Kraj godine i procena prema zahtevu MRS 16

Kraj godine je vreme kad sve u njoj merimo da bi smo odgovorili na pitanje: jesmo li kapital unapredili ili unazadili? jesmo li ostvarili profite ili gubitke? Je li način na koji smo radili doneo rezultate ili ne?

Dakle, utvrđivanje godišnjeg rezultata je višestruko značajno i nije samo obračun s prošlošću nego i priprema za budučnost. Stanja koja se formiraju na kraju godine početna su stanja za narednu godinu. I nije sve jedno kakva su ta stanja. Zbog toga se poslovima izrade godišnjeg računa mora pridati puna pažnja.

Jedan od kritično važnih aspekata pri izradi godišnjeg računa je procenjivanje imovine i obaveza. U okviru ovoga procene nekretnina, postrojenja i opreme (NPO) su vrlo značajan posao u kom učešća imaju procenitelji koji taj posao profesionalno obavljajaju.

Razlozi za pridavanje posebnog značaja poslu procenjivanja NPO su: prvo, visoka vrednost ovih stavki u bilansima; drugo, visoka delikatnost odmeravanja njihove vrednosti; treće, vrlo značajni uticaji njihovog vrednovanja na bilans stanja i bilans uspeha.

Bitno: fer vrednovanje NPO

Obratite pažnju na to da realnost procena NPO bitno utiče na finansijske izveštaje u celini. Ako je NPO vrednovana više nego što je to realno biće nerealno visoko iskazani troškovi, a time i nerealno nizak dobitak. Uz to, biće viša osnovica za osiguranje imovine, pa će doći novi nameti u vidu troškova osiguranja. Drugačije posledice nastaju u slučaju vrednovanja ispod realnog.

Izlaz je fer vrednovanje, upravo da bi u bilansima bilo ravnotežno iskazivanje imovine i rezultata poslovanja. MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema je instrument koji procenitelji drže u rukama a čija primena garantuje fer vrednovanje NPO.

Kako da postupite u vrednovanju NPO?

Važno je znati proces kroz koji se prolazi pri procenjivanju. Ako proces razumete u njemu ćete se lakše snaći i kroz njega postići ono što standardi zahtevaju.

Kako da započnete komunikaciju s nama radi procene NPO?

Nakon što zaključite da Vam treba procenitelj:

 • Pozovite nas radi eventualnih usmenih konsultacija
 • Jednostavno ispunite priloženi upitnik i pošaljite ga a mi ćemo odgovoriti sa ponudom

Preuzmite naš UPITNIK za procenu NPO prema MRS 16.

Održan godišnji seminar na temu: Obelodanjivanja u finansijskim izveštajima

U organizaciji INSTITUTA ZA EKONOMIKU I FINANSIJE, u Beogradu je 29. i 30. novembra 2012. godine, uz prisustvo oko 100 učesnika, održan seminar posvećen OBELODANJIVANJU U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA. Bio je to 12. u seriji godišnjih seminara koje, krajem godine, održava INSTITUT ZA EKONOMIKU I FINANSIJE i koji uvek postavljaju aktuelna pitanja vezana za sastavljanje i prezentaciju godišnjih finansijskih izveštaja.

Materijali sa skupa objavljeni su u časopisu REVIZOR 60/2012. Na seminaru su razmotrena bitna pitanja vezana za obelodanjivanje finansijskih informacija. Bitni zaključci koji se nameću iz izlaganja i diskusija po temama mogu se ovako sumirati:

 • Napomene su sve važniji deo finansijskih izveštaja, usled čega im se mora posvetiti veća pažnja.
 • Na svim nivoima finansijskog izveštavanja diže se pažnja prema kvalitetu finansijskih informacija prezentiranih u napomenama, počev od onih koji postavljaju standarde, preko regulatora i revizora do menadžmeta koji prezentira te informacije. Sve sa svrhom da se podigne kvalitet tih informacija.
 • Računovođe i finansisti u preduzećima osećaju sve jači pritisak da se napomene unaprede, usled čega se moraju jače obrazovati i disciplinovati da daju svoj dorpinos jačanju kvaliteta napomena.
 • Menadžment je odgovoran za kvalitet finansijskih informacija, a računovođe sa svojim profesionalnim znanjima i stavovima podržavaju menadžment u nastojanju da finansijske informacije budu što kvalitetnije.
 • Revizori ocenjuju Napomene kao i sve druge sastojke seta finansijskih izveštaja i u slučaju da su informacije u njima materijalno pogrešne moraju izdati modifikovano mišljenje.

