Masovno se procenjujemo kraj godine

ValuationSve se okonča sa obračunima. A obračuni podrazumevaju vrednovanja. Kraj godine je vreme da intenzivnije mislimo o tome šta su naše vrednosti i kako smo ih vrednovali. Pitate se: Kako su nam u bilansima postavljene vrednosti? Da li su te tako postavljene vrednosti pravilno odmerene? Da li je nešto bilansirano kao vrednost a da nije to? Da li su nam vrednosti možda van bilansa? Da li tako postavljene vrednosti izazivaju neke prekomerne odlive? Da tako postavljenim vrednostima nismo favorizovali poreski organ?…..

Zaista se danas sve vrti oko vrednosti. I pravi je izazov o vrednosti pravilno misliti, posmatrati je iz svih uglova. Drugim rečima potrebno je stalno merkati vrednosti kojima raspolažemo. I, obratite pažnju, mnogi traže da se vrednosno izjasnimo, a mi sami treba u tome da vidimo svoj interes. Jer ako ne znamo šta su nam vrednosti, kako ćemo dati pravilne odgovore. A ako hoćemo pravilne odgovore moramo znati mnoge uglove posmatranja i praviti balans različitih pogleda. Konačno, nismo spremni da odgovorimo mnogim vrednovanjima, pa nam je potreban procenitelj.

Za šta vam sve trebaju procene:

Procene po MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema

Procene za uspostavljanje hipoteke

Procene akcija radi isplata malih akcionara

Procene pri statusnim promenama

Procene kapitala

Ako Vam treba procenitelj?

U procenama smo treću deceniju. U tom poslu akumulirali smo ogromno iskustvo i formirali svoje postupke i procedure koje obezbeđuju najbolje rezultate.

Naš program je razvijen tako da pružamo kompletnu uslugu, od momenta postavljanja i vrednovanja ciljeva procene, preko savetovanja o alternativama u procenama do uvođenja promena u poslovne knjige.

Kako da započnete komunikaciju s nama radi procene?

1. Odlučite se za procenu
2. Preuzmite odgovarajući

3. Pošaljite upitnik na našu adresu, i mi ćemo odmah reagovati. Nazovite nas.

Računovođe spremne za nove propise – Održan godišnji seminar

U organizaciji INSTITUTA ZA EKONOMIKU I FINANSIJE, u Beogradu je 27. i 28. novembra 2014. godine, uz prisustvo oko 150 učesnika, održan seminar posvećen SAČINJAVANJU GODIŠNJIH IZVEŠTAJA ZA 2014. PRIMENOM NOVIH PROPISA. Bio je to 14. u seriji godišnjih seminara koje, krajem godine, održava INSTITUT ZA EKONOMIKU I FINANSIJE i koji uvek postavlja i diskutuje pitanja od bitne važnosti za sačinjavanje i prezentaciju godišnjih finansijskih izveštaja.

Cilj seminara je bio priprema za izradu godišnjih finansijskih izveštaja, s naglaskom na izazovima primene novih propisa iniciranih usaglašavanjem domaće regulative sa svetom, sa centralnom tačkom primene Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja preduzeća (MSFI za MSP). Novine izazivaju potrebu za jakom pripremom, čemu smo ovim seminarom doprineli.

Temama su pokrivena pitanja:

 • MSFI za MSP i propisi o računovodstvu
 • Vrednovanje u novim okolnostima
 • Imovina i obaveze (merenje, priznavanje, prikazivanje) prema novim propisima
 • Prihodi i rashodi prema novim propisima
 • Finansijski instrumenti: merenje, priznavanje, obelodanjivanje
 • Dugoročna imovina (merenje, priznavanje, prikazivanje) prema novim propisima
 • Finansijski izveštaji za mikro i ostala pravna lica
 • Finansijski izveštaji za berzu i brokersko-dilerske organizacije
 • Objavljivanje utvrđenih odstupanja i ispravka otkrivenih neregularnosti u prezentiranim finansijskim izveštajima

Materijali sa skupa objavljeni su u časopisu REVIZOR 67/2014.

