IGAF Polaris je nova moćna globalna asocijacija nezavisnih računovodstvenih i savetodavnih firmi nastala integracijom Polaris International, Fidunion International, i IGAF Worldwide

Članstvo tri nezavisne globanle računovodstvene i savetodavne asocijacije: Polaris International, Fidunion International, i IGAF Worldwide odlučilo je da se ujedine u jednu globalnu asocijaciju sa nazivom IGAF Polaris.

Inicijalno asocijacija će raditi pod nazivom IGAF Polaris. Svi tehnički poslovi vezani za integraciju okončaće se u narednim mesecima. Već je sačinjena statistika kojom se odlikuje IGAF Polaris, a koja ukazuje da je u pitanju zaista jedna od top globalnih asocijacija.

IGAF Polaris je okvir koji suštinski jača osnovu bogatstva znanja i veština sa kojima raspolaže i koje je u stanju da stavi na raspolaganje svojim klijentima.

Centar iz kojeg se vodi IGAF Polaris je Majami, Florida, SAD, sa regionalnim centrima za Evropu, Amerike i Azijski Pacifik.

Kevin Mead, glavni izvršni direktor globalne asocijacije je povodom integracije izjavio:

„Ovo je trenutak visokog uzbuđenja za sve nas, jer nam integracija donosi nove mogućnosti. Uvećani resursi nam omogućavaju da učinimo krupan napredak u uslugama, obrazovanju, standardima i viši kvalitet odnosa između firmi članica. I, ovo je samo veliki početak. Akt integracije je samo prvi korak, sa koristima koje će se uvećavati kako naše firme budu bliže sarađivale u razmeni ideja i razvoju njihovih klijenata. Naredne godine će biti sjajan period razvoja i rasta za sve članice ranije tri posebne asocijacije u procesu formiranja novog IGAF Polarisa – to će se videti!

IEF je srpski član globalne asocijacije IGAF Polaris. Direktor IEF-a, Miroslav M. Milojević, je povodom vesti o uspešnoj integraciji izjavio:

„Svoj glas integraciji smo dali u punom ubeđenju da ćemo u okviru jedne od najsnažnijih globalnih asocijacija računovodstvenih i savetodavnih firmi imati uslova da jačamo svoje kapacitete u službi jačanja kvaliteta usluga našim klijentima. U ojačanoj asocijaciji svi ćemo biti snažniji, na korist naših klijenata“.