Upravo je izašao najnoviji, 54. broj  časopisa REVIZOR.

Novi prilozi i nove informacije od značaja za one koji se bave finansijama; eksternom i internom revizijom; internim kontrolama; računovodstvom; finansijama i finansijskim izveštavanjem u celini.

 

 

Sadržaj broja 54/2011:

Reč urednika: SLAMKA SPASA LEPŠI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

Revizija i računovodstvo

FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO POTREBA ILI POMODARSTVO?
Saša Muminović

RAZVIJANJE MODELA PROCENJIVANJA RIZIKA
Mile Stanišić

UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO U FUNKCIJI PODRŠKE MENADŽMENTU BUDŽETSKOG RAČUNOVODSTVA
Biljana Tešić

ZNAČAJ MENADŽMENT KONTROLE U UPRAVLJANJU RIZICIMA U BANKARSKOM SISTEMU
Dragan Ivković, Marija Čukanović-Karavidić

AKTUELNA DEŠAVANJA U IASB MEĐUNARODNOM ODBORU ZA DONOŠENJE GLOBALNIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA
Dragutin Dragojević, Tatjana Miljević, Milena Milojević

Javni sektor i finansije

NOVI PRISTUPI REFORMI BUDŽETSKIH SISTEMA
Miloje Obradović, Rajko Tepavac

ELEMENTI SANACIJE GUBITAKA U TOPLANAMA SRBIJE
Miodrag Jeknić, Marko Špiler

ETIČKI PRINCIPI U UPRAVLJANJU JAVNIM FINANSIJAMA
Nada Trifković

Finansijske vesti

BANKROTSTVO BANAKA U AMERICI POKRENULO CUNAMI NA REVIZORE
Dragutin Dragojević

BANKARSKI SEKTOR U SRBIJI 2010
Miloje A Milenković

FINANSIJSKI AFORIZMI
Miloje A. Milenković

POJMOVNIK RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE
Marko Petrović