Skup je bio razmena mišljenja i razmotrena su mnoga bitna pitanja. Bitni zaključci koji se nameću iz izlaganja i diskusija po temama mogu se ovako sumirati:

 • Veliki je izazov sastaviti finansijske izveštaje u skladu s novom osnovom za izveštavanje. Potrebno je čitati, tumačiti, razumeti i pravilno primeniti nove odredbe. Ovo je izazov za sve: računovođe, uprave u organizacijama, regulatora.
 • Postoje mnoge dileme za primenu novih propisa. Dobar deo tih dilema je u nedorečenosti, nepreciznosti i nejasnoćama zakonodavca, odnosno zakonskih tekstova. Na skupu je imenovan niz nedostataka i na potezu su zakonodavci.
 • Potrebno je uložiti dopunski konstruktivno napor da se uočene dilemo razjasne i nađu rešenja koja doprinose jačanju kvaliteta finansijskog izveštavanja.
 • Rezultati uspeha u poduhvatu primene novih propisa će se tek videti. Svi su pred značajnim izazovom, pa je potrebno mnogo individualnih napora, ali i koordinacije kako bi uspeh bio što bliže očekivanjima.
 • Kritično važna je uloga računovođa, onih koji su na aktivnoj liniji sačinjavanja i prezentiranja finansijskih izveštaja. Oni već intenzivno rade na primeni novih propisa u svojim organizacijama. Uz mnoge opšte dileme potrebno je za svoje organizacije iznaći optimalna rešenja.

Na skupu su razmotrena bitna konkretna pitanja računovođa u njihovim organizacijama, stvoren je osnov za razumevanje zadataka nastalih usled promena propisa. Dat je niz ukazivanja za postupanja koja se po prvi put uvode novim propisima.

Prezentacije sa skupa:

Dajemo linkove gde možete naći korisna obaveštenja o temama:

Godišnji popis

Časopis REVIZOR

Upravo je izašao novi broj časopisa REVIZOR, sa novim prilozima za septembar 2014.

Novi prilozi i nove informacije od značaja za one koji se bave finansijama; eksternom i internom revizijom; internim kontrolama; računovodstvom; finansijama i finansijskim izveštavanjem u celini.

Sadržaj broja 67/2014:

REČ UREDNIKA

OSNOVI MSFI ZA MSP
Miroslav M. Milojević

DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI PRIZNAVANJE, VREDNOVANJE I PREZENTACIJA
Stanimirka Svičević

PROCENA VREDNOSTI U NOVIM OKOLNOSTIMA
Branislav Radulović

PREZENTACIJA I VREDNOVANJA PRIHODA I RASHODA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA PRIVREDNIH DRUŠTAVA ZA 2014.  GODINU
Branislav Manojlović

PREZENTACIJA I VREDNOVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA KOD PRIVREDNIH DRUŠTAVA U SVETLU NOVIH RAČUNOVODSTVENIH PROPISA
Snežana Švedić

NOVINE U IZVEŠTAVANJU ZA BROKERSKO-DILERSKA DRUŠTVA I BERZE
Jelena Stojanović

PREZENTACIJA I VREDNOVANJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME, BIOLOŠKIH SREDSTAVA I ZALIHA KOD PRIVREDNIH DRUŠTAVA, ZADRUGA I PREDUZETNIKA
Jugoslav Bursać

PREZENTACIJA I VREDNOVANJE IMOVINE, OBAVEZA, PRIHODA I RASHODA KOD MIKRO I DRUGIH PRAVNIH LICA U SVETLU NOVIH RAČUNOVODSTVENIH PROPISA
Danica Jeknić

FINANSIJSKI AFORIZMI
Miloje A. Milenković

POJMOVNIK RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE
Marko Petrović

Uputstva autorima

Bitna obeležja časopisa

REVIZOR je časopis sa sledećim bitnim obeležjima:

CILJNA OBELEŽJA ČASOPISA

 • Svrha: delovanje radi unapređenja kulture finansijskog izveštavanja
 • Ciljevi: širiti znanje o kompleksu finansijskog izveštavanja
 • Ciljne grupe: generalni menadžeri, finansijski menadžeri, računovodstveni menadžeri

