Izaberite pravog revizora za 2012.

20318859064ef2e69cec648424848325_origSamo što ste popakovali finansijske izveštaje za 2011. i predali ih vlastima, evo potrebe da započnete reviziju za 2012. godinu.

Ova godina je prvom polovinom već dobro odmakla. I kao da smo izmakli mudrom savetu koji kaže da na početku posla treba misliti na svršetak. Dobar svršetak se može očekivati samo ako od početka vodimo brigu o njemu. Dakle, treba misliti na pripremu svih uslova za sastavljanje ispravnih finansijskih izveštaja za 2012. godinu. Ne čekati da se nagomila mnogo problema koje potom moramo rešavati u vrlo kratkom vremenu. Ispravni finansijskih izveštaji otvaraju vrata komunikaciji za poslovne poduhvate. Neispravni finansijski izveštaji sigurno zatvaraju vrata ne samo kreditora nego i svakog sa kim se želi u poslovni poduhvat. Zato je težnja za ispravnim izveštajima imperativ kome se morate odazvati u vremenu kada sve više zavisimo jedni od drugih.

Dobra praksa, ali i standardi finansijskog izveštavanja, upućuju na što ranije sklapanje ugovora s revizorom i što ranije započinjanje revizije. Praksa u Srbiji pokazuje da preduzeća koja imaju više poslovne ambicije ranije započinju s revizijom. Ispravni finansijski izveštaji su visok cilj za uslove krize, jer je u neregularnim ekonomskim okolnostima ugrožena regularnost finansijskog izveštavanja. Zato su visoka očekivanja od revizora, ali i visoki izazovi za njihovu misiju.

Nije važno samo rano zaključiti ugovor i imati revizora na spisku, već imati revizora koji je posvećen svojoj misiji i sa kojim imate dobru komunikaciju. Izbor revizora mora biti deo strategije, a ne plod slučajnosti. Izboru se mora posvetiti dužna pažnja, kako bi se dobio pravi revizor i kako bi se imala prava pomoć u usmeravanju na ispravne finansijske izveštaje.

Korisne informacije o reviziji:
• Upitnik za reviziju finansijskih izveštaja za 2012.
Kako sarađujemo sa Vama u reviziji
Na šta obratiti pažnju u ranoj fazi revizije
Rizici neblagovremenog angažmana revizora

Počinje revizija budzeta opština

Jedinice lokalne samouprave su prema Zakonu o državnoj reviziji (“Službeni glasnik RS”, br. 46/2006) u obavezi da angažuju revizora za svoje godišnje konsolidovane finansijske izveštaje i da ih predaju nadležnom organu.

Reviziju konsolidovanih izveštaja opštinske uprave već treću godinu za redom obavljaju nezavisni eksterni revizori. Kako Državna revizorska institucija, koja je po Zakonu nadležno telo za obavljanje revizije državnih i lokalnih organa samouprave, još uvek nije kapacitirana da pokrije potrebe revizije, tu ulogu obavljaju nezavisni revizori.

Angažman nezavisnih revizora je proces kojem slobodno pristupaju organi javne nabavke u opštinama. Jedinice lokalne samouprave već imaju iskustva u ovom poslu. Činjenica, međutim, da ovi obveznici uglavnom angažuju revizora nakon što se sačine finansijski izveštaji unosi dosta rizika. Efektan angažman revizora podrazumeva njegovo prisustvo u toku godine, kada se događaji odigravaju, a ne prosto da se pozove i da napravi pregled onog što se dogodilo.

U svakom slučaju, od aprila do kraja jula je udarno vreme za angažman revizora i sačinjavanje izveštaja revizora.

Korisna saznanja o reviziji budžeta: