Kraj godine VREME VREDNOVANJA

Kraj godine donosi obaveze merenja svega što se u njoj dogodilo. Godinu smo započeli s jednim vrednostima, tokom godine te vrednosti su u poslovnoj igri trošene i uvećavane. Kraj godine je vreme kad sačinjavamo bilanse o vrednostima i iskazujemo da li smo vrednosti uvećali ili umanjili.

Mnoga se vrednovanja zahtevaju kao obavezna, a niz je vrednovanja koja se izvode bez zakonske obaveze ali sa željom da dođemo do objektivnih vrednosnih iskaza.

Najznačajnije vrednovanje je ono koje se odnosi na obaveze iz MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema. U skladu s tom obavezom potrebno je izvršiti pripreme, koje valja sinhronizovati sa popisom, a potom angažovati procenitelja radi procene. Vreme je takvo da vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme padaju, to nalazi, u skladu sa standardima finansijskog izveštavanja, svoj odraz u finansijskim izveštajima.

Vrednovanju po MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema

MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema definiše uslove kada treba ispitivati da li su nastali uslovi da se pristupi novoj proceni ovih stavki. Ova kategorija imovine je, zbog ekonomske krize, pod umanjenjem vrednosti. Koncept fer vrednovanja podrazumeva usaglašavanje njihove vrednosti u knjigama sa realnošću. Nekretnine, postrojenja i oprema su:

 • Stavke visokih vrednosti. Kod mnogih društava ovo je dominirajuća stavka vrednosti.
 • Stavke čije promene vrednosti imaju značajan uticaj. Svako povećanje ili smanjenje vrednosti ovih stavki dovodi do značajnih promena u stanju imovine, kapitala i dobitka/gubitka.
 • Stavke gde se može manipulisati. Nažalost, ove se stavke pri vrednovanju često koriste za „štelovanje lica izvestioca“.

Zbog svega ovoga, potreban je zdrav, izbalansiran pristup potrebama vrednovanja nekretnina, postrojenja i opreme.

Druge vaše potrebe za vrednovanjima

Vrednovanje radi uspostavljanja hipoteke. Vreme je kad uzimamo kredite od banaka da se osposobimo da možemo raditi. One imaju svoje liste procenitelja koji mogu za njih raditi.

Vrednovanje akcija radi isplata malih akcionara. Zakon o privrednim društvima daje mogućnost većinskom vlasniku da isplati akcionare koji imaju manje od 10% učešća u kapitalu. Na većinskom vlasniku je da donese odluku i da isplati manjinske akcionare. Za to je potrebna procena.

Vrednovanje pri statusnim promenama. Svaka statusna promena traži procenu kapitala.

Zašto Vam možemo biti vredni kao procenitelji?

Kroz dve decenije angažmana na procenama izveli smo oko hiljadu i petsto procena za različite potrebe. U tom poslu akumulirali smo ogromno iskustvo i formirali svoje postupke i procedure koje obezbeđuju najbolje rezultate.

Naš program usluga u procenama je razvijen tako da pružamo kompletnu uslugu, od momenta postavljanja i vrednovanja ciljeva procene, preko savetovanja menadžmenta o alternativama u procenjivanju, pa sve do uvođenja promena u poslovne knjige.

Kako da započnete komunikaciju s nama radi procene?

1. Odlučite se za procenu
2. Preuzmite odgovarajući

 

3. Pošaljite ga sa informacijama na našu adresu, i mi ćemo odmah reagovati.

Održan godišnji seminar – Vrednovanje u finansijskim izveštajima

U organizaciji INSTITUTA ZA EKONOMIKU I FINANSIJE, u Beogradu je 5. i 6. decembra 2013. godine, uz prisustvo oko 120 učesnika, održan seminar posvećen VREDNOVANJU U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA. Bio je to 13. u seriji godišnjih seminara koje, krajem godine, održava INSTITUT ZA EKONOMIKU I FINANSIJE, i koji uvek postavlja i diskutuje pitanja od bitne važnosti za sačinjavanje i prezentaciju godišnjih finansijskih izveštaja.

