Upravo je izašao novi broj časopisa REVIZOR, sa novim prilozima.

Novi prilozi i nove informacije od značaja za one koji se bave finansijama; eksternom i internom revizijom; internim kontrolama; računovodstvom; finansijama i finansijskim izveštavanjem u celini.

Sadržaj broja 55/2011:

REČ UREDNIKA

Kontrole

BASEL III IZMENE BANKARSKE REGULATIVE
Zvonko Gobeljić, Zorica Dunović

STVARANJE UNIVERZUMA RIZIKA
Mile Stanišić

KAKO DO EFEKTNE INTERNE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU?
Miloje Obradović

RAZVOJ INTERNE REVIZIJE U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRBIJE
Ljubica Nedeljković, Dragan Ivković, Marija Čukanović-Karavidić

Računovodstvo

RAČUNOVODSTVO HEDŽINGA
Jozefina Beke-Trivunac

RIZICI RAČUNOVODSTVENE PREVARE I RAČUNOVODSTVENE REGULATIVE I FINANSIJSKA STABILNOST
Saša Muminović

NOVI KLJUČNI MEĐUNARODNI STANDARDI FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA
Dragutin Dragojević, Tatjana Miljević, Milena Milojević

REZULTATI OBAVEZNIH MULTILATERALNIH KOMPENZACIJA U SLOVENIJI
Saša Muminović

Analize i prikazi

REVIZORSKE FIRME U SRBIJI 2010.
Miroslav Milojević

USPON NOVCA FINANSIJSKA ISTORIJA SVETA
Miroslav Milojević

AKCIJE OGLEDALO VREMENA TRAGOVI PROŠLOSTI
Miloje A. Milenković

FINANSIJSKI AFORIZMI
Miloje A. Milenković

POJMOVNIK RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE
Marko Petrović

Uputstva autorima

Bitna obeležja časopisa

REVIZOR je časopis sa sledećim bitnim obeležjima:

CILJNA OBELEŽJA ČASOPISA

  • Svrha: delovanje radi unapređenja kulture finansijskog izveštavanja
  • Ciljevi: širiti znanje o kompleksu finansijskog izveštavanja
  • Ciljne grupe: generalni menadžeri, finansijski menadžeri, računovodstveni menadžeri

KARAKTER PRILOGA U ČASOPISU

  • Aktuelne teme u oblasti finansijskog izveštavanja
  • Fundamentalna pitanja finansijskog izveđtavanja
  • Vesti i događaji u svetu finansijskog izveštavanja
  • Teme od interesa za ciljnu grupu

STATUS ČASOPISA

  • Kategorizacija: Matični odbor za društvene nauke je ovaj časopis kategorisao kao naučni, u grupi M52

Naručite odmah