Izašao novi broj REVIZOR-a

Broj 48/09 je upravo izašao iz štampe.
Tema broja: Napomene uz finansijsko izveštavanje

Aktuelnost teme: Visoka, jer se na Napomene sve više gleda kao na mesto koje može dati (ali i sakriti) veoma značajne informacije.

Prilozi:
Miroslav M: Milojević, O kvalitetu finansijskih izveštaja
Stanimirka Svičević, Poreska sredstva i poreske obaveze
Stanimirka Svičević, Napomene uz bilans uspeha
Branislav Radulović, Napomene o nekretninama, postrojenjima i opremi
Stanimirka Svičević, Napomene uz izveštaj o novčanim tokovima
Srđan Simić, Napomene uz izveštaj o novčanim tokovima
Danjjela Igić, Napomene o zalihama i potraživanjima
Branislav Manojlović, Napomene o nematerijalnoj imovini i lizingu

Uz ovo dati su podaci o revizorskim firmama u Srbiji u 2008. godini.

Pogledajte prilog: Stanje revizorskih firmi u Srbiji 2008
Pogledajte prilog: Objavljeni računovodstveni standardi za mala i srednja preduzeća

Poručite br. 48.

Pretplatite se na časopis za 2010.

Vreme za procenu nekretnina, postrojenja i opreme

Kraj je godine i treba izvršiti proveru vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme za potrebe finansijskog izveštavanja.

Ovu procenu je obavezno da vrši ono privredno društvo u čijim knjigama stoji značajniji raspar između tržišne i knjigovodstvene vrednosti na ovim pozicijama. Najpouzdaniji znak da ovo mora da se učini su primedbe revizora, usled čega izdaju modifikovano mišljenje.

Za procenu nekrentina potrebno je angažovati organizaciju koja ima ovlašćenje za procenjivanje. Za procenu opreme je moguće samostalno izvršiti procenu, angažujući sopstvene stručne ljude, ukoliko ih ima.

Procenu valja obezbediti pre nego započne veliki angažman na sačinjavanju godišnjih finansijskih izveštaja, iz jednostavnog razloga da bi im se mogla udeliti neophodna pažnja.

INSTITUT ZA EKONOMIKU I FINANSIJE je ovlašćeni procentilj i do sada je obavio preko 1200 procena za različite potrebe. Ukoliko ste zainteresovani za našu ponudu, ispunite upitnik, a mi ćemo Vam se potom javiti sa ponudom.

Preuzmite Upitnik za procenu nekrentina, postrojenja i opreme (67KB)