KARAKTER PRILOGA U ČASOPISU

 • Aktuelne teme u oblasti finansijskog izveštavanja
 • Fundamentalna pitanja finansijskog izveđtavanja
 • Vesti i događaji u svetu finansijskog izveštavanja
 • Teme od interesa za ciljnu grupu

STATUS ČASOPISA

 • Kategorizacija: Matični odbor za društvene nauke je ovaj časopis kategorisao kao naučni, u grupi M51

Naručite odmah

Novine u finansijskim izveštajima za 2014. Seminar 27-28. 11. u Beogradu

Masa je novina u finansijskom izveštavanju koje su ove godine planski zadesile Srbiju. Usaglašavanje sa globalnom regulativom i standardima EU uzrok su bitnim izmenama u izveštajnoj sceni, kao i u standardima i drugim propisima. Uloga regulatora, revizora i onih koji su obveznici finansijskog izveštavanja se vrlo značajno promenila.

Centralni događaj u ovim promenama je uvođenje Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja preduzeća (MSFI za MSP), kao i niza propisa kojima se vrše adaptacije za izmene. Svaka izmena je izazov za sve učesnike, a ovogodišnje izmene zaista menjaju vrlo bitne odrednice izveštavanja, uloge pojedinih aktera, rokove i forme izveštavanja. Potrebno je preseliti se na nove osnove finansijskog izveštavanja, što je veoma složen zahvat koji traži individualne napore, jaku koordinaciju i kontrolu. Naš ovogodišnji seminar posvećen je ovoj kompleksnoj promeni.

Seminar za pretresanja MSFI za MSP

Ovo je naš godišnji seminar koji u kontinuitetu držimo već po 14. put, na kojem razmatramo izabrana kritično važna pitanja za kvalitet godišnjih finansijskih izveštaja. Kritična pitanja su:

 • Koji su to novi kvalitativni zahtevi MSFI za MSP?
 • Šta sve podrazumeva adekvatna primena MSFI za MSP?
 • Ko mora, ko može, a ko ne sme da primenjuje MSFI za MSP?
 • Kakve su promene u Pravilniku o Kontnom panu…?
 • Šta sve zahteva prva primena MSFI za MSP?
 • Kako se orijentisati i organizovati za sačinjavanje prvih MSFI za MSP?
 • Kako do boljih izveštaja u tešnjoj saradnji sa revizorom?

Uz ova razmotrićemo niz operativnih pitanja, diskutovati ih i usmeravati se da sa što manje napora i na potrebni način sastavimo prve izveštaje prema MSFI za MSP.

Program rada seminara je komponovan od izlaganja i diskutovanja gore navedenih kritičnih pitanja.

Zakonske osnove izveštavanja u novim okolnostima

Niz je novih zakonskih propisa koje valja temeljito upoznati, razumeti njihove zahteve i primeni ih u skladu sa svojim specifičnostima.

Operativna pitanja sastavljanja godišnjeg izveštaja i saradnje s revizorom

Naravno, seminar je komunikacija koja treba da kulminira sa dobrim upućivanjem na praktično izvođenje radnji sačinjavanja i prezentiranja finansijskih izveštaja za ovu godinu. Priprema smela – pola je dela! Ovo je seminar pripreme za uspešno obavljanje uloge svih u sastavljanju i prezentaciji finansijskih izveštaja za prvu godinu primene MSFI za MSP.

Seminar se održava 27-28. novembra 2014. godine u amfiteatru JUBMES banke na Novom Beogradu, Bulevar Zorana Đinđića 121.

Rado Vas čekamo.

Poslednji poziv i program

Mnogo promena u finansijskom izveštavanju

 

Spisak propisa u računovodstvu koji se od ove godine primenjuju

 

Prijavite se za učešće na seminaru

Masa novih propisa o finansijskom izveštavanju

U ovoj godini svi učesnici u finansijskom izveštavanju zapljusnuti su masom novih propisa. Započinje primena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) za mala i srednja preduzeća (MSP), ali i niz propisa kojima se reguliše finansijsko izveštavanje mikro i ostalih pravnih lica.

Promene su vrlo značajne, obeležene zahuktavanjem orijentacije na harmonizaciju propisa sa zakonodavstvom EU. Za sve koji učestvuju kako u pripremi i prezentaciji finansijskih izveštaja, tako i u nadgledanju, potrebni su dobri preorijentacijski napori, kako bi se odgovorilo uvećanim zahtevima. Valja primetiti da su promene višestruke: prvo, novi standardi u primeni; drugo, novi propisi; treće, nove institucije u finansijskom izveštavanju sa jačim kontrolama, četvrto, novi rokovi u finansijskom izveštavanju, novi zahtevi za sve one koji učestvuju u finansijskom izveštavanju.

Novi propisi o finansijskom izveštavanju

Ove, 2014. godine,  značajno se menjaju uslovi za finansijsko izveštavanje u Srbiji. Ta izmena dolazi kao primena:

 • Zakona o računovodstvu
 • Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) za mala i srednja preduzeća (MSP)
 • Pravilnika o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica
 • Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike

Novine u Zakonu o računovodstvu

Novine u nadgledanju finansijskog izveštavanja

Skraćeni rokovi izveštavanja

Novine u Zakonu o reviziji

Novine u Zakonu o računovodstvu

download (1)Pregled promena koje Zakon o računovodstvu nameće mogu se ovako sumirati:

Prva primena MSFI za MSP. Ovi standardi su donešeni 2009. godine ali su ove godine u prvoj godini u primeni u finansijskom izveštavanju u Srbiji. S tim u vezi nastala je diversifikacija u osnovama za finansijsko izveštavanje, jer različite kategorije obveznika finansijskog izveštavanja imaju različite osnove. Kratko slika je ovakva: kategorija onih koji primenjuju MSFI u punom obimu; kategorija onih koji primenjuju MSFI za MSP, a alternativno mogu primenjivati MSFI u punom obimu; kategorija onih koji spadaju u mikro pravna lica i preduzetnici, i primenjuju poseban Pravilnik, ali imaju alternativa da primenjuju MSFI za MSP, a neki i da odlože primenu za godinu dana.

 • Odgovornost za izveštaje. Na novi način je definisana. Odgovornost za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja kolektivno dodeljena je organu upravljanja, kao i nadzornom organu, zakonskim zastupnicima, ali i licima kojima je povereno vođenje poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja.
 • Oblik dostavljanja izveštaja. Oni se dostavljaju u elektronskom obliku, potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika
 • Nova veličinska kategorizacija pravnih lica. Broj nivoa kategorizacije je povećan sa novom kategorijom mikro pravnih lica. Promenjeni su kriterijumi za razvrstavanje pravnih lica po veličini, što znači da smo se primakli kriterijima EU i digli pragove.
 • Regulativna inovacija – izmenjeni osnov za finansijsko izveštavanje. Obavezno je primenjivanje MSFI u punom obimu za velika pravna lica, dok se za mala i srednja uvode Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP).

Još neke važne novine:

 • Nadzor pravnih lica i preduzetnika u smislu provere ispravnosti evidentiranja poslovnih promena u poslovnim knjigama, vrši Poreska uprava shodno Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji.
 • Obaveza za lica koja u toku poslovne godine nisu imala poslovnih promena, niti u poslovnim knjigama imaju iskazanu imovinu i obaveze, da dostave Izjavu o neaktivnosti do kraja februara naredne godine.
 • Rokovi knjiženja računovodstvenih isprava su produženi na način da je propisan rok dostavljanja računovodstvene isprave na knjiženje od 3 radna dana (umesto dosadašnjih 3 dana) od dana nastanka poslovne promene i 5 radnih dana (umesto dosadašnjih 5 dana) za samo knjiženje tako verifikovane isprave.

