Godišnji seminar

VREDNOVANJA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA
Ovo je naš redovni godišnji seminar koji ovaj put posvećujemo vrednovanjima u finansijskim izveštajima. Vrednosti su prva impresija koju primamo bacajući pogled na bilanse, a ukrštajući te vrednosti formiramo bolje predstave o kvalitetima finansijske strukture i finansijskog zdravlja entiteta na koji se te vrednosti odnose.

Svesni opšteg značaja vrednovanja svih pozicija bilansa, i osetljivosti tog pitanja u vremenu krize, ove godine u centar pažnje stavljamo razmišljanja o vrednostima koje ulaze u finansijske izveštaje. Za seminar je definisan program rada, a pripremljen je i zbornik tema koje ćemo zajednički razmotriti s ciljem što boljeg informisanja za što uspešniju pripremu i prezentaciju finansijskih izveštaja za 2013. godinu.

Svi naši klijenti u reviziji, koji sa nama imaju sklopljen ugovor o reviziji za 2013. godinu imaju pravo na besplatno učešće. Ostali se mogu posebno prijaviti i obavezni su da plate naknadu za učešće na seminaru.

Informacije o novinama u finansijskoj izveštajnoj regulativi

Ovo je godina u kojoj je došlo do vrlo značajnih promena u finansijskoj regulativi u Srbiji. Ceo svet je pretresao svoju finansijsku regulativu i globalno na krizu odgovorio saobražavanjem regulative uslovima finansijske krize, što znači potrebi jačanja kontrola.

Uz niz drugih promena, Srbija je dobila dva nova zakona. Reč je o Zakonu o računovodstvu i o Zakonu o reviji, čime je raniji jedinstveni Zakon o računovodstvu i reviziji zamenjen.  Informisanje o novinama u Zakonu o računovodstvu i Zakonu o reviziji mora da okupira pažnju računovođa i revizora, a na seminaru ćemo napraviti pregled tih novina kako bi smo podigli pozornost za ono čemu moramo u novim uslovima posvetiti pažnju.

Ovi zakoni se jednim delom odmah primenjuju, drugi stupaju u dejstvo naredne,  2014. godine. Blagovremeno upoznavanje sa ovom tematikom doprinosi ispravnom sačinjavanju i prezentiranju finansijskih izveštaja za ovu godinu.

Seminar se održava 5-6. decembra 2013. godine u Velikoj sali Opštine Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 167.

Poslednji poziv i program

Prijavite se za učešće na seminaru