Bilansne prevare

Prevare sve brojnije. Od kad je sveta i veka bilo je prevara. I biće ih. Trendovi kažu: sve više.

Prevare sve opasnije. Računovodstvene prevare su vrlo opaka pojava. Podmukla igranja s  bilansima često proizvode teške gubitke na mnogo strana. Mnoge zaboli glava kad naknadno otkriju da su prevareni i da su pretrpeli gubitke koji su nepovratni.

Lek – razumevanje. Razumeti prevare je prvi uslov za odbranu od ove savremene pošasti.

Šta ćete naučiti na kursu? Na ovom kursu koji se sastoji od četiri sesije a koji obrađuje prevare u finansijskim izveštajima možete saznati: ko vara s bilansima, sa kojim ciljevima, kakvi su uslovi za izvođenje prevara, koji su sve gubici zbog toga. Isto tako možete doznati: kako da se otkriju, kako da se spreče.

Kakav je program kursa? Pogledajte dobro i primetite:

 • Program – Četiri sesije, svaki po osam časova, pokrivaju esencijalne aspekte bilansnih prevara
 • Fond časova – 8 časova po sesiji (od 9:30-16:15 časova), ceo kurs – 32 časa
 • Metod rada –  Usmena izlaganja i obrada praktičnih primera prevara i velikih finansijskih skandala, sa poukama kako ih otkrivati

Predavači su iskusni računovodstveni eksperti i pedagozi:

 • Dušan Milojević
 • Miroslav Milojević

Kada:

 • po pozivu – pratite naše najave na našem sajtu.

Cena:

 • Po sesiji 12.000 bez PDV
 • Ceo ciklus 38.400 bez PDV. Cena sa popustom.

Inhouse sesije:

 • Po dogovoru za grupu od najmanje 25 kandidata

Informacije:

Kontakt:

Anka Krivčević e-mail: a.krivcevic@ief.rs tel.: 011 311 32 15 fax:011 2140 046

Krivotvorenje bilansa uspeha

Prevare sve brojnije. Od kad je sveta i veka bilo je prevara. I biće ih. Trendovi kažu: sve više.

Prevare sve opasnije. Računovodstvene prevare su vrlo opaka pojava. Podmukla igranja s  bilansima često proizvode teške gubitke na mnogo strana. Mnoge zaboli glava kad naknadno otkriju da su prevareni i da su pretrpeli gubitke koji su nepovratni.

Lek – razumevanje. Razumeti prevare je prvi uslov za odbranu od ove savremene pošasti.

Šta ćete naučiti na kursu? Na ovom kursu koji se sastoji od četiri sesije a koji obrađuje prevare u finansijskim izveštajima možete saznati: ko vara s bilansima, sa kojim ciljevima, kakvi su uslovi za izvođenje prevara, koji su sve gubici zbog toga. Isto tako možete doznati: kako da se otkriju, kako da se spreče.

Kakav je program kursa? Pogledajte dobro i primetite:

 • Program – Četiri sesije, svaki po osam časova, pokrivaju esencijalne aspekte bilansnih prevara
 • Fond časova – 8 časova po sesiji (od 9:30-16:15 časova), ceo kurs – 32 časa
 • Metod rada –  Usmena izlaganja i obrada praktičnih primera prevara i velikih finansijskih skandala, sa poukama kako ih otkrivati

Predavači su iskusni računovodstveni eksperti i pedagozi:

 • Dušan Milojević
 • Miroslav Milojević

Kada:

 • po pozivu – pratite naše najave na našem sajtu.

Cena:

 • Po sesiji 12.000 bez PDV
 • Ceo ciklus 38.400 bez PDV. Cena sa popustom.

Inhouse sesije:

 • Po dogovoru za grupu od najmanje 25 kandidata

Informacije:

Kontakt:

Anka Krivčević e-mail: a.krivcevic@ief.rs tel.: 011 311 32 15 fax:011 2140 046
Read More

Krivotvorenje bilansa stanja

Prevare sve brojnije. Od kad je sveta i veka bilo je prevara. I biće ih. Trendovi kažu: sve više.

Prevare sve opasnije. Računovodstvene prevare su vrlo opaka pojava. Podmukla igranja s  bilansima često proizvode teške gubitke na mnogo strana. Mnoge zaboli glava kad naknadno otkriju da su prevareni i da su pretrpeli gubitke koji su nepovratni.

Lek – razumevanje. Razumeti prevare je prvi uslov za odbranu od ove savremene pošasti.

Šta ćete naučiti na kursu? Na ovom kursu koji se sastoji od četiri sesije a koji obrađuje prevare u finansijskim izveštajima možete saznati: ko vara s bilansima, sa kojim ciljevima, kakvi su uslovi za izvođenje prevara, koji su sve gubici zbog toga. Isto tako možete doznati: kako da se otkriju, kako da se spreče.

Kakav je program kursa? Pogledajte dobro i primetite:

 • Program – Četiri sesije, svaki po osam časova, pokrivaju esencijalne aspekte bilansnih prevara
 • Fond časova – 8 časova po sesiji (od 9:30-16:15 časova), ceo kurs – 32 časa
 • Metod rada –  Usmena izlaganja i obrada praktičnih primera prevara i velikih finansijskih skandala, sa poukama kako ih otkrivati

Predavači su iskusni računovodstveni eksperti i pedagozi:

 • Dušan Milojević
 • Miroslav Milojević

Kada:

 • po pozivu – pratite naše najave na našem sajtu.

Cena:

 • Po sesiji 12.000 bez PDV
 • Ceo ciklus 38.400 bez PDV. Cena sa popustom.

Inhouse sesije:

 • Po dogovoru za grupu od najmanje 25 kandidata

Informacije:

Kontakt:

Anka Krivčević e-mail: a.krivcevic@ief.rs tel.: 011 311 32 15 fax:011 2140 046
Read More

Otkrivanje krivotvorina u bilansima

Prevare sve brojnije. Od kad je sveta i veka bilo je prevara. I biće ih. Trendovi kažu: sve više.

Prevare sve opasnije. Računovodstvene prevare su vrlo opaka pojava. Podmukla igranja s  bilansima često proizvode teške gubitke na mnogo strana. Mnoge zaboli glava kad naknadno otkriju da su prevareni i da su pretrpeli gubitke koji su nepovratni.

Lek – razumevanje. Razumeti prevare je prvi uslov za odbranu od ove savremene pošasti.

Šta ćete naučiti na kursu? Na ovom kursu koji se sastoji od četiri sesije a koji obrađuje prevare u finansijskim izveštajima možete saznati: ko vara s bilansima, sa kojim ciljevima, kakvi su uslovi za izvođenje prevara, koji su sve gubici zbog toga. Isto tako možete doznati: kako da se otkriju, kako da se spreče.

Kakav je program kursa? Pogledajte dobro i primetite:

 • Program – Četiri sesije, svaki po osam časova, pokrivaju esencijalne aspekte bilansnih prevara
 • Fond časova – 8 časova po sesiji (od 9:30-16:15 časova), ceo kurs – 32 časa
 • Metod rada –  Usmena izlaganja i obrada praktičnih primera prevara i velikih finansijskih skandala, sa poukama kako ih otkrivati

Predavači su iskusni računovodstveni eksperti i pedagozi:

 • Dušan Milojević
 • Miroslav Milojević

Kada:

 • po pozivu – pratite naše najave na našem sajtu.

Cena:

 • Po sesiji 12.000 bez PDV
 • Ceo ciklus 38.400 bez PDV. Cena sa popustom.

Inhouse sesije:

 • Po dogovoru za grupu od najmanje 25 kandidata

Informacije:

Kontakt:

Anka Krivčević e-mail: a.krivcevic@ief.rs tel.: 011 311 32 15 fax:011 2140 046
Read More

Upravljanje rizicima u javnom sektoru

Prevare sve brojnije. Od kad je sveta i veka bilo je prevara. I biće ih. Trendovi kažu: sve više.

Prevare sve opasnije. Računovodstvene prevare su vrlo opaka pojava. Podmukla igranja s  bilansima često proizvode teške gubitke na mnogo strana. Mnoge zaboli glava kad naknadno otkriju da su prevareni i da su pretrpeli gubitke koji su nepovratni.

Lek – razumevanje. Razumeti prevare je prvi uslov za odbranu od ove savremene pošasti.

Šta ćete naučiti na kursu? Na ovom kursu koji se sastoji od četiri sesije a koji obrađuje prevare u finansijskim izveštajima možete saznati: ko vara s bilansima, sa kojim ciljevima, kakvi su uslovi za izvođenje prevara, koji su sve gubici zbog toga. Isto tako možete doznati: kako da se otkriju, kako da se spreče.

Kakav je program kursa? Pogledajte dobro i primetite:

 • Program – Četiri sesije, svaki po osam časova, pokrivaju esencijalne aspekte bilansnih prevara
 • Fond časova – 8 časova po sesiji (od 9:30-16:15 časova), ceo kurs – 32 časa
 • Metod rada –  Usmena izlaganja i obrada praktičnih primera prevara i velikih finansijskih skandala, sa poukama kako ih otkrivati

Predavači su iskusni računovodstveni eksperti i pedagozi:

 • Dušan Milojević
 • Miroslav Milojević

Kada:

 • po pozivu – pratite naše najave na našem sajtu.

Cena:

 • Po sesiji 12.000 bez PDV
 • Ceo ciklus 38.400 bez PDV. Cena sa popustom.

Inhouse sesije:

 • Po dogovoru za grupu od najmanje 25 kandidata

Informacije:

Kontakt:

Anka Krivčević e-mail: a.krivcevic@ief.rs tel.: 011 311 32 15 fax:011 2140 046
Read More

Vetina sastavljanja fin. izvetaja

Prevare sve brojnije. Od kad je sveta i veka bilo je prevara. I biće ih. Trendovi kažu: sve više.

Prevare sve opasnije. Računovodstvene prevare su vrlo opaka pojava. Podmukla igranja s  bilansima često proizvode teške gubitke na mnogo strana. Mnoge zaboli glava kad naknadno otkriju da su prevareni i da su pretrpeli gubitke koji su nepovratni.

Lek – razumevanje. Razumeti prevare je prvi uslov za odbranu od ove savremene pošasti.

Šta ćete naučiti na kursu? Na ovom kursu koji se sastoji od četiri sesije a koji obrađuje prevare u finansijskim izveštajima možete saznati: ko vara s bilansima, sa kojim ciljevima, kakvi su uslovi za izvođenje prevara, koji su sve gubici zbog toga. Isto tako možete doznati: kako da se otkriju, kako da se spreče.

Kakav je program kursa? Pogledajte dobro i primetite:

 • Program – Četiri sesije, svaki po osam časova, pokrivaju esencijalne aspekte bilansnih prevara
 • Fond časova – 8 časova po sesiji (od 9:30-16:15 časova), ceo kurs – 32 časa
 • Metod rada –  Usmena izlaganja i obrada praktičnih primera prevara i velikih finansijskih skandala, sa poukama kako ih otkrivati

Predavači su iskusni računovodstveni eksperti i pedagozi:

 • Dušan Milojević
 • Miroslav Milojević

Kada:

 • po pozivu – pratite naše najave na našem sajtu.

Cena:

 • Po sesiji 12.000 bez PDV
 • Ceo ciklus 38.400 bez PDV. Cena sa popustom.

Inhouse sesije:

 • Po dogovoru za grupu od najmanje 25 kandidata

Informacije:

Kontakt:

Anka Krivčević e-mail: a.krivcevic@ief.rs tel.: 011 311 32 15 fax:011 2140 046
Read More

Finansijsko upravljanje i kontrola

Prevare sve brojnije. Od kad je sveta i veka bilo je prevara. I biće ih. Trendovi kažu: sve više.

Prevare sve opasnije. Računovodstvene prevare su vrlo opaka pojava. Podmukla igranja s  bilansima često proizvode teške gubitke na mnogo strana. Mnoge zaboli glava kad naknadno otkriju da su prevareni i da su pretrpeli gubitke koji su nepovratni.

Lek – razumevanje. Razumeti prevare je prvi uslov za odbranu od ove savremene pošasti.

Šta ćete naučiti na kursu? Na ovom kursu koji se sastoji od četiri sesije a koji obrađuje prevare u finansijskim izveštajima možete saznati: ko vara s bilansima, sa kojim ciljevima, kakvi su uslovi za izvođenje prevara, koji su sve gubici zbog toga. Isto tako možete doznati: kako da se otkriju, kako da se spreče.

Kakav je program kursa? Pogledajte dobro i primetite:

 • Program – Četiri sesije, svaki po osam časova, pokrivaju esencijalne aspekte bilansnih prevara
 • Fond časova – 8 časova po sesiji (od 9:30-16:15 časova), ceo kurs – 32 časa
 • Metod rada –  Usmena izlaganja i obrada praktičnih primera prevara i velikih finansijskih skandala, sa poukama kako ih otkrivati

Predavači su iskusni računovodstveni eksperti i pedagozi:

 • Dušan Milojević
 • Miroslav Milojević

Kada:

 • po pozivu – pratite naše najave na našem sajtu.

Cena:

 • Po sesiji 12.000 bez PDV
 • Ceo ciklus 38.400 bez PDV. Cena sa popustom.

Inhouse sesije:

 • Po dogovoru za grupu od najmanje 25 kandidata

Informacije:

Kontakt:

Anka Krivčević e-mail: a.krivcevic@ief.rs tel.: 011 311 32 15 fax:011 2140 046
Read More

Interna revizija u javnom sektoru

Prevare sve brojnije. Od kad je sveta i veka bilo je prevara. I biće ih. Trendovi kažu: sve više.

Prevare sve opasnije. Računovodstvene prevare su vrlo opaka pojava. Podmukla igranja s  bilansima često proizvode teške gubitke na mnogo strana. Mnoge zaboli glava kad naknadno otkriju da su prevareni i da su pretrpeli gubitke koji su nepovratni.

Lek – razumevanje. Razumeti prevare je prvi uslov za odbranu od ove savremene pošasti.

Šta ćete naučiti na kursu? Na ovom kursu koji se sastoji od četiri sesije a koji obrađuje prevare u finansijskim izveštajima možete saznati: ko vara s bilansima, sa kojim ciljevima, kakvi su uslovi za izvođenje prevara, koji su sve gubici zbog toga. Isto tako možete doznati: kako da se otkriju, kako da se spreče.

Kakav je program kursa? Pogledajte dobro i primetite:

 • Program – Četiri sesije, svaki po osam časova, pokrivaju esencijalne aspekte bilansnih prevara
 • Fond časova – 8 časova po sesiji (od 9:30-16:15 časova), ceo kurs – 32 časa
 • Metod rada –  Usmena izlaganja i obrada praktičnih primera prevara i velikih finansijskih skandala, sa poukama kako ih otkrivati

Predavači su iskusni računovodstveni eksperti i pedagozi:

 • Dušan Milojević
 • Miroslav Milojević

Kada:

 • po pozivu – pratite naše najave na našem sajtu.

Cena:

 • Po sesiji 12.000 bez PDV
 • Ceo ciklus 38.400 bez PDV. Cena sa popustom.

Inhouse sesije:

 • Po dogovoru za grupu od najmanje 25 kandidata

Informacije:

Kontakt:

Anka Krivčević e-mail: a.krivcevic@ief.rs tel.: 011 311 32 15 fax:011 2140 046
Read More

Finansijski izvetaji za 2016.

Prevare sve brojnije. Od kad je sveta i veka bilo je prevara. I biće ih. Trendovi kažu: sve više.

Prevare sve opasnije. Računovodstvene prevare su vrlo opaka pojava. Podmukla igranja s  bilansima često proizvode teške gubitke na mnogo strana. Mnoge zaboli glava kad naknadno otkriju da su prevareni i da su pretrpeli gubitke koji su nepovratni.

Lek – razumevanje. Razumeti prevare je prvi uslov za odbranu od ove savremene pošasti.

Šta ćete naučiti na kursu? Na ovom kursu koji se sastoji od četiri sesije a koji obrađuje prevare u finansijskim izveštajima možete saznati: ko vara s bilansima, sa kojim ciljevima, kakvi su uslovi za izvođenje prevara, koji su sve gubici zbog toga. Isto tako možete doznati: kako da se otkriju, kako da se spreče.

Kakav je program kursa? Pogledajte dobro i primetite:

 • Program – Četiri sesije, svaki po osam časova, pokrivaju esencijalne aspekte bilansnih prevara
 • Fond časova – 8 časova po sesiji (od 9:30-16:15 časova), ceo kurs – 32 časa
 • Metod rada –  Usmena izlaganja i obrada praktičnih primera prevara i velikih finansijskih skandala, sa poukama kako ih otkrivati

Predavači su iskusni računovodstveni eksperti i pedagozi:

 • Dušan Milojević
 • Miroslav Milojević

Kada:

 • po pozivu – pratite naše najave na našem sajtu.

Cena:

 • Po sesiji 12.000 bez PDV
 • Ceo ciklus 38.400 bez PDV. Cena sa popustom.

Inhouse sesije:

 • Po dogovoru za grupu od najmanje 25 kandidata

Informacije:

Kontakt:

Anka Krivčević e-mail: a.krivcevic@ief.rs tel.: 011 311 32 15 fax:011 2140 046
Read More

Usaglaavanja javnih preduze?a sa Zakonom o javnim preduze?ima

Prevare sve brojnije. Od kad je sveta i veka bilo je prevara. I biće ih. Trendovi kažu: sve više.

Prevare sve opasnije. Računovodstvene prevare su vrlo opaka pojava. Podmukla igranja s  bilansima često proizvode teške gubitke na mnogo strana. Mnoge zaboli glava kad naknadno otkriju da su prevareni i da su pretrpeli gubitke koji su nepovratni.

Lek – razumevanje. Razumeti prevare je prvi uslov za odbranu od ove savremene pošasti.

Šta ćete naučiti na kursu? Na ovom kursu koji se sastoji od četiri sesije a koji obrađuje prevare u finansijskim izveštajima možete saznati: ko vara s bilansima, sa kojim ciljevima, kakvi su uslovi za izvođenje prevara, koji su sve gubici zbog toga. Isto tako možete doznati: kako da se otkriju, kako da se spreče.

Kakav je program kursa? Pogledajte dobro i primetite:

 • Program – Četiri sesije, svaki po osam časova, pokrivaju esencijalne aspekte bilansnih prevara
 • Fond časova – 8 časova po sesiji (od 9:30-16:15 časova), ceo kurs – 32 časa
 • Metod rada –  Usmena izlaganja i obrada praktičnih primera prevara i velikih finansijskih skandala, sa poukama kako ih otkrivati

Predavači su iskusni računovodstveni eksperti i pedagozi:

 • Dušan Milojević
 • Miroslav Milojević

Kada:

 • po pozivu – pratite naše najave na našem sajtu.

Cena:

 • Po sesiji 12.000 bez PDV
 • Ceo ciklus 38.400 bez PDV. Cena sa popustom.

Inhouse sesije:

 • Po dogovoru za grupu od najmanje 25 kandidata

Informacije:

Kontakt:

Anka Krivčević e-mail: a.krivcevic@ief.rs tel.: 011 311 32 15 fax:011 2140 046
Read More

Budetsko ra?unovodstvo II

Prevare sve brojnije. Od kad je sveta i veka bilo je prevara. I biće ih. Trendovi kažu: sve više.

Prevare sve opasnije. Računovodstvene prevare su vrlo opaka pojava. Podmukla igranja s  bilansima često proizvode teške gubitke na mnogo strana. Mnoge zaboli glava kad naknadno otkriju da su prevareni i da su pretrpeli gubitke koji su nepovratni.

Lek – razumevanje. Razumeti prevare je prvi uslov za odbranu od ove savremene pošasti.

Šta ćete naučiti na kursu? Na ovom kursu koji se sastoji od četiri sesije a koji obrađuje prevare u finansijskim izveštajima možete saznati: ko vara s bilansima, sa kojim ciljevima, kakvi su uslovi za izvođenje prevara, koji su sve gubici zbog toga. Isto tako možete doznati: kako da se otkriju, kako da se spreče.

Kakav je program kursa? Pogledajte dobro i primetite:

 • Program – Četiri sesije, svaki po osam časova, pokrivaju esencijalne aspekte bilansnih prevara
 • Fond časova – 8 časova po sesiji (od 9:30-16:15 časova), ceo kurs – 32 časa
 • Metod rada –  Usmena izlaganja i obrada praktičnih primera prevara i velikih finansijskih skandala, sa poukama kako ih otkrivati

Predavači su iskusni računovodstveni eksperti i pedagozi:

 • Dušan Milojević
 • Miroslav Milojević

Kada:

 • po pozivu – pratite naše najave na našem sajtu.

Cena:

 • Po sesiji 12.000 bez PDV
 • Ceo ciklus 38.400 bez PDV. Cena sa popustom.

Inhouse sesije:

 • Po dogovoru za grupu od najmanje 25 kandidata

Informacije:

Kontakt:

Anka Krivčević e-mail: a.krivcevic@ief.rs tel.: 011 311 32 15 fax:011 2140 046
Read More

Budetsko ra?unovodstvo I

Prevare sve brojnije. Od kad je sveta i veka bilo je prevara. I biće ih. Trendovi kažu: sve više.

Prevare sve opasnije. Računovodstvene prevare su vrlo opaka pojava. Podmukla igranja s  bilansima često proizvode teške gubitke na mnogo strana. Mnoge zaboli glava kad naknadno otkriju da su prevareni i da su pretrpeli gubitke koji su nepovratni.

Lek – razumevanje. Razumeti prevare je prvi uslov za odbranu od ove savremene pošasti.

Šta ćete naučiti na kursu? Na ovom kursu koji se sastoji od četiri sesije a koji obrađuje prevare u finansijskim izveštajima možete saznati: ko vara s bilansima, sa kojim ciljevima, kakvi su uslovi za izvođenje prevara, koji su sve gubici zbog toga. Isto tako možete doznati: kako da se otkriju, kako da se spreče.

Kakav je program kursa? Pogledajte dobro i primetite:

 • Program – Četiri sesije, svaki po osam časova, pokrivaju esencijalne aspekte bilansnih prevara
 • Fond časova – 8 časova po sesiji (od 9:30-16:15 časova), ceo kurs – 32 časa
 • Metod rada –  Usmena izlaganja i obrada praktičnih primera prevara i velikih finansijskih skandala, sa poukama kako ih otkrivati

Predavači su iskusni računovodstveni eksperti i pedagozi:

 • Dušan Milojević
 • Miroslav Milojević

Kada:

 • po pozivu – pratite naše najave na našem sajtu.

Cena:

 • Po sesiji 12.000 bez PDV
 • Ceo ciklus 38.400 bez PDV. Cena sa popustom.

Inhouse sesije:

 • Po dogovoru za grupu od najmanje 25 kandidata

Informacije:

Kontakt:

Anka Krivčević e-mail: a.krivcevic@ief.rs tel.: 011 311 32 15 fax:011 2140 046
Read More