Kontakt

IEF INSTITUT ZA EKONOMIKU I FINANSIJE
Bulevar Mihajla Pupina 10 B/I ulaz
11070 Novi Beograd
Tel.: +381 11 20 53 550; +381 11 20 53 555
Fax: +381 11 20 53 590; +381 11 20 53 591
web: www.ief.rs
e-mail: office@ief.rs

Show/Hide Left Push Menu
Kao revizorsko društvo mi smo organ javnog interesa za ispravnim finansijskim informacijama plasiranim u zvanično prihvaćenim formama u kojima se komuniciraju.

Potrebni novi podsticaji reformi javnih preduzeća

Reforme su neophodne

Puno je učinjeno prethodnih godina na reforisanju javnih preduzeća. Donešen je Zakon o javnim preduzećima, uvedena je obaveza planiranja, izoštreni su izveštajni kriterijumi, upravljanje je organizovano na novim principima, korporatizaciji upravljanja su otvorena vrata. Dakle, naša javna preduzeća su po svim rešenjima približena modernim javnim preduzećima u EU.

Seminari – način da držimo korak s promenama!

Život je bujica novina koje preplavljuju postojeće i čine ga zastarelim. Ako to novo ne saznajemo ne vidimo mu vrednosti, ne prepoznajemo zahteve i nismo u stanju da ga primimo. Naše znanje je tada skup predstava o onome što je bilo. Ako hoćemo da budemo delotvorni svoja znanja moramo menjati sa promenama u životu. Seminari koje organizujemo oblik su sistematizovanja i prezentiranja novina...

Izdavačka delatnost IEF-a

Komunikacija sa korisnicima naših usluga odvija se na sve moderne načine, uključujući publikacije različitih sadržaja i namene. Do svojih klijenata stižemo živom reči, diskutujući složene probleme i predlažući odgovarajuća rešenja. Pisana reč je, takode, veoma značajan način našeg komuniciranja sa širokom publikom. Naš izdavački program je integrisan u naš glavni tok delovanja, u konsultantstvo u oblasti upravljanja. On afirmiše našu programsku orijentaciju...

Javna preduzeća u grču usaglašavanja

Javna preduzeća u reformama
Mnogo je pritisaka javnosti, uz onae koji dolaze od EU i Svetske banke, da se učine odlučni koraci da se naša javna preduzeća osavremene i budu efikasnija. Vrhunac tih pritisaka su zakonska menjanja mnogih bitnih odrednica statusa i funkcionisanja javnih preduzeća.

Naša izdanja

Upravo je izašao novi broj 78 časopisa REVIZOR, sa novim prilozima: REČ UREDNIKA Javna preduzeća u oseci reformisanja SREĐIVANJE IMOV
Časopis REVIZOR
Upravo je izašao novi broj 77 časopisa REVIZOR, sa novim prilozima: REČ UREDNIKA Jačanje ekonomije i finansijskog izveštavanja STANJE
Časopis REVIZOR
Upravo je izašao novi broj 76 časopisa REVIZOR, sa novim prilozima: REČ UREDNIKA KONTROLE INTERNE - KORISTI JAVNE STRATEŠKI OKVIR SISTEMA
Časopis REVIZOR
Upravo je izašao novi broj 75 časopisa REVIZOR, sa novim prilozima: REČ UREDNIKA Investiranje u sklad lica i suštine pojave IFRS 15 PRIH
Časopis REVIZOR

Vesti

 • Potrebni novi podsticaji reformi javnih preduzeća

  Reforme su neophodne Puno je učinjeno prethodnih godina na reforisanju javnih preduzeća. Donešen je Zakon o javnim preduzećima, uvedena je obaveza planiranja, izoštreni su izveštajni kriterijumi, upravljanje je organizovano na novim principima, korporatizaciji upravljanja su otvorena vrata. Dakle, naša javna preduzeća su po svim rešenjima približena modernim javnim preduzećima u EU. Nije malo dostignuća u […]

 • Reformisanje javnih preduzeća

  Novi Zakon o javnim preduzećima je dorpinos reformi javnih preduzeća U organizaciji Instituta za ekonomiku i finansije, na Zlatiboru je 22. i 23. novembra 2016. godine održano savetovanje na temu : USAGLAŠAVANJE JAVNIH PREDUZEĆA SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA.. Usagalašavanje je razmatrano u finalnoj fazi pripreme javnih preduzeća i njihovih osnivača za primenu odredbi novousvojenog […]

 • Javna preduzeća u grču usaglašavanja

  Javna preduzeća u reformama Mnogo je pritisaka javnosti, uz onae koji dolaze od EU i Svetske banke, da se učine odlučni koraci da se naša javna preduzeća osavremene i budu efikasnija. Vrhunac tih pritisaka su zakonska menjanja mnogih bitnih odrednica statusa i funkcionisanja javnih preduzeća. Proletos donešeni Zakon o javnim preduzećima je doneo niz novina […]

 • Put do boljih finansijskih izveštaja

  Održan godišnji seminar za računovođe U organizaciji IEF-A, u Beogradu je 17. i 18. novembra 2016. godine, uz prisustvo preko 160 učesnika, održan seminar posvećen pitanju: PUT DO BOLJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. godinu. Bio je to 16. u seriji godišnjih seminara koji IEF drži krajem godine, koji postavlja i diskutuje pitanja od bitne važnosti […]