Naročit naglasak je stavljen na jačanje kompleksnosti finansijskih izveštaja i potrebu da se u njima iskazuju činjenice o procenama, pretpostavkama, metodama rezovonanja kako bi korisnicima bilo što jasnije na čemu počivaju cifre u finansijskim izveštajima.

Učesnicima skupa je upućeno pismo – kratak rezime sa podsećanjem koje može biti važno u pripremama za izradu finansijskih izveštaja.

Pismo – podsetnik o pripremama za izradu napomena

Prezentacije izlaganja po temama:

Miroslav Milojević: OBELODANJIVANJE U NAPOMENAMA
Branislav Radulović: OBELODANJIVANJE PROCENA
Stanimirka Svičević: OBELODANJIVANJE STALNE IMOVINE
Srđan Simić: OBELODANJIVANJA U KONSOLIDOVANIM IZVEŠTAJIMA
Snežana Švedić: OBELODANJIVANJE REZERVISANJA
Sanja Mitrović: KOREKCIJA UPOREDNIH PODATAKA
Branislav Manojlović: ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA I OBAVEZE
Smiljana Jelušić: OBELODANJIVANJE POSTBILANSNIH DOGAĐAJA
Jelena Stojanović: OBELODANJIVANJE POVEZANIH LICA
Rodoljub Gvozdenović: OBELODANJIVANJA ZALIHA
Milan Dmitrović: OBELODANJIVANJE KRATKOROČNIH POTRAŽIVANJA
Stojan Otašević: OBELODANJIVANJE KREDITNIH OBAVEZA
Jugoslav Bursać: KAPITALIZOVANJE TROŠKOVA POZAJMLJIVANJA

Poziv za prijavljivanje na konkurs za nova radna mesta

Za novi posao – novi saradnici. Pozivamo kandidate za posao da što pre pošalju svoje prijave, na način kako je to dole predviđeno. Potrebni su nam:

ORGANIZATOR NASTAVE

Uslovi:

 • Odgovarajuće profesionalno iskustvo
 • Sagledavanje potreba Instituta u nastavi
 • Prezentacija svog plana rada

NASTAVNIK ENGLESKOG JEZIKA ZA FINANSISTE

Opis posla:

 • Izvođenje nastave i ispita na kursu Engleski za finansiste

Uslovi:

 • Završen Filološki fakultet, engleski jezik
 • Iskustvo u podučavanju
 • Poznavanje ekonomske terminologije
 • Nalaženje zadovoljstva u podučavanju
 • Želja za stalnim učenjem i usavršavanje

Ukoliko ispunjavate navedene uslove konkursa i želite da postanete deo našeg tima, molimo Vas da ispunite i prosledite ovu formu CV na e-mail adresu z.vujic@ief.rs sa naznačenim nazivom pozicije za koju konkurišete u polju „Subject“.

Napominjemo da će biti kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor. Ostalima zahvaljujemo na interesovanju.

Upoznajte EU

Ubedljiva i popularna prezentacija Ekonomije EU.
Upečatljivi prikazi institucija i ekonomskog sklopa EU. Idemo ka EU, moramo je razumeti.

Više informacija

Obavezna rotacija revizora?

cekic_1372698569_670x0_1373878305_670x0Ministarstvo finansija RS je pismeno izrazilo svoj stav da od ove godine akcionarska društva treba da, nakon pet godina angažmana, rotiraju svog revizora. Klauzula o rotaciji revizora nakon pet godina je deo Zakona o tržištu kapitala. U Mišljenju Ministarstva dostavljenom Komisiji za hartije od vrednosti, u kom se daje odgovor na jedno postavljeno pitanje, Komisija se upućuje da sačini odgovarajući podzakonski akt o reviziji i reguliše pitanje revizije u skladu sa ovlašćenjima iz Zakona o tržištu kapitala. Iz tog pisma jasno proizilazi da treba odmah primeniti klauzulu o rotiranju revizora nakon pet godina angažmana, bez obzira na činjenicu da se odredbe zakona ne primenjuju retroaktivno.

