Upoznajte EU

Ubedljiva i popularna prezentacija Ekonomije EU.
Upečatljivi prikazi institucija i ekonomskog sklopa EU. Idemo ka EU, moramo je razumeti.

Više informacija

Obavezna rotacija revizora?

cekic_1372698569_670x0_1373878305_670x0Ministarstvo finansija RS je pismeno izrazilo svoj stav da od ove godine akcionarska društva treba da, nakon pet godina angažmana, rotiraju svog revizora. Klauzula o rotaciji revizora nakon pet godina je deo Zakona o tržištu kapitala. U Mišljenju Ministarstva dostavljenom Komisiji za hartije od vrednosti, u kom se daje odgovor na jedno postavljeno pitanje, Komisija se upućuje da sačini odgovarajući podzakonski akt o reviziji i reguliše pitanje revizije u skladu sa ovlašćenjima iz Zakona o tržištu kapitala. Iz tog pisma jasno proizilazi da treba odmah primeniti klauzulu o rotiranju revizora nakon pet godina angažmana, bez obzira na činjenicu da se odredbe zakona ne primenjuju retroaktivno.

Pomenuto pismo se može shvatiti i kao urgencija upućena Komisiji da sačini svoj podzakonski akt i započne svoje dejstvo regulatora u oblasti finansijskog izveštavanja. Mišljenje je došlo u nevreme obzirom na vremenski moment u ciklusu obavljanja revizije, što znači u momentu kada su obavljene mnoge pripremne radnje u reviziji, što izaziva vrlo značajne troškove i negativne posledice po revizore i obveznike revizije.

Dve su krupne implikacije koje proizilaze iz ovog stava.

Prvo, posledice forsirane rotacije po revizorske firme.

Revizorske firme su potpuno zatečene, jer su normalno krenule u obnavljanje ugovora. Velika je masa već sklopljenih ugovora, koji faktički nemaju važnosti. Primena stava iz Mišljenja podrazumeva da se ugovori moraju stornirati, što izaziva automatski gubitak klijenata. U nekim slučajevima obavljene su pripreme za reviziju (početna komunikacija, prikupljanje informacija, komunikacija s klijentom…). Firme koje na ovaj način gube klijente trpeće značajne gubitke u prihodu i nove troškove traženja novih aranžmana da bi se kompenziralo izgubljeno.

Mnogi spore valjanost retroaktivne primene ove klauzule. Komora ovlašćenih revizora je već održala jedan konsultativni sastanak i očekuje se dalja komunikacija s relevantnih regulatornim faktorima. Komisija još nema zvaničnog stava.

Drugo, posledice forsirane rotacije po obveznike revizije.

Obveznici revizije su pogođeni eventualnom primenom stava iz Mišljenja. Mnogi su izabrali revizora i započeli posao. Izbor novog revizora podrazumeva vrlo značajan trošak, jer treba sazivati Skupštinu čiji su sastanci veoma skupi. Ovom trošku i uznemirenju treba dodati već učinjeni trošak u komunikaciji s revizorom koji se mora rotirati.

Intenzivnija komunikacija povodom primene forsirane rotacije revizora se tek očekuje i konačno će se iskristalizovati primena rotacije već u ovoj godini.

Komisija nema nadležnosti u finansijskom izveštavanju društava sa ograničenom odgovornošću koja, prema Zakonu o računovodstvu i reviziji, mogu zadržati istog revizora do deset godina, pod uslovom da revizorska firma rotira partnera koji potpisuje izveštaje.