Sve ove promene nameću značajne napore prilagođavanja svih faktora u finansijskom izveštavanju. Svi oni koji su dužni da primenjuju ove propise moraju značajno investirati u proučavanje, tumačenja, interpretiranje, zauzimanje stavova i implementaciju novih odrednica koje uslovljavaju način zahvatanja, obrade i prezentiranja finansijskih informacija. Propisa je prilično u masi a i prilično su delikatni u zahtevima, što sve poziva na visoku ozbiljnost u pristupu kao uspeh u sačinjavanju i prezentiranju finansijskih izveštaja.

Dakle, zakonska infrastruktura finansijskog izveštavanja je veoma, veoma značajno promenjena. Na udaru poziva za naprezanje za savladavanje promena su u prvom redu oni koji sačinjavaju i prezentiraju finansijske izveštaje. Prvi red odgovornosti po zakonu su oni koji upravljaju pravnim licima dužnim da primenjuju ove propise. Realno, međutim, glavni napor je alociran na stručni kadar – zaposlene na poslovima računovodstva.

Vidi:

Novine u nadgledanju finansijskog izveštavanja

 

Skraćeni rokovi izveštavanja

 

Novine u Zakonu o reviziji

Novine u nadgledanju finansijskog izveštavanja

downloadNadgledanje finansijskih izveštaja i ukupnog procesa finansijskog izveštavanja je takođe inovirano i ojačano. Više je tela čija je nadležnost nadgledanje finansijskog izveštavanja:

 • Odbor za javno nadgledanje – organ uveden Zakonom o reviziji, funkcija mu je da štiti javni interes u radu Komore ovlašćenih revizora, revizorskih društva i licenciranih ovlašćenih revizora. Tek je konstituisan i predstoje mu dani uhodavanja.
 • Komora ovlašćenih revizora – dobila ovlašćenje da kontroliše kvalitet rada revizorskih društava. Ova komora funkcioniše od 2006. godine, do sada nije imala zakonski određenih nadležnosti u kontroli rada revizora, sada postaje kontrolor rada revizora i već je napravila početne korake u organizovanju za novu funkciju.
 • Komisija za hartije od vrednosti – prema Zakonu o kapitalu nadležna za finansijsko izveštavanje javnih društava. Ona razvija regulativu za finansijsko izveštavanje i organ je koji disciplinuje obveznike i revizore.
 • Agencija za borbu protiv korupcije – po posebnom zakonu ima  ulogu specifičnog kontrolora, za specifične operacije koje nalaze odraza u finansijskim izveštajima. Uz to, ona je nadležna za  kontrolu finansiranja političkih partija, što se delom odvija kontrolom finansijskih izveštaja.

 

Institucije su tu, negde su tek definisane uz određenje nadležnosti,  i tek treba da se uigravanju (recimo Odbor za javno nadgledanje), negde već ima nekih početnih koraka (recimo, Komora ovlašćenih revizora). U svakom slučaju sve je u povoju, a prvi koraci su uvek nesigurni i spori.

 

Vidi:

Novine u zakonu o računovodstvu

Skraćeni rokovi izveštavanja

Novine u Zakonu o reviziji

Skraćeni rokovi izveštavanja

Drugačije su, dakle na novi način, u vremenu organizovane obaveze učesnika u finansijskom izveštavanju. Rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja su:

 • do 30. juna tekuće za prethodnu godinu – redovni godišnji izveštaji
 • do 31. jula tekuće za prethodnu godinu – konsolidovani finansijski izveštaji
 • redovni godišnji izveštaji najkasnije do 30. juna tekuće godine za prethodnu godinu, a konsolidovani finansijski izveštaji do 31. jula tekuće godine – redovni godišnji finansijski izveštaji za javno objavljivanje, zajedno sa revizorskim izveštajem, dostavljaju se Agenciji za privredne registre.
 • do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu – obavezno je dostavljanje podataka za statističke i druge potrebe na obrascima: Bilans stanja, Bilans uspeh i Statistički izveštaj.

Za revizore će naredna sezona biti vrlo naporna, tri meseca ranije moraju završiti reviziju u odnosu na prethodnu godinu. Zato moraju i ranije i intenzivnije raditi.

Vidi:

Novine u Zakonu o računovodstvu

Novine u nadgledanju finansijskog izveštavanja

Novine u Zakonu o reviziji

Novine u Zakonu o reviziji

Odredbe o reviziji finansijskih izveštaja sada su u posebnom zakonu. U njemu je puno novih zahteva od čega izdvajamo:

 • Drugačija definicija obveznika revizije. Revizija godišnjih finansijskih izveštaja je obavezna za sva velika i srednja pravna lica, javna društva kao i za sva pravna lica i preduzetnike čiji poslovni prihod ostvaren u prethodnoj poslovnoj godini prelazi 4.400.000 evra u dinarskoj protivvrednosti. Posledica je značajno smanjenje zakonskih obveznika revizije.
 • Promenjen rok za ugovaranje. Do 30. septembra tekuće godine za reviziju finansijskih izveštaja u tekućoj godini. Dakle, značajno je skraćen u odnosu na dosadašnju praksu. Ali, za toliko je pomeren i rok za okončanje revizije.
 • Uvedena rotacija revizora. Obveznici revizije najkasnije svake sedme godine izvrše zamenu licenciranog revizora koji vrši reviziju. Novi zakon ne propisuje maksimalan broj godina koliko jedno društvo za reviziju može da vrši reviziju finansijskih izveštaja kod istog pravnog lica. – Javna akcionarska društva, prema Zakonu o tržištu kapitala, moraju da rotiraju revizorsko društvo nakon 5 uzastopnih godina angažmana. Ova društva nemaju opciju menjanja revizora u okviru istog revizorskog društva, već moraju menjati revizorsko društvo.
 • Uvedene su odredbe o sukobu interesa za revizorska društva. U Zakonu su definisani poslovi koji se ne mogu spajati u praksi revizorskih društava. Pri svakom angažmanu revizorsko društvo mora razmatrati eventualno postojanje sukoba interesa.
 • Uvedene su odredbe o zabranama za revizore. U Zakonu je definisano u kojim slučajevima revizor ne sme biti angažovan u reviziji.

Vidi:

Novine u Zakonu o računovodstvu

Novine u nadgledanju finansijskog izveštavanja

Skraćeni rokovi izveštavanja

Časopis REVIZOR

Upravo je izašao novi broj časopisa REVIZOR, sa novim prilozima za jun 2014.

Novi prilozi i nove informacije od značaja za one koji se bave finansijama; eksternom i internom revizijom; internim kontrolama; računovodstvom; finansijama i finansijskim izveštavanjem u celini.

Sadržaj broja 66/2014:

ZAKONODAVNO PROLEĆE I FAKTIČKA ZIMA

ULOGE ENTITETA I REVIZORA U FER VREDNOVANJU
Miroslav M. Milojević

SMERNICE INTERNE REVIZIJE ZA JAVNI SEKTOR
Jozefina Beke-Trivunac, Olga Antić

ODRŽIVA DOBIT KAO POKAZATELJ USPEŠNOSTI KONTINUITETA POSLOVANJA
Saša Muminović

BANKARSKI SEKTOR U SRBIJI 2013.
Zvonko Gobeljić

UTICAJ OBELODANJIVANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA NA KRETANJE CENA AKCIJA
Dejan Jakšić, Kristina Mijić, Bojana Vuković

INTERNA KONTROLA – UPRAVLJAČKI KONTROLNI SISZEM U JAVNOM SEKTORU
Miloje Obradović, Milinko Veličković

NOVINE U FINANSIJSKOJ REGULATIVI RS
Stanimirka Svičević

REVIZORSKA DRUŠTVA U SRBIJI 2013.
Zvonko Gobeljić

ISKRIVLJENI BILANSI – SLUČAJEVI IZ PRAKSE
Miroslav M. Milojević

INTERNA REVIZIJA UPRAVLJENJE – RIZICI – KONTROLA
Olga Antić

FINANSIJSKI AFORIZMI
Miloje A. Milenković

POJMOVNIK RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE
Marko Petrović

UPUTSTVA AUTORIMA

Uputstva autorima

Bitna obeležja časopisa

REVIZOR je časopis sa sledećim bitnim obeležjima:

CILJNA OBELEŽJA ČASOPISA

 • Svrha: delovanje radi unapređenja kulture finansijskog izveštavanja
 • Ciljevi: širiti znanje o kompleksu finansijskog izveštavanja
 • Ciljne grupe: generalni menadžeri, finansijski menadžeri, računovodstveni menadžeri

KARAKTER PRILOGA U ČASOPISU

 • Aktuelne teme u oblasti finansijskog izveštavanja
 • Fundamentalna pitanja finansijskog izveđtavanja
 • Vesti i događaji u svetu finansijskog izveštavanja
 • Teme od interesa za ciljnu grupu

STATUS ČASOPISA

 • Kategorizacija: Matični odbor za društvene nauke je ovaj časopis kategorisao kao naučni, u grupi M52

Naručite odmah

Pozivi subjektima i investitorima u privatizaciji

U petak 15. avgusta Agencija za privatizaciju (dalje AP) oglasila je prodaju 502 preduzeća sa zavisnim privrednim društvima.

Javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti investitora za privatizaciju tih preduzeća objavljen je na internet stranici AP a u skladu sa novim Zakonom o privatizaciji, koji je u sredu, 13. avgusta, stupio na snagu.

AP je hitro reagovala dva dana nakon stupanja Zakona na snagu. Poziv će biti oglašen u Financial Times-u i u nacionalnim sredstvima javnog informisanja.

AP je već uputila obaveštenja preduzećima koja se nalaze na spisku za privatizaciju sa zahtevom da dostave: 1. Popis i procenu kapitala na dan 31. XII 2013. godine; 2. Obrazac za podatke od interesa za privatizaciju; 3. Izjavu o tačnosti podataka.

Da bi stvar bila sasvim ozbiljna, AP citira član Zakona koji predviđa kazne do pet godina zatvora za one koji se ne odazovu pozivu. Dakle, pretnja daje ozbiljnost poduhvatu.

Da se bolje orijentišete, dajemo Vam sledeće informacije:

Koraci u privatizaciji

Preporuke za menadžement subjekta privatizacije

Naš konsalting u privatizaciji

Koraci u privatizaciji

Procedura koju sprovodi AP u procesu privatizacije upućuje na sledeće korake:

Korak 1: Objava javnog poziva investitorima za prikupljanje pisma zainteresovanosti. U propisanoj i neobaveznoj formi interesenti dostavljaju svoje pismo AP.

  • Poziv investitorima je objavljen 15. avgusta
  • Rok za dostavljanje pisma zainteresovanosti investitora je 15. septembar

 

 

Korak 2: Poziv subjektima privatizacije da dostavi AP tražene privatizacijske podatke.

 • Poziv subjektima je već dostavljen elektronskom poštom 13. avgusta
 • Rok za dostavljanje dokumentacije je 29. septembar

Korak 3: AP ocenjuje

 • Predloge investitora
 • Dostavljene informacije i namere subjekta privatizacije

Korak 4: Pokretanje inicijative za privatizaciju (Ministarstvo za društveni kapital, Vlada za državni)

 • Inicijator dostavlja akt AP
 • AP obaveštava subjekt privatizacije o inicijativi u roku od 5 dana
 • AP predlaže nadležnom model, metod i mere u roku od 45 dana od dobijanja pisma zainteresovanosti investitora, tamo gde su okolnosti prihvatljive
 • AP obaveštava nadležni organ o nepostojanju uslova za privatizaciju, tamo gde ih nema

Korak 5: Odluka ministarstva/vlade o privatizaciji – 30 dana od primljenog predloga AP

 • Odluku prima AP
 • AP obaveštava subjekt o odluci u roku od 5 dana od prijema

Korak 6: Eventualne izmene Odluka

 • Konstatacija nastalih otežavajućih okolnosti
 • Izmenjena odluka

Korak 7: Izvođenje procedure prodaje radi privatizacije

 • Zavisno od modela – procedure posebne (Očekuju se podzakonski akti za uslove i postupke prodaje)