Cilj seminara je bio priprema za izradom godišnjih finansijskih izveštaja, s naglaskom na izazovima vrednovanja koje u vreme ekonomske krize predstavlja hit temu. Međutim, na skupu je bilo govora o nizu pitanja operativne pripreme za izradu godišnjeg računa i revizije.

Temama su pokrivena pitanja:

 • Okviri za računovodstveno vrednovanje
 • Vrednovanje nematerijalne imovine
 • Vrednovanje NPO
 • Finansijski stres i rešenja
 • Vrednovanje dugoročnih finansijskih plasmana
 • Vrednovanje zaliha
 • Vrednovanje potraživanja
 • Vrednovanje obaveza

Materijali sa skupa objavljeni su u časopisu REVIZOR 64/2013. Predavanja i razmena mišljenja su održani u punoj konstruktivnoj atmosferi i na njima su razmotrena mnoga bitna pitanja. Bitni zaključci koji se nameću iz izlaganja i diskusija po temama mogu se ovako sumirati:

 • Fer vrednovanje je novi izazov za finansijsko izveštavanje obzirom da njegova primena nije započeta u RS. Veliki prostor za logiciranje je prostor arbitriranja koje može doneti mnoge neželjene posledice.
 • Nekretnine, postrojenja i oprema su stavka visoke vrednosti i računovodstveno je fer meriti nije nimalo jednostavan poduhvat.
 • Nematerijalna imovina je sve značajnija proporcija bilansa, a njihovo fer merenje je naročito delikatan proces..
 • Dugoročni finansijski plasmani u vreme krize su takođe u krizi i njihovo i izveštavanje o njima je osetljivo pitanje.
 • Zalihe su oduvek bile na udaru manipulacija, odgovor je prava kontrola nad njima. Pravilno ih vrednovati poseban je zadatak.
 • Potraživanja i obaveze moraju biti pod budnom pažnjom menadžmenta, a računovodstveno vrednovanje i pravilno izveštavanje su sredstva za upravljanje.

Na skupu su razmotrena mnoga tanana pitanja finansijskog izveštavanja u pripremi godišnjeg računa od interesa za aktere u predstojećim popisima o ukupnim pripremama finansijskih izveštaja.

Prezentacije:

Dajemo linkove gde možete naći korisna obaveštenja o temama:

Godišnji popis

Pogled na procene i procenjivanje

Kako se spremiti za reviziju?

Na šta obratiti pažnju u pripremi za reviziju

Fotografije:

Godišnji seminar

VREDNOVANJA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA
Ovo je naš redovni godišnji seminar koji ovaj put posvećujemo vrednovanjima u finansijskim izveštajima. Vrednosti su prva impresija koju primamo bacajući pogled na bilanse, a ukrštajući te vrednosti formiramo bolje predstave o kvalitetima finansijske strukture i finansijskog zdravlja entiteta na koji se te vrednosti odnose.

Svesni opšteg značaja vrednovanja svih pozicija bilansa, i osetljivosti tog pitanja u vremenu krize, ove godine u centar pažnje stavljamo razmišljanja o vrednostima koje ulaze u finansijske izveštaje. Za seminar je definisan program rada, a pripremljen je i zbornik tema koje ćemo zajednički razmotriti s ciljem što boljeg informisanja za što uspešniju pripremu i prezentaciju finansijskih izveštaja za 2013. godinu.

Svi naši klijenti u reviziji, koji sa nama imaju sklopljen ugovor o reviziji za 2013. godinu imaju pravo na besplatno učešće. Ostali se mogu posebno prijaviti i obavezni su da plate naknadu za učešće na seminaru.

Informacije o novinama u finansijskoj izveštajnoj regulativi

Ovo je godina u kojoj je došlo do vrlo značajnih promena u finansijskoj regulativi u Srbiji. Ceo svet je pretresao svoju finansijsku regulativu i globalno na krizu odgovorio saobražavanjem regulative uslovima finansijske krize, što znači potrebi jačanja kontrola.

Uz niz drugih promena, Srbija je dobila dva nova zakona. Reč je o Zakonu o računovodstvu i o Zakonu o reviji, čime je raniji jedinstveni Zakon o računovodstvu i reviziji zamenjen.  Informisanje o novinama u Zakonu o računovodstvu i Zakonu o reviziji mora da okupira pažnju računovođa i revizora, a na seminaru ćemo napraviti pregled tih novina kako bi smo podigli pozornost za ono čemu moramo u novim uslovima posvetiti pažnju.

Ovi zakoni se jednim delom odmah primenjuju, drugi stupaju u dejstvo naredne,  2014. godine. Blagovremeno upoznavanje sa ovom tematikom doprinosi ispravnom sačinjavanju i prezentiranju finansijskih izveštaja za ovu godinu.

Seminar se održava 5-6. decembra 2013. godine u Velikoj sali Opštine Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 167.

Poslednji poziv i program

Prijavite se za učešće na seminaru

Poziv za ugovaranje revizije

Oktobar je mesec ulaska u pripreme za godišnji izveštaj. Kritično je da u ranoj fazi u taj posao bude uključen i revizor. Ugovor sa njim treba sklopiti do kraja septembra, kako bi se obezbedilo njihovo blagovremeno uključivanje u posao pripreme za godišnji izveštaj.

Najblagotvornije je sve na vreme učiniti. Tako je i sa angažmanom revizora. Septembar je mesec finalizacije ugovaranja posla angažmana revizora radi ulaska u otpočinjanja. Planiranje je prethodnica svakog uspešnog poduhvata, a godišnji izveštaji su zaista vrlo kompleksan poduhvat. Mnogi su faktori izveštavanja i mnogo je izdeljenih odgovotnosti, a isturena mesta pripadaju računovođama i revizorima. Zato je njihova saradnja važna i treba da se vodi duhom uzajamnog poverenja, profesionalne pažnje i planiranja. A sve ovo čini uslov za uspeh koji vodi u finale gde nad finansijskim izveštajima treba da sija oznaka: objektivno i pošteno.

Priprema smela – pola je dela! Ovakve pouke se valja večito nanovo podsećati. I mi to ovaj puta činimo sa željom da budete što uspešniji.

U cilju obezbeđenja odgovarajuće pripreme za izradu godišnjeg računa, savetujemo naše klijente da:

 • Sklope ugovor o angažmanu revizije
 • Sačine svoj plan rada na pravljenju i prezentaciji godišnjeg izveštaja
 • Dogovore se o planu angažmana revizora
 • Krenu u razmatranje bitnih pitanja vezanih za sastavljanje godišnje računa
 • Sistematski deluju prema planu uz nužna prilagođavanja okolnostima

Korisne informacije o reviziji:

Za one koji su već sklopili ugovor o reviziji:

Za one koji promišljaju da nas angažuju ili se spremaju da nas bolje upoznaju:

 

 

Poziv za prijavljivanje na konkurs za nova radna mesta

Za novi posao – novi saradnici.

Pozivamo kandidate za posao da što pre pošalju svoje prijave,

na način kako je to dole predviđeno. Potrebni su nam:

PROCENITELJ IMOVINE I OBAVEZA

Posao

 • Savladavanje programa vrednovanja
 • Asistiranje u izradi projekata procenjivanja

Uslovi:

 • Završen odgovarajući fakultet
 • Poželjno proceniteljsko zvanje
 • Znanje engleskog jezika
 • Visoke veštine u radu na Internetu
 • Duh dobre saradnje i timskog rada
 • Želja za stalnim učenjem i usavršavanjem

Ukoliko ispunjavate navedene uslove konkursa i želite da postanete deo našeg tima, molimo Vas da ispunite i prosledite ovu formu CV na e-mail adresu n.kalacanovic@ief.rs sa naznačenim nazivom pozicije za koju konkurišete u polju „Subject“.

Napominjemo da će biti kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor. Ostalima zahvaljujemo na interesovanju.

ORGANIZATOR SEMINARA

Posao

 • Organizacija seminara i kurseva
 • Komunikacija s klijentima
 • Vođenje seminara i kurseva

Uslovi:

 • Završen odgovarajući fakultet
 • Odgovarajuće komunikacijske veštine (sajt, internet, telefoniranje, pregovaranje)
 • Visoke veštine elektronskog komuniciranja
 • Duh dobre saradnje i timskog rada
 • Želja za stalnim usavršavanjem

Ukoliko ispunjavate navedene uslove konkursa i želite da postanete deo našeg tima, molimo Vas da ispunite i prosledite ovu formu CV na e-mail adresu n.kalacanovic@ief.rs sa naznačenim nazivom pozicije za koju konkurišete u polju „Subject“.

Napominjemo da će biti kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor. Ostalima zahvaljujemo na interesovanju.

NASTAVNIK POSLOVNOG ENGLESKOG JEZIKA

Opis posla:

 • Izvođenje nastave i ispita na kursu Poslovni engleski

Uslovi:

 • Završen Filološki fakultet, engleski jezik
 • Iskustvo u podučavanju
 • Poznavanje ekonomske terminologije
 • Nalaženje zadovoljstva u podučavanju
 • Želja za stalnim učenjem i usavršavanjem

Ukoliko ispunjavate navedene uslove konkursa i želite da postanete deo našeg tima, molimo Vas da ispunite i prosledite ovu formu CV na e-mail adresu n.kalacanovic@ief.rs sa naznačenim nazivom pozicije za koju konkurišete u polju „Subject“.

Napominjemo da će biti kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor. Ostalima zahvaljujemo na interesovanju.

 

 

 

Novi ciklus finansijskog izveštavanja

Revizija je večita! Godišnja revizija je vezana za godišnji ciklus poslovnih događanja i izveštavanja o događajima i posledicama tih događanja. A godine se večno, jedna za drugom, nižu.

Ova poslovna godina je već jednom polovinom prošlost. Ostaje druga polovina  u kojoj se mora misliti na pripremu godišnjih finansijskih izveštaja. Mora se misliti na to šta ćemo postići do kraja godine, ali i kakvi će nam izveštaji biti. Jer sa finansijskim izveštajima svetu šaljemo poruku o tome koliko smo solidni na osnovu čega čitaoci izvlače zaključke o tome koliko poverenja možemo zaslužiti.

Iza kredibilnih finansijskih izveštaja stoje mnogi sistematski napori, koji u konačnom vode izveštajima koji su istiniti i objektivni. Tu su zdravi nadzori uprave i menadžera, pritisci regulatora, profesiji odanih računovođa i niza drugih faktora. Uz sve ovo faktor finansijskih izveštaja je i revizor. On je predstavnik javnog interesa i neposredni akter na polju stvaranja uslova za objavljivanje ispravnih finansijskih izveštaja. On je čuvar reda u izveštavanju, faktor dizanja kvaliteta ovih, ali i kredibiliteta kod svih onih koji imaju interesa u entitetu čiji su to izveštaji.

Imamo veliki broj klijenata sa kojima godinama radimo, usklađeno u jednom cilju i duhu – javnosti prezentovane istinite i objektivne finansijske informacije. Ponosimo se tom saradnjom i rezultatima koje ostvarujemo i time stvaramo sigurnost za sve.

Kandidat smo za revizora svima koji imaju potrebu za njim a traže objektivne, nepristrasne i profesiji finansijskog izveštavanja odane revizore. Za vas smo i otvoreni za započinjanje novog angažmana. Možete nas pozvati, ili pisati, a mi ćemo se rado odazvati.

Korisne informacije o reviziji:

Za one koji razmišljaju o novom revizoru ili se spremaju da nas bolje upoznaju:

Za one koji su već sklopili ugovor o reviziji: