Oktobar je mesec ulaska u pripreme za godišnji izveštaj. Kritično je da u ranoj fazi u taj posao bude uključen i revizor. Ugovor sa njim treba sklopiti do kraja septembra, kako bi se obezbedilo njihovo blagovremeno uključivanje u posao pripreme za godišnji izveštaj.

Najblagotvornije je sve na vreme učiniti. Tako je i sa angažmanom revizora. Septembar je mesec finalizacije ugovaranja posla angažmana revizora radi ulaska u otpočinjanja. Planiranje je prethodnica svakog uspešnog poduhvata, a godišnji izveštaji su zaista vrlo kompleksan poduhvat. Mnogi su faktori izveštavanja i mnogo je izdeljenih odgovotnosti, a isturena mesta pripadaju računovođama i revizorima. Zato je njihova saradnja važna i treba da se vodi duhom uzajamnog poverenja, profesionalne pažnje i planiranja. A sve ovo čini uslov za uspeh koji vodi u finale gde nad finansijskim izveštajima treba da sija oznaka: objektivno i pošteno.

Priprema smela – pola je dela! Ovakve pouke se valja večito nanovo podsećati. I mi to ovaj puta činimo sa željom da budete što uspešniji.

U cilju obezbeđenja odgovarajuće pripreme za izradu godišnjeg računa, savetujemo naše klijente da:

  • Sklope ugovor o angažmanu revizije
  • Sačine svoj plan rada na pravljenju i prezentaciji godišnjeg izveštaja
  • Dogovore se o planu angažmana revizora
  • Krenu u razmatranje bitnih pitanja vezanih za sastavljanje godišnje računa
  • Sistematski deluju prema planu uz nužna prilagođavanja okolnostima

Korisne informacije o reviziji:

Za one koji su već sklopili ugovor o reviziji:

Za one koji promišljaju da nas angažuju ili se spremaju da nas bolje upoznaju: