ief_sajtMenjamo se neprekidno, i sve intenzivnije, ulazeći u 20. godinu života IEF – INSTITUTA ZA EKONOMIKU I FINANSIJE. Lansiramo naš novi web sajt sigurni da time širimo komunikaciju sa onima zbog kojih postojimo – sa našim klijentima.

Naš web sajt je zbog Vas koje služimo svojim intelektualnim uslugama. Da nas bolje upoznate, da lakše sagledate od kakve Vam vrednosti možemo biti. Izgrađen na najnovijim rešenjima koja omogućuju kvalitetniju komunikaciju naš sajt je šansa za dizanje opšteg kvaliteta naših usluga. Nastojaćemo da više živimo na njemu, da budemo bliži Vašim potrebama. Živeti – znači komunicirati, davati više vesti i uputstava i primati više.

Sve svoje klijente pozdravljamo uz izjavu da smo tu da svoje usluge unapređujemo s ciljem da Vas efektnije služimo. I, očekujemo Vaše kritike i predloge za unapređenje naše komunikacije,