Ulazimo u poslednji kvartal ove izveštajne godine, i preduzeća uveliko ugovaraju reviziju. Kao revizori preduzimamo sve mere kako bismo kod svojih klijenata podigli pažnju koja garantuje kvalitetne finansijske izveštaje. U tom smislu sačinjavamo plan aktivnosti sa svakim klijentom, prikupljamo prethodne informacije o svim bitnim činiocima finansijskih izveštaja klijenata, određujemo kritično važne tačke za kontrolu, dajemo smernice za dobru organizaciju godišnjeg popisa.

Svest o značaju ispravnih finansijskih izveštaja u Srbiji, sudeći po mnogim znacima, je formirana i deluje. Svest odgovornih u privrednim društvima je jasno orijentisana na dizanje kvaliteta finansijskih izveštaja.

Jedna od mera povećane pažnje prema finansijskim izveštajima je činjenica da privredna društva u toku izveštajne godine puno ranije sklapaju ugovore sa revizorom. Što ranije sklopljen ugovor, to ranije angažovan revizor i komunikacija u povodu pripreme i prezentacije finansijskih izveštaja.

Ovde dajemo neke naglaske o pridavanju povećane pažnje prema kvalitetu finansijskih izveštaja u Srbiji.

Kriza osnov za probleme u finansijskim izveštajima

Prethodna godina je bila godina krize. A kriza podrazumeva i odgovarajuće teškoće u sačinjavanju i prezentaciji finansijskih izveštaja. Problemi bazično potiču iz dveju činjenica:

  • Stav korisnika finansijskih izveštaja. Banke i drugi korisnici finansijskih izveštaja drže do toga da ovi budu „istiniti i objektivni“, što znači da je u njima iskazana istina o finansijskom stanju i finansijskoj uspešnost izveštajnog entiteta. Uz to, gubici iskazani u finansijskim izveštajima zatvaraju vrata kod kreditora a u mnogim slučajevima i na konkursima.
  • Potreba prezentatora da se u svet izađe sa prihvatljivim izveštajima. Kriza je udar na mogućnost ostvarivanja održivih rezultata. Izveštaji mogu imati atest revizora po kome su „istiniti i objektivni“, međutim njihovu kredibilnost ruše loše iskazani rezultati. A ko ne ostvaruje dobre rezultate, slabi poverenje onih sa kojima treba sarađivati. Strah od nekredibilnih izveštaja goni one koji ih prezentiraju na „doterivanja“ kako bi se iskazali izveštaji sa kojima se može ići u svet. I, to je često uvod u „kreativno knjigovodstvo“.

Odgovor na krizu

Odgovor na ovu situaciju je radno podizanje pažnje prema kvalitetu finansijskih izveštaja. A ova pažnja podrazumeva:

  • Dizanje kvaliteta upravljanja, što znači da se firme moraju voditi ka boljim rezultatima putem efektnijeg i efikasnijeg angažovanja resursa.
  • Dizanjem kvaliteta svih faktora koji doprinose kvalitetu samih izveštaja, što podrazumeva zdravu orijentaciju uprave, solidnu organizaciju računovodstva i jačanje internih kontrola i revizije.
  • Aktiviranje svih kontrola nad finansijskim izveštajima. Kontrole su kako interne tako i eksterne, pa je potrebno sve organizovati i koordinisati rad nad ukupnim kontrolama.

Revizori takođe pod pojačanim kontrolama

Revizija u Srbiji je prepoznata kao značajan faktor jačanja kvaliteta finansijskih izveštaja. Zvanično deluje već preko deceniju i u stalnom je napredovanju. Trenutno su na spisku Komore ovlašćenih revizora 42 revizorske firme, a u njenom registru je 150 licenciranih ovlašćenih revizora. Broj uposlenih u revizorskim firmama u Srbiji je preko 1000. To je značajan potencijal.

Izmenama Zakona o računovodstvu i reviziji na samom kraju prethodne godine donete su značajne mere zatezanja discipline revizorskih firmi. Na osnovu tih izmena usledilo je:

  • Formiranja organa nadgledanja nad radom revizorskih firmi. Organi tog nadgledanja su u Ministarstvu finansija i Komori ovlašćenih revizora
  • Intenziviranje regulativnih mera. Već je u punom jeku sačinjavanje i donošenje novih podzakonskih akta radi operacionalizacije funkcije nadzora nad radom revizorskih firmi.

Kao rezultat toga, uskoro se očekuje aktiviranje nadzorne funkcije i prvi nalazi, a potom i oglašavanje nalaza i mera. U pozadini svega je i činjenica da su pooštrene mere za svaki prekršaj odredbi Zakona o računovodstvu i reviziji.

Reakcija revizorskih firmi je ubrzani proces usaglašavanja sa oštrijim zahtevima. Reč je o merama dizanja kvaliteta rada od čega će svi imati koristi.

Ako želite da dobijete ponudu za reviziju finansijskih izveštaja, popunite i pošaljite nam Upitnik za ocenu obima i kompleksnosti revizije finansijskih izveštaja za 2010. godinu, a mi ćemo Vam odgovoriti ponudom.