Pomenuto pismo se može shvatiti i kao urgencija upućena Komisiji da sačini svoj podzakonski akt i započne svoje dejstvo regulatora u oblasti finansijskog izveštavanja. Mišljenje je došlo u nevreme obzirom na vremenski moment u ciklusu obavljanja revizije, što znači u momentu kada su obavljene mnoge pripremne radnje u reviziji, što izaziva vrlo značajne troškove i negativne posledice po revizore i obveznike revizije.

Dve su krupne implikacije koje proizilaze iz ovog stava.

Prvo, posledice forsirane rotacije po revizorske firme.

Revizorske firme su potpuno zatečene, jer su normalno krenule u obnavljanje ugovora. Velika je masa već sklopljenih ugovora, koji faktički nemaju važnosti. Primena stava iz Mišljenja podrazumeva da se ugovori moraju stornirati, što izaziva automatski gubitak klijenata. U nekim slučajevima obavljene su pripreme za reviziju (početna komunikacija, prikupljanje informacija, komunikacija s klijentom…). Firme koje na ovaj način gube klijente trpeće značajne gubitke u prihodu i nove troškove traženja novih aranžmana da bi se kompenziralo izgubljeno.

Mnogi spore valjanost retroaktivne primene ove klauzule. Komora ovlašćenih revizora je već održala jedan konsultativni sastanak i očekuje se dalja komunikacija s relevantnih regulatornim faktorima. Komisija još nema zvaničnog stava.

Drugo, posledice forsirane rotacije po obveznike revizije.

Obveznici revizije su pogođeni eventualnom primenom stava iz Mišljenja. Mnogi su izabrali revizora i započeli posao. Izbor novog revizora podrazumeva vrlo značajan trošak, jer treba sazivati Skupštinu čiji su sastanci veoma skupi. Ovom trošku i uznemirenju treba dodati već učinjeni trošak u komunikaciji s revizorom koji se mora rotirati.

Intenzivnija komunikacija povodom primene forsirane rotacije revizora se tek očekuje i konačno će se iskristalizovati primena rotacije već u ovoj godini.

Komisija nema nadležnosti u finansijskom izveštavanju društava sa ograničenom odgovornošću koja, prema Zakonu o računovodstvu i reviziji, mogu zadržati istog revizora do deset godina, pod uslovom da revizorska firma rotira partnera koji potpisuje izveštaje.

Časopis REVIZOR

Upravo je izašao novi broj časopisa REVIZOR, sa novim prilozima.

Novi prilozi i nove informacije od značaja za one koji se bave finansijama; eksternom i internom revizijom; internim kontrolama; računovodstvom; finansijama i finansijskim izveštavanjem u celini.

Sadržaj broja 58/2012:

REČ UREDNIKA

SVET O ROTACIJI MEDITIRA DOK JE SRBIJA VEĆ PRAKTIKUJE
Miroslav M. Milojević

BAZEL – JAČANJE GLOBALNIH PRAVILA O KAPITALU I LIKVIDNOSTI
Jelena Slović

POSTULATI KONCEPTA SOLVENTNOST I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE
Igor Zorić

FORENZIČKI ASPEKTI REALNOSTI TRANSFERNIH CENA U MULTINACIONALNIM KOMPANIJAMA
Jelena Slović

FAKTORI STRUKTURE KAPITALA KORPORATIVNOG PREDUZEĆA
Marko Ivaniš

INSTITUT STEČAJA ZA FIZIČKA LICA
Saša Muminović

DEFINICIJA JAVNOG SEKTORA
Jozefina Beke – Trivunac

KREDITNI REJTING – FAKTOR STABILNOSTI FINANSIJSKOG TRŽIŠTA
Tatjana Mrvić

SRPSKI FINANSIJSKI REGULATORNI DOGAĐAJI
Stanimirka Svičević

MIŠLJENJE MINISTARSTVA O TRENUTNOJ PRIMENI OBAVEZE ROTACIJE
Stanimirka Svičević

BANKARSKI SEKTOR U SRBIJI 2011.
Miloje A. Milenković

PRIKAZ – SAVRŠENI FINANSIJSKI POKAZATELJI

FINANSIJSKI AFORIZMI
Miloje A. Milenković

POJMOVNIK RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE
Marko Petrović

Uputstva autorima

Bitna obeležja časopisa

REVIZOR je časopis sa sledećim bitnim obeležjima:

CILJNA OBELEŽJA ČASOPISA

 • Svrha: delovanje radi unapređenja kulture finansijskog izveštavanja
 • Ciljevi: širiti znanje o kompleksu finansijskog izveštavanja
 • Ciljne grupe: generalni menadžeri, finansijski menadžeri, računovodstveni menadžeri

KARAKTER PRILOGA U ČASOPISU

 • Aktuelne teme u oblasti finansijskog izveštavanja
 • Fundamentalna pitanja finansijskog izveđtavanja
 • Vesti i događaji u svetu finansijskog izveštavanja
 • Teme od interesa za ciljnu grupu

STATUS ČASOPISA

 • Kategorizacija: Matični odbor za društvene nauke je ovaj časopis kategorisao kao naučni, u grupi M52

Naručite odmah

Izaberite pravog revizora za 2012.

20318859064ef2e69cec648424848325_origSamo što ste popakovali finansijske izveštaje za 2011. i predali ih vlastima, evo potrebe da započnete reviziju za 2012. godinu.

Ova godina je prvom polovinom već dobro odmakla. I kao da smo izmakli mudrom savetu koji kaže da na početku posla treba misliti na svršetak. Dobar svršetak se može očekivati samo ako od početka vodimo brigu o njemu. Dakle, treba misliti na pripremu svih uslova za sastavljanje ispravnih finansijskih izveštaja za 2012. godinu. Ne čekati da se nagomila mnogo problema koje potom moramo rešavati u vrlo kratkom vremenu. Ispravni finansijskih izveštaji otvaraju vrata komunikaciji za poslovne poduhvate. Neispravni finansijski izveštaji sigurno zatvaraju vrata ne samo kreditora nego i svakog sa kim se želi u poslovni poduhvat. Zato je težnja za ispravnim izveštajima imperativ kome se morate odazvati u vremenu kada sve više zavisimo jedni od drugih.

Dobra praksa, ali i standardi finansijskog izveštavanja, upućuju na što ranije sklapanje ugovora s revizorom i što ranije započinjanje revizije. Praksa u Srbiji pokazuje da preduzeća koja imaju više poslovne ambicije ranije započinju s revizijom. Ispravni finansijski izveštaji su visok cilj za uslove krize, jer je u neregularnim ekonomskim okolnostima ugrožena regularnost finansijskog izveštavanja. Zato su visoka očekivanja od revizora, ali i visoki izazovi za njihovu misiju.

Nije važno samo rano zaključiti ugovor i imati revizora na spisku, već imati revizora koji je posvećen svojoj misiji i sa kojim imate dobru komunikaciju. Izbor revizora mora biti deo strategije, a ne plod slučajnosti. Izboru se mora posvetiti dužna pažnja, kako bi se dobio pravi revizor i kako bi se imala prava pomoć u usmeravanju na ispravne finansijske izveštaje.

Korisne informacije o reviziji:
• Upitnik za reviziju finansijskih izveštaja za 2012.
Kako sarađujemo sa Vama u reviziji
Na šta obratiti pažnju u ranoj fazi revizije
Rizici neblagovremenog angažmana revizora

Počinje revizija budzeta opština

Jedinice lokalne samouprave su prema Zakonu o državnoj reviziji (“Službeni glasnik RS”, br. 46/2006) u obavezi da angažuju revizora za svoje godišnje konsolidovane finansijske izveštaje i da ih predaju nadležnom organu.

Reviziju konsolidovanih izveštaja opštinske uprave već treću godinu za redom obavljaju nezavisni eksterni revizori. Kako Državna revizorska institucija, koja je po Zakonu nadležno telo za obavljanje revizije državnih i lokalnih organa samouprave, još uvek nije kapacitirana da pokrije potrebe revizije, tu ulogu obavljaju nezavisni revizori.

Angažman nezavisnih revizora je proces kojem slobodno pristupaju organi javne nabavke u opštinama. Jedinice lokalne samouprave već imaju iskustva u ovom poslu. Činjenica, međutim, da ovi obveznici uglavnom angažuju revizora nakon što se sačine finansijski izveštaji unosi dosta rizika. Efektan angažman revizora podrazumeva njegovo prisustvo u toku godine, kada se događaji odigravaju, a ne prosto da se pozove i da napravi pregled onog što se dogodilo.

U svakom slučaju, od aprila do kraja jula je udarno vreme za angažman revizora i sačinjavanje izveštaja revizora.

Korisna saznanja o reviziji budžeta: