Kraj godine je vreme kad sve u njoj merimo da bi smo odgovorili na pitanje: jesmo li kapital unapredili ili unazadili? jesmo li ostvarili profite ili gubitke? Je li način na koji smo radili doneo rezultate ili ne?

Dakle, utvrđivanje godišnjeg rezultata je višestruko značajno i nije samo obračun s prošlošću nego i priprema za budučnost. Stanja koja se formiraju na kraju godine početna su stanja za narednu godinu. I nije sve jedno kakva su ta stanja. Zbog toga se poslovima izrade godišnjeg računa mora pridati puna pažnja.

Jedan od kritično važnih aspekata pri izradi godišnjeg računa je procenjivanje imovine i obaveza. U okviru ovoga procene nekretnina, postrojenja i opreme (NPO) su vrlo značajan posao u kom učešća imaju procenitelji koji taj posao profesionalno obavljajaju.

Razlozi za pridavanje posebnog značaja poslu procenjivanja NPO su: prvo, visoka vrednost ovih stavki u bilansima; drugo, visoka delikatnost odmeravanja njihove vrednosti; treće, vrlo značajni uticaji njihovog vrednovanja na bilans stanja i bilans uspeha.

Bitno: fer vrednovanje NPO

Obratite pažnju na to da realnost procena NPO bitno utiče na finansijske izveštaje u celini. Ako je NPO vrednovana više nego što je to realno biće nerealno visoko iskazani troškovi, a time i nerealno nizak dobitak. Uz to, biće viša osnovica za osiguranje imovine, pa će doći novi nameti u vidu troškova osiguranja. Drugačije posledice nastaju u slučaju vrednovanja ispod realnog.

Izlaz je fer vrednovanje, upravo da bi u bilansima bilo ravnotežno iskazivanje imovine i rezultata poslovanja. MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema je instrument koji procenitelji drže u rukama a čija primena garantuje fer vrednovanje NPO.

Kako da postupite u vrednovanju NPO?

Važno je znati proces kroz koji se prolazi pri procenjivanju. Ako proces razumete u njemu ćete se lakše snaći i kroz njega postići ono što standardi zahtevaju.

Kako da započnete komunikaciju s nama radi procene NPO?

Nakon što zaključite da Vam treba procenitelj:

  • Pozovite nas radi eventualnih usmenih konsultacija
  • Jednostavno ispunite priloženi upitnik i pošaljite ga a mi ćemo odgovoriti sa ponudom

Preuzmite naš UPITNIK za procenu NPO prema MRS 16.