Početna

Bankarski sektor u 2017

· Povećao kreditne plasmane
· Povećao masu imovine
· Povećao svoj kapital
· Značajno digao prinos na sopstveni kapital

Prinos na sopstveni kapital
bankarskog sektora

BANKARSKI SEKTOR SRBIJE 2017

Banke su u Srbiji tokom prethodne godine ostvarile značajan uspon u odnosu na prethodne godine. To je i javnosti ostalo malo zapaženo, a važno je primetiti jer govori o opštem ekonomskom, iako ne značajnom, pomeranju napred.

Za ocenu dostignuća banaka u prethodnoj godini bitni su ekonomska efektivnost i ekonomska pozicija sa kojom su okončali godinu. Opširnije...