Saša Muminović

BANKARSKI SEKTOR U SRBIJI 2013.
Zvonko Gobeljić

UTICAJ OBELODANJIVANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA NA KRETANJE CENA AKCIJA
Dejan Jakšić, Kristina Mijić, Bojana Vuković

INTERNA KONTROLA – UPRAVLJAČKI KONTROLNI SISZEM U JAVNOM SEKTORU
Miloje Obradović, Milinko Veličković

NOVINE U FINANSIJSKOJ REGULATIVI RS
Stanimirka Svičević

REVIZORSKA DRUŠTVA U SRBIJI 2013.
Zvonko Gobeljić

ISKRIVLJENI BILANSI – SLUČAJEVI IZ PRAKSE
Miroslav M. Milojević

INTERNA REVIZIJA UPRAVLJENJE – RIZICI – KONTROLA
Olga Antić

FINANSIJSKI AFORIZMI
Miloje A. Milenković

POJMOVNIK RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE
Marko Petrović

UPUTSTVA AUTORIMA

Uputstva autorima

Bitna obeležja časopisa

REVIZOR je časopis sa sledećim bitnim obeležjima:

CILJNA OBELEŽJA ČASOPISA

  • Svrha: delovanje radi unapređenja kulture finansijskog izveštavanja
  • Ciljevi: širiti znanje o kompleksu finansijskog izveštavanja
  • Ciljne grupe: generalni menadžeri, finansijski menadžeri, računovodstveni menadžeri

KARAKTER PRILOGA U ČASOPISU

  • Aktuelne teme u oblasti finansijskog izveštavanja
  • Fundamentalna pitanja finansijskog izveđtavanja
  • Vesti i događaji u svetu finansijskog izveštavanja
  • Teme od interesa za ciljnu grupu

STATUS ČASOPISA

  • Kategorizacija: Matični odbor za društvene nauke je ovaj časopis kategorisao kao naučni, u grupi M52

Naručite odmah