Kraj godine VREME VREDNOVANJA

Kraj godine donosi obaveze merenja svega što se u njoj dogodilo. Godinu smo započeli s jednim vrednostima, tokom godine te vrednosti su u poslovnoj igri trošene i uvećavane. Kraj godine je vreme kad sačinjavamo bilanse o vrednostima i iskazujemo da li smo vrednosti uvećali ili umanjili.

Mnoga se vrednovanja zahtevaju kao obavezna, a niz je vrednovanja koja se izvode bez zakonske obaveze ali sa željom da dođemo do objektivnih vrednosnih iskaza.

Najznačajnije vrednovanje je ono koje se odnosi na obaveze iz MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema. U skladu s tom obavezom potrebno je izvršiti pripreme, koje valja sinhronizovati sa popisom, a potom angažovati procenitelja radi procene. Vreme je takvo da vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme padaju, to nalazi, u skladu sa standardima finansijskog izveštavanja, svoj odraz u finansijskim izveštajima.

Vrednovanju po MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema

MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema definiše uslove kada treba ispitivati da li su nastali uslovi da se pristupi novoj proceni ovih stavki. Ova kategorija imovine je, zbog ekonomske krize, pod umanjenjem vrednosti. Koncept fer vrednovanja podrazumeva usaglašavanje njihove vrednosti u knjigama sa realnošću. Nekretnine, postrojenja i oprema su:

 • Stavke visokih vrednosti. Kod mnogih društava ovo je dominirajuća stavka vrednosti.
 • Stavke čije promene vrednosti imaju značajan uticaj. Svako povećanje ili smanjenje vrednosti ovih stavki dovodi do značajnih promena u stanju imovine, kapitala i dobitka/gubitka.
 • Stavke gde se može manipulisati. Nažalost, ove se stavke pri vrednovanju često koriste za „štelovanje lica izvestioca“.

Zbog svega ovoga, potreban je zdrav, izbalansiran pristup potrebama vrednovanja nekretnina, postrojenja i opreme.

Druge vaše potrebe za vrednovanjima

Vrednovanje radi uspostavljanja hipoteke. Vreme je kad uzimamo kredite od banaka da se osposobimo da možemo raditi. One imaju svoje liste procenitelja koji mogu za njih raditi.

Vrednovanje akcija radi isplata malih akcionara. Zakon o privrednim društvima daje mogućnost većinskom vlasniku da isplati akcionare koji imaju manje od 10% učešća u kapitalu. Na većinskom vlasniku je da donese odluku i da isplati manjinske akcionare. Za to je potrebna procena.

Vrednovanje pri statusnim promenama. Svaka statusna promena traži procenu kapitala.

Zašto Vam možemo biti vredni kao procenitelji?

Kroz dve decenije angažmana na procenama izveli smo oko hiljadu i petsto procena za različite potrebe. U tom poslu akumulirali smo ogromno iskustvo i formirali svoje postupke i procedure koje obezbeđuju najbolje rezultate.

Naš program usluga u procenama je razvijen tako da pružamo kompletnu uslugu, od momenta postavljanja i vrednovanja ciljeva procene, preko savetovanja menadžmenta o alternativama u procenjivanju, pa sve do uvođenja promena u poslovne knjige.

Kako da započnete komunikaciju s nama radi procene?

1. Odlučite se za procenu
2. Preuzmite odgovarajući

 

3. Pošaljite ga sa informacijama na našu adresu, i mi ćemo odmah reagovati.

Održan godišnji seminar – Vrednovanje u finansijskim izveštajima

U organizaciji INSTITUTA ZA EKONOMIKU I FINANSIJE, u Beogradu je 5. i 6. decembra 2013. godine, uz prisustvo oko 120 učesnika, održan seminar posvećen VREDNOVANJU U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA. Bio je to 13. u seriji godišnjih seminara koje, krajem godine, održava INSTITUT ZA EKONOMIKU I FINANSIJE, i koji uvek postavlja i diskutuje pitanja od bitne važnosti za sačinjavanje i prezentaciju godišnjih finansijskih izveštaja.

Cilj seminara je bio priprema za izradom godišnjih finansijskih izveštaja, s naglaskom na izazovima vrednovanja koje u vreme ekonomske krize predstavlja hit temu. Međutim, na skupu je bilo govora o nizu pitanja operativne pripreme za izradu godišnjeg računa i revizije.

Temama su pokrivena pitanja:

 • Okviri za računovodstveno vrednovanje
 • Vrednovanje nematerijalne imovine
 • Vrednovanje NPO
 • Finansijski stres i rešenja
 • Vrednovanje dugoročnih finansijskih plasmana
 • Vrednovanje zaliha
 • Vrednovanje potraživanja
 • Vrednovanje obaveza

Materijali sa skupa objavljeni su u časopisu REVIZOR 64/2013. Predavanja i razmena mišljenja su održani u punoj konstruktivnoj atmosferi i na njima su razmotrena mnoga bitna pitanja. Bitni zaključci koji se nameću iz izlaganja i diskusija po temama mogu se ovako sumirati:

 • Fer vrednovanje je novi izazov za finansijsko izveštavanje obzirom da njegova primena nije započeta u RS. Veliki prostor za logiciranje je prostor arbitriranja koje može doneti mnoge neželjene posledice.
 • Nekretnine, postrojenja i oprema su stavka visoke vrednosti i računovodstveno je fer meriti nije nimalo jednostavan poduhvat.
 • Nematerijalna imovina je sve značajnija proporcija bilansa, a njihovo fer merenje je naročito delikatan proces..
 • Dugoročni finansijski plasmani u vreme krize su takođe u krizi i njihovo i izveštavanje o njima je osetljivo pitanje.
 • Zalihe su oduvek bile na udaru manipulacija, odgovor je prava kontrola nad njima. Pravilno ih vrednovati poseban je zadatak.
 • Potraživanja i obaveze moraju biti pod budnom pažnjom menadžmenta, a računovodstveno vrednovanje i pravilno izveštavanje su sredstva za upravljanje.

Na skupu su razmotrena mnoga tanana pitanja finansijskog izveštavanja u pripremi godišnjeg računa od interesa za aktere u predstojećim popisima o ukupnim pripremama finansijskih izveštaja.

Prezentacije:

Dajemo linkove gde možete naći korisna obaveštenja o temama:

Godišnji popis

Pogled na procene i procenjivanje

Kako se spremiti za reviziju?

Na šta obratiti pažnju u pripremi za reviziju

Fotografije: