U organizaciji INSTITUTA ZA EKONOMIKU I FINANSIJE, u Beogradu je 29. i 30. novembra 2012. godine, uz prisustvo oko 100 učesnika, održan seminar posvećen OBELODANJIVANJU U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA. Bio je to 12. u seriji godišnjih seminara koje, krajem godine, održava INSTITUT ZA EKONOMIKU I FINANSIJE i koji uvek postavljaju aktuelna pitanja vezana za sastavljanje i prezentaciju godišnjih finansijskih izveštaja.

Materijali sa skupa objavljeni su u časopisu REVIZOR 60/2012. Na seminaru su razmotrena bitna pitanja vezana za obelodanjivanje finansijskih informacija. Bitni zaključci koji se nameću iz izlaganja i diskusija po temama mogu se ovako sumirati:

  • Napomene su sve važniji deo finansijskih izveštaja, usled čega im se mora posvetiti veća pažnja.
  • Na svim nivoima finansijskog izveštavanja diže se pažnja prema kvalitetu finansijskih informacija prezentiranih u napomenama, počev od onih koji postavljaju standarde, preko regulatora i revizora do menadžmeta koji prezentira te informacije. Sve sa svrhom da se podigne kvalitet tih informacija.
  • Računovođe i finansisti u preduzećima osećaju sve jači pritisak da se napomene unaprede, usled čega se moraju jače obrazovati i disciplinovati da daju svoj dorpinos jačanju kvaliteta napomena.
  • Menadžment je odgovoran za kvalitet finansijskih informacija, a računovođe sa svojim profesionalnim znanjima i stavovima podržavaju menadžment u nastojanju da finansijske informacije budu što kvalitetnije.
  • Revizori ocenjuju Napomene kao i sve druge sastojke seta finansijskih izveštaja i u slučaju da su informacije u njima materijalno pogrešne moraju izdati modifikovano mišljenje.

Naročit naglasak je stavljen na jačanje kompleksnosti finansijskih izveštaja i potrebu da se u njima iskazuju činjenice o procenama, pretpostavkama, metodama rezovonanja kako bi korisnicima bilo što jasnije na čemu počivaju cifre u finansijskim izveštajima.

Učesnicima skupa je upućeno pismo – kratak rezime sa podsećanjem koje može biti važno u pripremama za izradu finansijskih izveštaja.

Pismo – podsetnik o pripremama za izradu napomena

Prezentacije izlaganja po temama:

Miroslav Milojević: OBELODANJIVANJE U NAPOMENAMA
Branislav Radulović: OBELODANJIVANJE PROCENA
Stanimirka Svičević: OBELODANJIVANJE STALNE IMOVINE
Srđan Simić: OBELODANJIVANJA U KONSOLIDOVANIM IZVEŠTAJIMA
Snežana Švedić: OBELODANJIVANJE REZERVISANJA
Sanja Mitrović: KOREKCIJA UPOREDNIH PODATAKA
Branislav Manojlović: ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA I OBAVEZE
Smiljana Jelušić: OBELODANJIVANJE POSTBILANSNIH DOGAĐAJA
Jelena Stojanović: OBELODANJIVANJE POVEZANIH LICA
Rodoljub Gvozdenović: OBELODANJIVANJA ZALIHA
Milan Dmitrović: OBELODANJIVANJE KRATKOROČNIH POTRAŽIVANJA
Stojan Otašević: OBELODANJIVANJE KREDITNIH OBAVEZA
Jugoslav Bursać: KAPITALIZOVANJE TROŠKOVA POZAJMLJIVANJA